principi terapije primarnih glomerulonefritisa n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PRINCIPI TERAPIJE PRIMARNIH GLOMERULONEFRITISA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 68

PRINCIPI TERAPIJE PRIMARNIH GLOMERULONEFRITISA - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

SLD – Nefrološka sekcija Novi Pazar jun 2011. PRINCIPI TERAPIJE PRIMARNIH GLOMERULONEFRITISA. Profesor dr Marina SAVIN. Autoimuni odgovor u primarnom GN. Imunološko oštećenje glomerula Proinflamatorni profil medijatora zapaljenja MPGN, MP, FSG

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRINCIPI TERAPIJE PRIMARNIH GLOMERULONEFRITISA' - onaona


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
autoimuni odgovor u primarnom gn
Autoimuni odgovor u primarnom GN
 • Imunološko oštećenje glomerula
 • Proinflamatorni profil medijatora zapaljenja MPGN, MP, FSG
 • Antiinflamatorna imunosupresija MG, MCN, FSG
 • Nefrotski sindrom - Povećana propustjivost GBM
 • Smanjen ultrafiltracioni koeficijentglom.→(H)RI
 • Nefritički sindrom – smanjen GFR
 • TI oštećenje, lezije krvnih sudova – zapaljenje TI
 • KS senzitivni – KS rezistentni
 • Biopsija bubrega – histološka dijagnoza GN (protokol Th)
specifi na terapija primanih gn
Specifična Terapija primanih GN
 • KS su osnovna prva linija terapije svih primarnih GN sa NoSy
  • KS dovoljno dugo - važna je dužina a ne doza leka
 • Klasični i ’Novi – Klasični’ lekovi u drugoj liniji terapije su (Cyc, Chl) CsA i MMF (MPA)
 • Kod teških GN (česti relapsi, NoSy+RI poslednja 3-6mo) pulsevi MP, iv.Cyc, PF?
 • ACEi i ARB pojačavaju dejstva IS lekova
 • Važan parametar je trajanje i obim proteinurije do dijagnoze i početka terapije i stadijum HRI
primarni gn suportivna terapija
Primarni GN- Suportivna terapija
 • ACEi/ARB ciljna TA 130/80 mmHg
 • duretik LH
 • statini (ciljni LDL<2mmol/l)
 • male doze aspirina
 • prt >10gr/d, s Alb <20 gr/l: niskomolekularni heparin
 • (neslana dijeta) sa nadoknadom proteina
 • (terapija HRI)
primarni gn proteinurija i ri parametri procene terpije gn
Primarni GN – proteinurija i RI parametri procene terpije GN
 • nefrotska proteinurija >3.5 g / 1.73 m2 / 24 h

>= 50 mgr/kg/d; >=40 mgr/m2/h

 • urine p/cr>2 mg/mg
 • urin trake (albumin) 2+
 • umerena proteinurija 2-3.5 gr/d
 • proteinurija < 2 (<1) gr/dan (Parcijalna remisija)
 • bez proteinurije < 0.2 gr/d (Kompletna REMISIJA)
 • HRI eGFR(MDRD) <90;<60;>120 ml/min/1.72m2
 • preživljavanje bubrega - vreme do 2xsCr, vreme do ESRD (HD)
fsg histolo ki prognosti ki faktori
FSG – histološki prognostički faktori
 • Mezangijalna proliferacija – nezavisni faktor RI (dvostruk porast sCr) Pontocelli 1999
 • Veći indeks skleroze koreliše sa razvojem HRI
 • Polumeseci – rapidno progresivna bolest
 • Histološke varijante (kolapsni tip)
 • TI promene - indeks hroniciteta visoko korelišu sa prognozom preživljavanja bubrega; loša prognoza kod difuzne FI i difuzna AT
 • Genetska FSG loša prognoza kod mutacija podocina, alfa aktin-4 i TRCP6
 • ACE, AT1R i angiotenzinogen gen polimorfizam ne utiče na prognozu FSG
fsg prognosti ki faktori1
FSG – prognostički faktori

