14 budgettering n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
14. Budgettering PowerPoint Presentation
Download Presentation
14. Budgettering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10
oprah-cline

14. Budgettering - PowerPoint PPT Presentation

81 Views
Download Presentation
14. Budgettering
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 14. Budgettering Økonomistyring Virksomhedens ide og mål Budget- tering Budget- kontrol Registre- ring Regn- skab

  2. 14. Budgettering Budgettets formål • Budgetbegrebet • Et budget er en beskrivelse af forventningerne til en fremtidig periodes økonomi (indtjening og likviditet). • Budgettets formål • En samlet vurdering af indtjening og likviditet for den kommende periode • Tvinger medarbejderne til at finde alternative løsninger • Sikrer en koordinering af virksomhedens aktiviteter • Middel til at delegerer beslutningsretten • Kontrolgrundlag. • Budgettets bestanddele • Resultatbudget • Likviditetsbudget • Balancebudget (ikke pensum).

  3. 14. Budgettering Budgetproceduren DEN PASSIVE BUDGETFASE Regnskab og statistik for det forløbne år Ændringer i eksterne forudsætninger Ændringer i interne forudsætninger Samfundsøkonomi Lovgivning Kundegrundlag Konkurrencesituation Leverandører m.m. Allerede trufne beslutninger om aktivitet, kapacitet mv. Foreløbigt resultatbudget for det kommende år

  4. 14. Budgettering Budgetproceduren DEN AKTIVE BUDGETFASE Ideformulering og økonomisk konse- kvensbeskrivelse Forslag til resultatbudget Forslag til likviditetsbudget Vurdering af resultat- og likviditetsbudget Budgetteret balance Vedtaget totalbudget

  5. 14. Budgettering Aktivitetsbudgettering • Aktivitetsbudgettering • Direkte aktivitetsbudgettering • Begrænset antal produkter i sortimentet • Der budgetteres for hvert produkt: • Salgspris • Afsætning • VE • Evt. markedsføringsindsats • Indirekte aktivitetsbudgettering • Stort antal produkter i sortimentet • Der budgetteres for varegrupper eller for virksomheden i alt • Gennemsnitlig ændring i salgspriser • Gennemsnitlig ændring i afsætning • Gennemsnitlig ændring i VE

  6. 14. Budgettering Direkte aktivitetsbudgettering - eksempel 8.000 stk. a kr. 150 kr. 1.200.000 8.000 stk. a kr. 80 kr. 640.000 kr. 560.000 kr. 60.000 kr. 500.000

  7. 14. Budgettering Indirekte aktivitetsbudgettering - eksempel Budgetforudsætninger Salgspriserne forventes i gennemsnit at stige med 4% Kostpriserne forventes i gennemsnit at stige med 8% Afsætningen forventes i gennemsnit at stige med 5% x 1,04 x 1,05 1.638.000 x 1,08 x 1,05 1.134.000 504.000 1.638 1.134 504

  8. 14. Budgettering Budgetudarbejdelse • Budgettets bestanddele • Resultatbudget • Viser de forventede indtægter, omkostninger og resultat for en periode • Likviditetsbudget • Viser de forventede ind- og udbetalinger samt den samlede likviditetsvirkning for en periode • Balancebudget (ikke pensum) • Afstemning

  9. 14. Budgettering Budgetudarbejdelse – eksempel resultatbudget handelsvirksomhed

  10. 14. Budgettering Budgetudarbejdelse – eksempel likviditetsbudget handelsvirksomhed