Projekt bezpe n cesta 0635 01 150213 1 01
Download
1 / 31

Projekt „Bezpečná cesta“ č. 0635.01/150213/1/01 - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Projekt „Bezpečná cesta“ č. 0635.01/150213/1/01. Partneři projektu. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje a Územní odbor Most Polizeidirektion Chemnitz, Svobodný stát Sasko Projekt mohl být realizován díky vynikající spolupráci s: Gymnáziem Marienberg,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt „Bezpečná cesta“ č. 0635.01/150213/1/01' - onawa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Projekt bezpe n cesta 0635 01 150213 1 01

Projekt „Bezpečná cesta“ č. 0635.01/150213/1/01


Partne i projektu
Partneři projektu

 • Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého krajea Územní odbor Most

 • Polizeidirektion Chemnitz, Svobodný stát Sasko

  Projekt mohl být realizován díky vynikající spolupráci s:

 • Gymnáziem Marienberg,

 • Magistrátem města Mostu,

 • Městským úřadem Marienberg.


C l projektu
Cíl projektu

 • Navázat spolupráci českých a saských studentů středního vzdělávání, kteří se připravují na budoucí povolání v rámci bezpečnostních sborů České republiky a Svobodného státu Sasko,

 • rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a kompetence tak, aby si osvojili návyky potřebné pro výkon budoucího povolání při prevenci a odhalování kriminality, obdobně jako při předcházení a řešení mimořádných událostí s cílem zajišťování bezpečnosti obyvatelv příhraničním regionu,

 • to vše za zdůraznění nezbytnosti úzké a neformální přeshraniční spolupráce bezpečnostních sborů a složek a orgánů místní samosprávy.


Hlavn projektov aktivity i
Hlavní projektové aktivity - I

 • Dne 19. 4. 2013 proběhla exkurze žáků III. ročníků oboru Bezpečnostně právní činnost SŠT Most na Policejním ředitelství Chemnitz,

 • zde byli žáci seznámeni s úkoly a posláním útvarů policejního ředitelství, podrobně byli seznámeni s úkoly operačního střediskaa měli možnost se seznámit s vybavením nově zbudovaného střediska,

 • dále měli možnost si na „vlastní kůži“ odzkoušet protiúderové prostředky saské policie, seznámit se s funkcemi a obsluhou speciálního technického vybavení při řízení velkých zásahů – velitelské vozidlo a mobilní monitorovací systém,

 • v závěru exkurze jim byla provedena praktická ukázka zákroků policejních psů – nález drog, vypátrání a zadržení osoby apod.
Proti derov prost edky sask policie v p i na ich student
Protiúderové prostředky saské policie (v „péči“ našich studentů)
Hlavn projektov aktivity ii
Hlavní projektové aktivity - II

 • Dne 29. 4. 2013 proběhla exkurze žáků Gymnázia Marienbergu útvarů Policie ČR, Územního odboru Most,

 • studenti byli seznámeni s úkoly a postavením Policie ČR, Územního odboru Most,

 • dále byli seznámeni s technickým vybavením a zázemím dopravní policie (technika k vyšetřování dopravních nehod, měření rychlosti),

 • podrobně se seznámili se způsobem zajišťování stop na místě činu (trasologické a zejména daktyloskopické stopy) a s významem kriminalistické trojdílné fotografie,

 • prohlédli si dětskou výslechovou místnost a nově zrekonstruované Obvodní oddělení policie Most.Hlavn projektov aktivity iii
Hlavní projektové aktivity - III

 • V době od 13. do 17. května 2013 proběhl v horském hotelu Lesná společný seminář českých a saských studentů,

 • v jeho rámci byly provedeny praktické ukázky výcviku služebních psů Městské policie Litvínov, ze strany pracovníků GIBS Praha byla zdůrazněna nezbytnost postupů dle zákona,

 • dále byli studenti pracovníky Policejního ředitelství Chemnitza Územního odboru policie Most seznámeni se stavem kriminality v pohraničí a s možnostmi preventivního předcházení kriminality, pracovníky ÚOOZ PČR se stavem extremismu v ČR,