Vremenom se povećavaju u FSG i starenjem

 • Ix skleroze (obim lezije glomerula)
 • Ix hroniciteta (obim intersticijalne fibroze korteksa i obim atrofije tubula)
 • GFR opada

Kolapsni oblik FSG ima lošu prognozu i čest je kod mladjih (Thomas 2006)

Muškarci i crna rasa imaju lošiju prognozu

fsg prognosti ki faktori ri
FSG – prognostički faktori:RI
 • Renalna insufucijencija na početku terapije – lošija prognoza
 • Porast sCr u NoSy ne znači uvek HRI
 • Hipovolemija je zbog hipoalbuminemije i diuretske terapije (akutna ishemija bubrega) GFR može da se popravipotpuno
 • Glomerulski koeficijent ultrafiltracije umanjen do 50% redukcija GFR je zbog ishemije + renalni poremećaj ili zbog sravnjivanja podocita što smanjuje hidraulički konduktivitet
 • CAVE!Kod teške proteinurije sekrecija Cr u tubulima je povećana i eGFR je povećan prekorealnog
fsg prognosti ki faktori proteinurija
FSG – prognostički faktori: proteinurija
 • Proteinurija je faktor prognoze i progresije FSG
 • Obim proteinurije
  • Nefrotski sindrom – loša prognoza > 10 gr/d
 • Priroda proteinurije ?
 • FE IgG marker prognoza terapije i remisije (50%)
parcijalna i kompletna remisija fsg
Parcijalna i kompletna remisija FSG
 • Kompletna i parcijalna remisija proteinurije podjednako dobra prognoza 10-godišnjeg preživljavanjebubrega

Troyanov i Cattran 2005

fsg prognosti ki faktori2
FSG – prognostički faktori
 • Ogovor na terapiju

kompletna remisija Prt< 200 mgr/d i delimična remisija Prt pdjednako dobre za dugoročno preživljavanje bubrega (Troyanv 2005)

 • Proteinurija je najbolji klinički indikator prognoze, bolji od histološke prognoze
 • KS senzitivni FSG održavaju i renalnu funkciju, čak i u slučaju ponovljenih relapsa
 • KS rezistentni progrediraju u ESRD
fsg klini ki prognosti ki faktori
FSG – klinički prognostički faktori
 • Spontana remisija – dobra prognoza za pojavu HRI i za vreme preživljavanja bubrega
 • Kompletna remisija proteinurije retka
 • Parcijalna remisija proteinurije češća
 • Arterijska hipertenzija – faktor loše prognoze, pogoršava glomeulosklerozu
 • Hiperlipidemija u NoSy povećan KVS rizik i progresija bubrežnog oštećenja, statini smanjuju zapaljenje u bubregu, umanjuju oksidativni stres i poboljšavaju funkciju endotelijalnih ćelija Campese i Park 2007
fsg ks terapija 1 linija
FSG – KS terapija- 1. linija
 • Trajanje : 8-12 N remisija u 25% (kratka th)
 • Trajanje : >= 6 M remisija u 60% (produžena th)
 • Doza: Pr 1 mgr/kg/d tokom 12 N ili 2 mgr/kg/drugi dan 12 N
 • Po redukciji Prt smanjuje se Pr po 5 mgr N
 • Doza održavajna 10 mgr/dan
 • Puna doza leka ujutru
 • Dijeta sa manje soli, unosProteina 0.8-1 g/kg/d + gubitak proteinurijom
 • TA < 130/80 mmHg ACEi, ARB
 • Statin Hol > 200 mgr/dL
 • CAVE! Ne koliko Pr već koliko dugo
terapija fsg ks rezistentni
Terapija FSG – KS rezistentni
 • Cyc prva linija Th 8-12 N daje isti efekat kao KS; duža terapija je efikasnija ali i toksičnija
 • MMF ne savetuje se kao inicijalna terapija, osim primene kod kontraindikacije za KS
 • Kod steroid- rezistentnih mono Th Cyc ili Chl daje LOŠE rezultate
 • (česti) relapsi na KS (8N)- dodaj Cyc ili CsA
 • CsA radomizirane i kontrolisane studije : kompletna/parcijalna remisija u 50-60% bolesnika koji ne odgovore na krataku terapiju sa KS; (Cattran 1999): PR/KR 70%, RL 40%
fsg csa
FSG – CsA
 • CsA radomizirane i kontrolisane studije : kompletna/parcijalna remisija u 50-60% bolesnika koji ne odgovore na krataku terapiju sa KS (12 N)
 • Inicijalna doza CsAdo 4 mgr/kg/d (Neoral)

