Et forslag til en modell av et sørsamisk museum – og kultursenter i Snåsa. - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Et forslag til en modell av et sørsamisk museum – og kultursenter i Snåsa. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Et forslag til en modell av et sørsamisk museum – og kultursenter i Snåsa.

play fullscreen
1 / 9
Et forslag til en modell av et sørsamisk museum – og kultursenter i Snåsa.
92 Views
Download Presentation
oralee
Download Presentation

Et forslag til en modell av et sørsamisk museum – og kultursenter i Snåsa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. My SaemienSijte– en lek med arkitekturformeri Sketch Up.Inspirert av SQ Arquitectos` ”Sti”.Kari Nyhus

  2. Et forslag til en modell av et sørsamisk museum – og kultursenter i Snåsa. • Grunnplanet er fra ”Sti” – prosjektet som vant Statsbyggs arkitektkonkurranse. • Med utgangspunkt i samenes nære kontakt til naturen, har jeg ønsketat husene skalgi de besøkende en følelse av å være ute i naturen. • Har brukt mye glass både i vegger og tak, slik at himmel og natur kommer tett innpå.

  3. Bygget sett forfra

  4. Rett ovenfra

  5. Fra siden

  6. Bakfra

  7. Nærblide front

  8. På avstand- bak

  9. Avstand forfra