6331 sayili sa li i ve g venl kanunu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU PowerPoint Presentation
Download Presentation
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU - PowerPoint PPT Presentation


 • 244 Views
 • Uploaded on

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU. İsmail GERİM Genel Müdür Yrd. 06/11/2013. İSTATİSTİKLER Nüfus: 75.627.384 ( Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2012) 15+ Nüfus: 55.642.000 İstihdam: 26.099.000 İşgücü: 28.785.000 İstihdam Oranı %: 46.9 İşsizlik Oranı %: 9.3

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6331 sayili sa li i ve g venl kanunu

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

İsmail GERİM

Genel Müdür Yrd.

06/11/2013

slide2

İSTATİSTİKLER

 • Nüfus: 75.627.384 (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2012)
 • 15+ Nüfus: 55.642.000
 • İstihdam:26.099.000
 • İşgücü: 28.785.000
 • İstihdam Oranı %: 46.9
 • İşsizlik Oranı %: 9.3

Kaynak: TÜİK İstatistik Bülteni Temmuz 2013

kazas statistikleri
İş Kazası İstatistikleri

* Temmuz 2013 SGK

** SGK 2012 İstatistik Yıllığı

slide5

GÖRÜNÜR MALİYETLER(2011)

(1.465.169.604 TL.)

GÖRÜNMEZ MALİYETLER(2011)

(6.959.555.619 TL.)

slide6

GÖRÜNÜR MALİYETLER

 • Tıbbi masraflar
 • Sigorta ödemeleri
 • Tazminatlar

GÖRÜNMEZ MALİYETLER

 • İş günü ve iş gücü kaybı
 • Mahkeme masrafları
 • Fazla mesai
 • Bina, makine, teçhizat, üretim veya üründeki hasarı
 • İşin durması nedeniyle uğranılan maliyet
 • Sipariş kayıpları
 • Arızalı makinenin üretim dışı kalması
 • Denetim, araştırma ve yazışmaların maliyeti
 • Verim düşüşünden doğan maliyet
 • Çalışanlardaki moral bozukluğunun
 • Kazazede yerine alınan çalışanın eğitim maliyeti
 • Şirketin prestij kaybı
sa l ve g venli i ilk kez m stakil bir kanunda ele al nd
İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı.

İş Kanunu: 3008 sayılı, 1936 931 sayılı, 1967 1475 sayılı, 1971 4857 sayılı, 2003

6331 sayılı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

30 Haziran 2012

30/06/2012:6331 sayılı ve tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

kamu ve zel sekt r g zetmeksizin t m al anlar kanun kapsam na al nd
Kamu ve özel sektör gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı.

Kapsam:

Sayı sınırı olmaksızın,

Memur, işçi, işveren, çırak, stajyer tüm çalışanlar,

Kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerleri,

Tarım vb. dahil tüm işkolları

İstisna:

TSK, emniyet, afet müdahale ekipleri, ev hizmetleri, kendi nam ve hesabına tek başına çalışanlar

testi k r lmadan nce
Testi kırılmadan önce…

Kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alındı.

İş kazası olmadan önce önlem almaya yöneliktir.

slide10
Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli

Tehlike sınıfları tespitinde; işyerlerinin yaptığı asıl iş esas alınır.

İşyeri hekimi, her tehlike sınıfında çalışabilir.

b t n i yerlerinde i g venli i uzman i yeri hekimi gibi profesyoneller g rev yapacak
Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi profesyoneller görev yapacak.

İş Güvenliği Uzmanı

İşyeri Hekimi

Diğer Sağlık Personeli

slide12

İSG Hizmetlerine ilişkin Sayılar

 • OSGB 987
 • TSM 31
 • Eğitim Kurumu 241
 • Eğitici Sayısı 3.401
 • İş Güvenliği Uzmanı 35.153
 • İşyeri Hekimi 16.093

* Ekim 2013 verileri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

verenler ortak sa l k ve g venlik birimlerinden hizmet alabilecek
İşverenler ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alabilecek.