+ Male doze Pr 10-20 mgr/d

 • Trajanje : 4 M; ako ima odgovora nastavlja se 1-2 godine u min efektivnoj dozi
 • Isključuje se polako (rizik od relapsa)
 • CAVE! CsA nefrotoksičnost
 • Takrolimus je podjednako efikasan kao CsA
fsg terapija
FSG - terapija
 • PF i imunoadsorpcija na Prt A :
 • Posle Tx bubrga rekurencije FSG

Cirkulatorni permeabilni faktor

Mezagijalna proliferacija

 • Pirfenidon (antihelmintik)
 • Oralni antifibozirajući agens +ARB (Chao 2007)
 • 21 bolesnik 13 M: GFR se pobljšava 25% sa -0.61 na -0.45 ml/min/1.73m2
 • ND: dispepsija, sedacija, fotosenzitivni dermatitis
fsg bez nosy terpija
FSG bez NoSy- terpija

Prt < 2 g/d ne progredira u HRI i nema opasnosti od komplikacije NoSy, asimptomatska bolest

 • Kontrola TA sa ACEi i ARB

Prt 2-3.5 gr/d i početna HRI

 • 1. ACEi, ARB
 • 2. statini
 • Pojušaj KS ako 1 i 2 nemaju dejstva na prt.
fsg i izra ena ri terapija
FSG i izražena RI - terapija

FSG i izražena (H)RI

 • PF i male doze Cyc ?
 • Pulsevi KS i oral Cyc ?
 • MMF (MPA), ACEi, ARB, statini
fsg visoko rizi ni bolesnici sa nosy
FSG – visoko rizični bolesnici sa NoSy
 • 3 mini pulsa MP
 • MMF 2 gr/d 6-12 M, 1 gr/d sledećih 12-24mo
 • Male doze Pr – postepena redukcija
 • MPA (MMF)
 • 3 mini pulsa MP
 • CsA Neoral TBL 80-100 ngr/ml 6 mo, redukcija do minimalne efiksane doze do 24 mo
 • Male doze Pr do 12 mo (do 18 mo)

M. Savin KCS

roziglitazon
Roziglitazon
 • Thizolidinedioni su insulin sezitivni, deluju putem aktivacije ekspresije RNA PPAR gama R
 • 5/6 nefrektomija smanjuje proteinuriju i fibrozu (Ma KI 2001)
 • Citoprotektivni efekat na podocite u kulturi -sprečava apoptozu podocita u PAN (Fanianabach KI 2007)
membranozni glomerulonefritis mg
Membranozni glomerulonefritis MG
 • Najčešći uzrok NoSy odraslih, 75% je idiopatski
 • Proteinurija, mikroskopska hematurija
 • Kod starijih HTA je češća i veća
 • HRI
 • Endemske infekcije hepatitis B i C, TBC
 • Lekovi
 • Neoplazme
slide23
MG
 • Klasičan stav 65% MG ima spontanu remisiju za 5 godina praćenja (Schiepparti 1993)
 • MG i NoSy spontana remisija 30-35%
 • Spontana kompletna remisija do 5% (Ponticelli 1995)
 • Čest je relaps NoSy
 • 50% bolesnika sa NoSy razvije HRI
 • Održavanje niskog s. Albumina <25 gr/l faktor lošeg preživljavanja bolesnika
slide24
MG
 • Specifična terapija : KS, Cyc, Chl, CsA, MMF(MPA)

poboljšava ishod i prevenira komplikacije NoSy

 • Simptomatska - konzervativna terapija : ACEi, ARB, statini, diuretik, male doze aspirina, antikoagulantna profilaksa
slide26
MG
 • POVOLJNA GRUPA : Normalan sCr i Prt<4gr/d tokom 6 mo imaju šansu za progresiju u HRI za 52 mo od 6%
 • NEPOVOLJNA GRUPA : Povišen sCr ili pogoršanje funkcije i/ili Prt>8gr/d tokom 6 mo imaju šansu za progresiju u HRI 52%
 • Normalan sCr i Prt <4gr/dan je rizik za HRI je gori nego kod povoljne grupe a manji od nepovoljne grupe

