Procesorienteret skrivepædagogik i teori og praksis - PowerPoint PPT Presentation

procesorienteret skrivep dagogik i teori og praksis n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Procesorienteret skrivepædagogik i teori og praksis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Procesorienteret skrivepædagogik i teori og praksis

play fullscreen
1 / 15
Procesorienteret skrivepædagogik i teori og praksis
131 Views
Download Presentation
ondrea
Download Presentation

Procesorienteret skrivepædagogik i teori og praksis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Procesorienteret skrivepædagogik i teori og praksis

 2. program • Introduktion til POS 10.25 • POS i praksis • Førskrivning – sanseobservationer 11.00 • 1.skrivefase 11.20 • Frokost • Responsrunde 12.25 • Præsentation af enkelte tekster i plenum 12.35 • Kort individuel skriveopgave 12.55 • Et kig på FSA i skriftlig fremstilling • Gruppearbejde 13.20 • Fælles afrunding 13.30

 3. Udvikling i skrivepædagogikken Kan inddeles i 4 faser: • 1814-1980 – Dansk Stil (produktskrivning) • 1985-95 – Kreativ skrivning • 1990-2005 – procesorienteret skrivning • 2005- Portfolio og genreskrivning Efter Maibom 2009 (kap.3) – ”Skriftens veje”, forlaget Academica

 4. Portfolio og genreskrivning • Portfolio • Procesportfolio (arbejdsportfolio) • Præsentationsportfolio • Genreskrivning – obs. alle faser i skrivepædagogikkens udvikling er stadigvæk på spil • Fokus på genren: ”At skrive uden genrebevidsthed er som at skrive i blinde” • Elementerne fra procesorienteret skrivepædagogik er stadig meget relevante, dog med særlig fokus på genren

 5. Procesorienteret skrivepædagogik Socialkonstruktivisme - konstruktivistisk/ interaktionistisklæringssyn konstruktivisme • Mere end en skriveform – et læringssyn! • Eleven er aktiv konstruktør af kundskab • Fokus på elevens skriveproces • Fokus på elevernes vækstpunkter - Er dialogisk og bygger ovenpå den enkelte elevs forudsætninger • Fokus på den enkelte elevs langsigtede skriveudvikling (portfolio og logbog)

 6. Procesorienteret skrivning • Fokus på læring gennem social interaktion • Fokus på sammenhængen mellem tale, lytte, læse og skrive som sproglige aktiviteter, der befrugter hinanden • Ændring af lærerrollen - Fokus på læreren som vejleder og ikke som fejlfinder • Fokus på proces frem for produkt

 7. Skrivecirklen (forenklet)

 8. Procesorienteret skrivning Egne erfaringer: • Kræver tydelige skriveopgaveformuleringer • Eleverne skal hele tiden have nogle stilladser • Eks. I responsrunden, hvor læreren skal opstille tydelige kriterier for respons • Det er rigtig svært at give konstruktiv respons uden kriterier for responsen • Jf. også Mette Kirk s.23-24

 9. Procesorienteret skrivning – afprøvning af teorien • Sanseobservationer (Førskrivning) • 1.skrivefase • Valg af genre • Første gennemskrivning • Respons/vejledning (obs. her stopper vi) • 2. skrivefase • Evaluering

 10. 3 forskellige rum • Kirkegården • Trøjborg centret • Århus sygehus

 11. Skriveopgave hold 29.07 • (Ude) Sæt dig et sted og koncentrér dig om, hvad du oplever igennem dine sanser • Nedskriv alle sanseindtrykkene – fokusér på at få så meget som muligt ned på papiret • Betragt dette som notater til senere brug • (Hjemme) Find et fokus og vælg genre • Skriv løs! • Find en titel til teksten

 12. Responsgrupper – 5 i hver Responsgrupper: • Maja, Natasja, Martin, Kristian, Julie S.A., Ann • Linda S.J., Anette, Mette K., Lærke, Lise, Anders • Christina H.K., Mirjam, Stefan, Søren, Turid • Kristine, Pernille, Maia R.P., Julie K.L., Jesper, Lise • Maj, Stine, Christina K.N., Agnete, Christina S.

 13. Respons/vejledning • Tag udgangspunkt i en overordnet karakteristik af teksten • Hvilken genre er valgt? • Hvordan fungerer teksten som skrift? • Hvordan fungerer indledning og slutning? M.fl. (find inspiration hertil i ”Læreren som sproglig vejleder”) • Hvordan kan tekstbevidstheden styrkes og ekspliciteres? • Forsøg at fremhæve valgmuligheder i vejledningen • Hvad kunne man også have skrevet? • Hvor er der mulighed for at forbedre teksten? Hvordan? • Anvend viden om genreskemaerne og deres komponenter (er det eks. en fiktiv fortælling, så er det evt. relevant at se på principper om ”showing not telling” osv.) • Vælg en af jeres tekster til at blive læst højt i plenum

 14. Skriveopgave (repetition og reformulering) Skriv i 10 minutter om hvad du forstår ved procesorienteret skrivning efter dagens arbejde Før derefter en 5 minutters samtale om emnet med sidemanden

 15. Et kig på FSA i skriftlig fremstilling – i grupper Giv en vurdering af sættet med henblik på: • Hvilke genrer skal eleverne mestre i de enkelte opgaver? • Fsa er afslutningen på et langt forløb i skriftlig dansk. Hvordan kan der arbejdes med opgaverne på mellemtrinet? • Hvordan harmonerer den procesorienterede skrivepædagogik med den type opgave, eleverne får til den afsluttende prøve? • Vurdér de enkelte opgaver i forhold til elevtyper. Er nogle af opgaverne sværere end andre? Appellerer opgaverne til henholdsvis drenge eller piger? Appellerer opgaverne til henholdsvis den ”stærke” eller den ”svage” elev?