İSG Hizmet Modelleri

Kısmi süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı

Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı

Niteliklere sahip işveren

Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden hizmet alımı

Tam süreli iş güvenliği uzmanı istihdam etmesi gereken işyerlerinde, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulur.

yerlerinin i sa l ve g venli i hizmetleri giderleri desteklenecektir
İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri giderleri desteklenecektir
 • Kamu hariç,
 • 10’dan az çalışan
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli
 • SGK’dan destek
 • Sağlık Bakanlığı eliyle hizmet
 • 10’dan az çalışanı bulunan,
 • az tehlikeli sınıftaki işyerleri
 • Bakanlar Kurulu karar ile desteklenecektir.

%85 : 1-9

“Yeryüzünde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”

risk de erlendirmesi
Risk değerlendirmesi

Bütün işyerlerine risk değerlendirmesi zorunluluğu getirilmektedir.

İşyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyecek tehlikelerin belirlenerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

risk de erlendirmesi lkeleri
Risk Değerlendirmesi İlkeleri

Risklerden kaçınmak,

Riskleri analiz etmek,

Risklerle kaynağında mücadele etmek,

Riskleri önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek,

Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek,

Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

al anlar n sa l k g zetimi
Çalışanların sağlık gözetimi

Bütün çalışanlar için

 • İşe giriş,
 • İş değişikliği
 • İş kazası ve meslek hastalığı

durumunda sağlık taraması zorunluluğu

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta işe başlamadan önce sağlık raporu zorunluluğu

kazas ve meslek hastal kay tlar
İş kazası ve meslek hastalığı kayıtları

SGK

işveren

Sağlık hizmeti sunucusu

(aile hekimi, poliklinik, tıp merkezi, özel hastane)

Yetkili sağlık hizmeti sunucusu (Hastane)

İşyeri hekimi

Diğer sağlık personeli

elli ve daha fazla al an n bulundu u i yerlerinde i sa l ve g venli i kurulu
Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu

İşverenin yükümlülükleri:

 • Kurul kararlarının uygulanması
 • Aynı çalışma alanındaki diğer işverenlerin bilgilendirilmesi
 • Alt işverenin katılacağı kurulun koordine edilmesi
birden fazla i verenin oldu u yerlerde koordinasyon
Birden fazla işverenin olduğu yerlerde, koordinasyon

Aynı çalışma alanını paylaşan işyerlerinde işverenler tarafından,

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, yönetim tarafından sağlanır.

acil durum planlar
Acil durum planları
 • Acil Durum Planlarının hazırlanması,
 • Acil durumlarla ilgili eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesi,
b y k end striyel kaza riski ta yan i yerleri
Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan işyerleri

İşyerleri işletmelerini güvenlik raporlarının içerik ve yeterliliği Bakanlıkça incelenmesinden sonra açabilecek.

al anlar n bilgilendirilmesi
Çalışanların bilgilendirilmesi
 • Riskler
 • Tedbirler
 • Hak ve sorumluluklar
 • İSG kayıtlarına erişim
al anlar n sg konusunda aktif kat l m
Çalışanların İSG konusunda aktif katılımı

Eğitim

Görüşlerin alınması

Katılımlarının sağlanması

Temsil edilme

al an ciddi ve yak n tehlikeyle kar kar ya kald nda al maktan ka nma hakk n kullanabilecek
Çalışan, ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldığında çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecek.
hayati tehlike durumunda i yerlerinin tamam nda veya bir b l m nde i in durdurulmas
Hayati tehlike durumunda işyerlerinin tamamında veya bir bölümünde işin durdurulması

Maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan sektörler ve büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamışsa iş durdurulacak.

kanunun uygulanmas n kolayla t rmak i in etkin idari yapt r m uygulanmas
Kanunun uygulanmasını kolaylaştırmak için etkin idari yaptırım uygulanması

Caydırıcı idari para cezaları uygulanacak!!!