Cattran 1997

mg t e rapija
MG – terapija

Mali rizik – eGFR normalan, uP/Cr=<3 perzistentno

Intermedijerni rizik – eGFR normalan, 6<uP/Cr=>3 tokom 6 meseci

Visok rizik – opadanje eGFR i/ili uP/Cr>6 tokom 6 meseci

Cattran 2007

PH parametri ne mogu da poboljšaju ovu podelu

Cattran 2007

parametri prognoze
Parametri prognoze
 • Povišen IgG i alfa(1) mikroglobulin u mokraći koreliše sa TI oštećenjem, nezavisno od veličine ukupne proteinurije Bazzi 2001

IgG / Cr u urinu <110 mgr/gr remisija je 100%

IgG / Cr u urinu >110 mgr/gr remisija je 20%

Alfa1 MikroGlobulin / Cr u urinu <33.5 mgr/gr remisija 77%; za >33.5 mgr/gr remisija u 17%

 • B2MG urina >0.5 mcgr/ml faktor HRI
slide29
RI
 • Renalna insuficijencija, sCr>1.4 mgr/dl na kliničkoj manifestaciji progresija u ESRD
 • Značajan % ima funkcionalnu RI zbog hipovolemije u NoSy sa hipoalbuminemijom, visoka doza diuretika ili lekom izazvan akutni TIN
mg histolo ke odlike ti
MG - Histološke odlike TI
 • CAVE!
 • Ix hroniciteta AT i FI ne predvidjaju ishod nezavisno od kliničkih parameta proteinurije i RI i ne koreliše sa opadanjem funkcije ili sa inicijalnom Prt (kao fokalna AT i fokalna FIkod FSG)
mg i nosy terapija
MG i NoSy terapija
 • Meta analize : oralni KS u umerenoj doze i kraćem periodu do 6 mo nemaju dejstva na remisiju NoSy ili na 5-godišnje preživljavanje bubrega u odnosu na MG bez terapije (Hogan 1993)
 • KS rezistentan MG ? Terapija kratka i u maloj dozi
 • KS senzitivni MG 5-10% bolesnika
 • Spontana remisija MG ?
mg i nosy
MG i NoSy
 • Chlorambucil 12 mo nema dejstva na Prt(Lagrue 1974)
 • Cyc oral 1.8 mgr/Kg/d 12 mo trend opadanja Prt, ns kod 22 bolesnika (Donadio 1974)
 • Cyc oral + varfarin/dipiridamol 36 mo smanjuje Prt, mnogo neželjenih dejstava(Tiller 1981)
 • Cyc oral 6 mo + varfarin/dipiridamol 36 mo opadanje Prt (Murphy 1992)
 • Cyc pulsevi ne smanjuju rizik od ESRD
 • Cyc pulsevi + KS pulsevi 6 mo bez poboljšanja HRI (Falk 1992)
mg i nosy cikli na terapija ks i chl
MG i NoSy – ciklična terapija KS i Chl
 • Ponticelli protokol (1995) MP/Chl 42 bolesnika sa NoSy
 • 6 meseci terapije – 3 ciklusa 2-mo monoTh: MP 1gr iv u 3 dana i MP-oral (0.4 mgr/kg/d) 1mo

Chl (0.2 mg/kg/d) 1 mo

10 godina praćenja

preživljavanje bubrega 92%; remisija Prt 83%

Kontrola – suportivna terapija

preživljavanje bubrega 60%; remisija Prt 38%

mg cikli na terapija ks chl cyc
MG – ciklična terapija KS + Chl/Cyc

MP/Chl ili MP/Cyc 87 bolesnika sa NoSy - 3 god praćenja- slično dejstvo na suzbijanje Prt i RI