 • v neposlední řadě se studenti zúčastnili výcviku policistů Zásahové jednotky KŘP Ústeckého kraje a s policisty Školního policejního střediska Teplice připravili a následně provedli pátrací akci po dvou pohřešovaných osobách a dopracovali návrh informačního letáku pro turisty k prevenci kriminality.P edn ky pracovn k gener ln inspekce bezpe nostn ch sbor praha
Přednášky pracovníkůGenerální inspekce bezpečnostních sborů Praha


Zadr en pachatele z sahovou jednotkou pachatele p edv d l k velk radosti student u itel
Zadržení pachatele zásahovou jednotkou(pachatele předváděl k velké radosti studentů učitel)


Diskuse student o stavu extremismu v r a p esahy do sousedn ch zem ooz policie r
Diskuse studentů o stavu extremismuv ČR a přesahy do sousedních zemí (ÚOOZ Policie ČR)


Informa n let ek pro turisty
Informační letáček pro turisty

 • Součástí projektu bylo i zpracování informačního letáčkupro turisty druhého státu, obsahujícího návody a doporučení turistům, co oni sami mohou učinit pro to, aby se sami nestali obětí trestného činu,

 • na tvorbě letáčku se podíleli studenti SŠT Most, při jeho úpravách a „doladěních“ významně pomohli studenti Gymnázia Marienberg a konečná úprava obsahu byla provedena naší školou dle požadavků Policie ČR, ÚO Most a Polizeidirektion Chemnitz,

 • letáček byl poté předán k odsouhlasení městům Mosta Marienberg, čímž vznikla finální verze materiálu.


Celkov zhodnocen projektu
Celkové zhodnocení projektu

 • Veškeré úkoly stanovené projektem byly splněny a projekt vytvořil předpoklady pro další zvyšování pocitu bezpečí občanův přeshraničním regionu,

 • projekt budoucím uchazečům o práci v ozbrojených sborecha složkách ČR a Svobodného státu Sasko zdůraznil nezbytnost úzké a neformální spolupráce mezi bezpečnostními sbory obou států, jehož výsledkem vždy musí být zvyšování bezpečnosti občanů,

 • to, že se vytvořily nové osobní neformální vazby a vztahy mezi českými a saskými studenty, z nichž část se bude ucházet o práciv bezpečnostních sborech obou států, je samo o sobě nezanedbatelným příspěvkem k budoucnosti Euroregionu,ve kterém žijeme a pracujeme.


Z v rem
Závěrem

Vedení SŠT Most upřímně děkuje za pomoc a spolupráci při tvorbě projektu a zejména při jeho realizaci svým projektovým partnerům:

 • Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje a jeho řediteliplk. Mgr. Tomáši Landsfeldovi a jeho spolupracovníkům,

 • Polizeidirektion Chemnitz, panu policejnímu prezidentuUwe Rei3mannovi a panu policejnímu řediteli Christianu Ottovia jejich spolupracovníkům,

 • Územnímu odboru Policie ČR Most a jeho vedoucímu panuplk. Mgr. Jiřímu Volprechtovi a jeho spolupracovníkům.

  Naše upřímné poděkování patří také pedagogům a studentům Gymnázia Marienberg, kteří významně přispěli k dosažení cílů projektu a dále i všem orgánům a institucím, které svým dílem přispěly k obsahu projektu (zjm. GIBS Praha, ÚOOZ odbor V5, MP Litvínov a další).


Zvlášť by chtělo vedení školy upřímně poděkovat za podporu a osobní nasazení při přípravě a realizaci projektu náměstkyni primátora města Most JUDr. Haně Jeníčkové, bez níž by příprava i realizace projektu byla velmi obtížná.


Děkujeme za pozornost podporu a osobní nasazení při přípravě a realizaci projektu náměstkyni primátora města Most JUDr. Haně Jeníčkové, bez níž by příprava i realizace projektu byla velmi obtížná.

PaedDr. Karel Vokáč, ředitel školy, tel. 476137501

Ing. Čestmír Pastýřík, statutární zástupce ředitele, tel. 476137301


ad