 • İşverenin genel yükümlülüğü - 2.000 TL.,
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri - İH ve İGU 5.000.TL. DSP 2.500. TL.Her Ay
 • Risk değerlendirmesi – 3.000.TL. Devamı 4.500.TL.
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi – 1.500 TL.2.000.TL.
 • Sağlık Kuruluşları – 2.000.TL.
 • Çalışanların eğitimi , Mesleki Eğitim – 1.000.TL. Her kişi
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu – 2.000. TL.
 • İşin durdurulması – 10.000.TL.
 • Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu – 50.000TL.,80.000TL.
 • Yönetmelik hükümlerine aykırılık - her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak 1.000. TL.
kanunun baz h k mleri a amal olarak hayat ge irilerek yeni durumlara uyum kolayla acak
Kanunun bazı hükümleri aşamalı olarak hayat geçirilerek yeni durumlara uyum kolaylaşacak.
osgb nedir
OSGB Nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleriile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi ifade eder. (6331 Sayılı İSG Kanunu Md. 3)

osgb ler ile hedeflenenler
OSGB’ ler ile Hedeflenenler
 • Kurumsal İSG hizmeti sunumu
 • Sürdürülebilir hizmet yaklaşımı
 • Profesyonelleşme ihtiyacı
 • Kontrol edilebilir bir yapılanma
osb ler i in osgb kurman n nemi
OSB’ler için OSGB Kurmanın Önemi

“OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve  işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma; bu çerçevede üretim tesislerini, ortak sağlık ve güvenlik birimlerini kurma ve işletme konularında gerekli kararları almak” (OSB. Uygulama Yönetmeliği 35 Md.)

“Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir” (6331 Sayılı İSG Kanunu 23 Md.)

1 haz rlanan dosya ile bakanl a m racaat
1- Hazırlanan Dosya ile Bakanlığa Müracaat

Dosyada bulunması gereken belge ve bilgiler:

Ticaret Sicil Gazetesi ve imza sirküleri. (OSB’leri muaf)

Tam süreli görevlendirilen kişilerin iş sözleşmeleri ve belgeleri

OSGB’nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı

Yapı kullanma izin belgesi.

Faaliyet gösterilecek yere ait numarataj veya adres tespit belgesi.(OSB’leri muaf)

Kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi.

1/50 ölçekli plan.

Yangın raporu.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

2 dosya zerinde nceleme
2- Dosya Üzerinde İnceleme

Dikkat edilen hususlar:

OSGB Unvanın Türkçe olması,

OSGB açılacak yerin iskan ve kat durumu (Zemin ve üstü, mesken olmaması)

Sorumlu müdür ile iş güvenliği uzmanı,işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin sözleşmeleri

Tam zamanlı görevlendirilecek kişilerin farklı bir yerde çalışmaması

Belgelerdeki adreslerin tutarlı olması

Kurucu ortakların yasaklı kişiler olmaması

Plan üzerinde asgari olarak istenen birimlerin belirtilmesi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

3 yerinde nceleme
3- Yerinde İnceleme

Asgari olarak sağlanması gereken fiziki şartlar:

Muayene odası 10m2

İş güvenliği uzmanı odası 10m2

Bekleme yeri 12m2

İş güvenliği uzmanı odası 15m2

Arşiv odası yeterli büyüklükte

Ek-1 listesindeki malzemeler

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliği’ndeki diğer hususlar

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

4 belge d zenleme ve leyi
4- Belge Düzenleme ve İşleyiş

Ön inceleme ve Yerinde incelemelerde tespit edilen eksikler başvuru yapan kurum yetkililerine bildirilir.

30 gün olmak üzere iki kereye mahsus eksiklerin tamamlanması için süre verilir.

Eksiklikleri giderilen kurumlardan belge ücreti alınarak yetkilendirme işlemi gerçekleştirilir.

Belge kurumun yetki aldığı adrese kargo ile gönderilerek e-devlet üzerinden yetkisi açılır.

Daha sonraki bildirimlerin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

slide37

OSGB Genel Durum

3 adet OSB yetkilendirildi

slide39
Ülkenin;

Ekonomik gelişmişlik düzeyi,

Sosyal yapısı,

Sağlık sistemi,

Sanayileşme düzeyi,

Eğitim sistemi ve düzeyi

gibi pek çok faktörle doğrudan ilişkilidir.

Hepimizin ortak sorumluluğudur...

İş Sağlığı ve Güvenliği

slide40

TEŞEKKÜRLER…

Detaylı Bilgi:

www.guvenlebuyuturkiye.com

www.isggm.gov.tr

isggm@csgb.gov.tr