 • 6 mo th – 3 ciklusa 2-mo monoTh: MP 1gr iv. u 3 dana i MP-oral (0.4 mgr/kg/d) 1mo; Chl (0.2 mg/kg/d) 1 mo
 • 6 mo th – MP 1gr iv u 3 dana Pr-oral (0.4 mgr/kg/d) 1 mo; Cyc oral 1 mo (x 3)

MP+Chl: preživljavanje bubrega 90%; remisija Prt 82%, relaps NoSy 31%

MP+Cyc: preživljavanje bubrega 89%; remisija Prt 93%, relaps NoSy 25%

Ponticelli protokol (1998)

mg i nosy cikli na terapija ks i cyc
MG i NoSy – ciklična terapija KS i Cyc
 • Jha (2007) Pr/Cyc oral 47 bolesnika sa NoSy
 • 6 meseci terapije –
 • 11 godina praćenja preživljavanje bubrega 89%; remisija Prt 72%

Kontrola – suportivna terapija

11 godina praćenja preživljavanje bubrega 60%; remisija Prt 35%

mg i nosy mmf
MG i NoSy - MMF
 • MMF može da popravi % remisije u MG
 • Nekontrolisane studije, male grupe
 • Na mikofenolat – za MG u HRI
 • MMF+Pr ili MF+Pr popravljaju proteinuriju
 • Retka je kompletna remisija
 • Česti relapsi
 • Dužina terapije?
 • 2 godine (naš stav)
mg cni
MG - CNI

Cattran (2001) 51 NoSy normalna funkcija

 • CsA 3.5 mgr/kg/d 1 go vs. Placebo
 • Odgovor na Th : 75% vs. 22%
 • Relapsi : 52% respondera

Praga (2007) 25 NoSy normalna funkcija

 • TAC 0.05 mgr/kg/d 1 go + 6 mo redukcija leka vs. samo simptomatska terapija
 • Odgovor na Th 94% vs. 35%
 • Relapsi 50% respondera
mg i nosy protokol
MG i NoSy- protokol
 • Ciklična terapija MP/Cyc ili MP/Chl
 • Prvi relaps : Ponovi cikličnu terapiju
 • Drugi relaps : CsA ili TAC
 • Treći relaps : CsA ili TAC
 • Bez odgovora na CNI : MPA
mg nenefrotska prt
MG – nenefrotska Prt
 • Asiptomatski bolesnici
 • Minimalni rizik za razvoj ESKD
 • Normoalbuminemija
 • Suportivna terapija : TA 120/80 mHg
 • ACEi, ARB
 • Statini
 • Male doze aspirina (KVS)
mg i progresija ri
MG- i progresija RI

KS oral, iv nemaju dejstva

CNI ne davati kada je eGFR<50-60 ml/min

Benefit : oral Cyc ili oral Cyc +Pr 12 mo; ili Ponticelli protokol

Cyc iv CAVE! ne primenjuj

MPA + male doze Pr ?

mg i acth usporava hri
MG i ACTH – usporava HRI
 • Samo davanje KS u MG nema dejstva i ne daje se niu MG sa HBI
 • KS + Aza bez dejstva u MG
 • Sintetski ACTH efikasan za eGFR i prevenira ESRD, nema dejstva na Prt
mpgn primarni
MPGN primarni

Nagla pojava hematurije, teška Prt, otoci, HTA

mpgn nepovoljni prognosti ki faktori
MPGN – nepovoljni prognostički faktori

Cameron 1983 : 10 god preživljavanje 40% MPGN I sa NoSy

10 god preživljavanje 85% MPGN I bez NoSy

thmpgn
ThMPGN
 • Antikoagulantna terapija :

heparin, varfarin +KS / + Cyc

 • Aspirin 975 mgr/d i dipiridamol 325 mgr/d daje bolje preživljavanje bolesnika, nema dejstva na proteinuriju, hematuriju, C
 • Heparin daje bolju renalnu funkciju (Zimmerman 1983), komplikacije isključuju preporuku
mpgn preporuke
MPGN preporuke
 • Pr oral, alternativno u NoSy sa dobrom renalnom funkcijom u dece, odrasli bez efekta
 • TA 130/80 mmHg, ACEi, ARB
 • Aspirin + dipiridamol kod umerenog smanjenja GFR u NoSy odraslih, slab dugoročni efekat
 • Iv MP i oral/ iv Cyc ili MMF – kod agresivnog toka sa pojavom RI unutar 3 mo u NoSy
 • PF 7 sesija (dnevno ili na drugi dan) kod rapidnog toka RI ?
2 god prospe k tiv na stud ija rani faktori prognoze mpgn i
2-god prospektivna studijarani faktori prognoze MPGN I

21 M 10 Ž (45.9+-2.8 god) randomizirani u 3 th protokola

 • 11 bol. pulsevi MP cum.1.5-7.5 gr + pulsevi Cyc cum. 0.6-3 gr

cyc/aza 50mgr/d; pr 0.2-0.5mgr/d

 • 8 bol. pulsevi MP cum. 1.75-5 gr

cyc/aza 75mgr/d (64%); pr 0.2-0.5mgr/d

 • 12 bol.pr 0.2-0.5 g/kg/d (61%);

svi – dipiridamol

 • SVI : ACEi

Savin M, Grujičić M, Nešić V, Todorović Z, Basta Jovanović G.Early prognosis of nephrotic syndrome in MPGN type I – morphological and biochemical markers. XLIV ERA-EDTA 2007

po etne karakteristike
Početne karakteristike
 • s Cr 176+-211 umol/l,
 • CCR 43.8+-23.2 ml/min/1.72m2,
 • proteinurija 8.6+-5.4gr/d
 • Svi su završili studiju, HD NE za 2 godine praćenja
razlike izmedju th grupa
Razlike izmedju Th grupa
 • najbolji rezultat proteinurije na kraju 24-og mo postigla je grupa sintenzivnom imunosupresijom (pulsevi MP i Cyc), u odnosu na grupu MP i grupu dip/(pr)
24 mo pra enje mpgn i
24 mo praćenje MPGN I

end point proteinurija 0.5 g/d u 8 od 31 (25.8%)

prelomne histolo ke i klini ke odlike za prt 0 5 gr d za 24mo pra enja
Prelomne histološke i kliničke odlike za Prt <0.5 gr/d za 24mo praćenja
 • GI 2– 5 umereno do izraženo zadebljanje kapilara, umerena do izražena hiper-celularnost mezangijuma,20-50% skleroze
 • FI 2 –20-40% fibroza intersticijuma(Ix=2.1)
 • TA 1 –20-30% atrofija tubula (Ix=1.27- 25%)
 • MNCi 1 – 20% (Ix=0.75 – 15%)
 • aah 2– 50% hijalinozeaa
 • VI 2 – 50% skleroze IA

CCr>78.41 ml/min/1.73m2

sCr<90 umol/l

proteinurija <7.4 gr/d

mmf u mpgn i
MMF u MPGN I

Prospektivna randomizirana studija MPGN I  refraktarni NoSy u pogoršanju HRI posle 6 mo Th: puls SM (svi) + puls Cyc (po 11/17 iz svake grupe)

17 MMF+ Pr + ACEi

17 (C) Pr + ACEi

Ciljni TA 120-138/75-80 mmHg

Savin M, Odalovic S, Basta-Jovanovic G, Nesic V. Mycophenolat mofetil treatment of membrane proliferative glomerulonephritis I. XIXth World Congress of Nephrology, Milan, 2009; 148.19.

s i nergisti ko dejstvo mmf i acei hipoteza
SinergističkodejstvoMMFiACEiHipoteza

GN entitet

Početne karakteristike

Trajanje bolesti

nasi rezultati
Nasi rezultati
 • Pokazali smo da je primena mikofenolat mofetila u kombinaciji sa manjim dozama prednizolona i ACE inhibitora dovela do suzbijanja proteinurije za šest meseci terapije, a da su postignute bolje vrednosti klirensa kreatinina tek posle 12 meseci terapije.
uticaj pritiska na proteinuriju
Uticaj pritiska na proteinuriju
 • Redukcijaproteinurije i redukcijasistolnogpritiska tokom prvih 6 mo korelišu ubolesnikanaMMF+ACEi
 • r=0.499;p=0.042
proteinuri j a tokom 12 mo terapije
Proteinurija tokom 12 mo terapije

4.2+-6.3 gr/d

2.2+-2.2 gr/d

cyc i mmf dejstvo na gfr i proteinuriju
Cyc i MMF dejstvo na GFR i proteinuriju

Prethodna terapija pulsevima Cycdovodido

 • većeredukcije nefrotskeproteinurijeposle 12 mo terapije (MMF+) Pr+ACEi RR=11.0;95%CI=1.2-100.4;p=0.034
 • nema efekta na proteinuriju u 6 mo i sCCRu 12 mo

MMF u kombinaciji sa ACEiizaziva

 • veći sCCR u 12 mo (GLM F=4.70;p=0.038)
 • nezavisno od uspešne supresije proteinurije za 6 prvih mo terapije
mpgn suportivna terapija
MPGN – suportivna terapija

Suportivna terapija - dodatna terapija specifičnoj terapiji

ACEi, ARB: TA 130/80 mmHg može da snizi nefrotsku Prt za 25%

Suportivna terapija - Jedina terapija :

 • normalan GFR u nenefrotskoj proteinuriji
 • izražena HRI u MPGN
mcn th odrasli
MCN - Th odrasli

Inicijalnaterapija Pr u jednoj dozi ujutru

 • Pr 1 mgr/kg/d do remisijeiliukupno 6 N
 • Ne savetuje se alternativnodavanje Pr /48h
 • Remisija: Redukuj dozu Pr na 1.6 mgr/kg/48h za 1 mo, zatim za 0.2-0.4 mgr/kg/48h na II N do isključenja
 • Bezodgovora : Pr 1 mgr/kg/d 8 N, redukuj postepeno Pr tokom 3-5 mo.
mcn relaps nosy
MCN relaps NoSy

2 linija terapije - relapsi:

 • Pr ili iv. Puls MP (odloženi relaps)
 • Pr + (Cyc), CsA, TAC, MPA (česti relapsi)

3 linija terapije iv. puls MP, CsA, TAC, MMF

 • Rezistentni – FSG? – ponovi biopsiju bubrega
slide66
MCN

Kontraindikacija za KS (Pr)

 • Cyc 2 mgr/kg/d 8-12 N
 • Chl 0.15 mgr/kg/d 8-12 N

Terapija odloženih relapsa

 • Čekaj - Spontana remisija za 4-14 D
 • Th kod Prt 2-3 gr/d ili spot urinprt/cr 2-3 g/g; dipstick 3-4+ tokom 3 uzastopna dana, ili posle 7D

Pr 1 mgr/kg/d za relaps, po remisiji 0.8 mgr/kg/48h 4 N

mcn th stari
MCN - Th stari

Inicijalna terapija

 • Pr 1 mgr/kg/d do remisije ili za 4 N
 • redukuj dozu Pr na 0.8 mgr/kg/d 2 N, zatim na 1.6 mgr/kg/48h 2 N, pa redukuj za 0.4 mgr/kg/48h svake 2 N do isključenja
 • Bez odgovora : nastavi Pr 1.2 mgr/kg/48h 4 N, redukuj postepeno Pr tokom 3-5 mo.
mcn ks rezistentan fsg
MCN KS rezistentan → FSG
 • 10-12% odraslih ne odgovori na konvencionalnu terapiju Pr
 • CsA ili TAC + Pr
 • MMF + Pr
 • MCN → FSG ?
 • Vrati se na početak predavanja !
 • Hvala na pažnji!

Predavanje je posvećeno mom ocu i učitelju rodonačelniku savremene nefrologije u Srbiji Profesoru dr Stevanu Savinu, koji prvi primenio KS u terapiji GN ma Internoj A klinici MF.