prepoznavnost delovne terapije med starej imi delavnica n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PREPOZNAVNOST DELOVNE TERAPIJE MED STAREJŠIMI -delavnica- PowerPoint Presentation
Download Presentation
PREPOZNAVNOST DELOVNE TERAPIJE MED STAREJŠIMI -delavnica-

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

PREPOZNAVNOST DELOVNE TERAPIJE MED STAREJŠIMI -delavnica- - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

PREPOZNAVNOST DELOVNE TERAPIJE MED STAREJŠIMI -delavnica-. Študijski krožek Delovna terapija Jerneja Križaj, Tanja Križaj, Anja Mesec, Špela Mihevc, Zorana Sicherl Kongres delovnih terapevtov Slovenije, Bled, 26. oktober 2012. VSEBINA. STANJE STAREJŠIH V SLOVENIJI PREVENTIVA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PREPOZNAVNOST DELOVNE TERAPIJE MED STAREJŠIMI -delavnica-' - iona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prepoznavnost delovne terapije med starej imi delavnica
PREPOZNAVNOST DELOVNE TERAPIJE MED STAREJŠIMI-delavnica-

Študijski krožek Delovna terapija

Jerneja Križaj, Tanja Križaj, Anja Mesec, Špela Mihevc, Zorana Sicherl

Kongres delovnih terapevtov Slovenije, Bled, 26. oktober 2012

vsebina

VSEBINA

STANJE STAREJŠIH V SLOVENIJI

PREVENTIVA

ZAKON O DOLGOTRAJNI OSKRBI V SLOVENIJI

STARANJE

DELOVNOTERAPEVTSKI POGLED NA STAREJŠE

SODELOVANJE UDELEŽENCEV DELAVNICE

RAZPRAVA

staranje slovenskega prebivalstva
STARANJE SLOVENSKEGA PREBIVALSTVA

Kdaj govorimo o staranju prebivalstva?

 • vsak 6 Slovenec je star nad 64 let (16,6% prebivalstva)
 • Družbene spremembe izzivi rešitve

(Čuček, 2011)

zdravstveno stanje starej ih
ZDRAVSTVENO STANJE STAREJŠIH

Kdaj govorimo o dolgotrajni bolezni ali težavi?

- 2/3 ljudi nad 64 let ima stanje dolgotrajne b./t. (65%)

(Čuček, 2011)

Najpogostejši zdravstveni problemi:

1. Bolezni srca in ožilja

2. Rak

3. Poškodbe (padci doma ali po stopnicah)

4. Demenca

5. Depresije

6. Samomori

(Čuček, 2011; Rudolf & Prodan,2012; Šelb-Šemerl et al, 2010)

kakovost ivljenja
KAKOVOST ŽIVLJENJA

Od česa je odvisno kakovostno življenje posameznika? Kateri dejavniki vplivajo na to?

3

7

23

26

41

(Čuček, 2011)

rev ina
REVŠČINA

Kdaj govorimo o revščini?

 • pod pragom revščine znašli tudi upokojenci (18,3 %)
 • Stopnja tveganja revščine visoka za ženske, starejše od 64 let

(Čuček, 2011)

kaj je preventiva
KAJ JE PREVENTIVA?
 • Praevenire = Prea-preden in Venire-pride (lat.)
 • Pomeni izogniti se nekemu dogodku preko pravilnega in pravočasnega ukrepanja
 • SSKJ: dejavnost, ki se ukvarja s preprečevanjem bolezni in varovanjem zdravja, nesreč, požarov in z zaščito pred njimi

(Healthy Europe, xx)

slide10
NAMEN PREVENTIVE: vsem, ki aktivno skrbijo za svoje zdravje in tistim, ki imajo bodisi znano družinsko nagnjenje k določenim zdravstvenim težavam bodisi ponavljajoče zdravstvene težave.
 • ČAS: pravočasna preventiva, ocenjevanje in krepitev lastnega zdravstvenega stanja zmanjšuje možnosti pojava, zapletov in trajanja različnih zdravstvenih težav.
 • MULTIDISCIPLINARNI PRISTOP: skupina strovkovnjakov; zdravniki, specializirani za javno zdravje, socialno medicino, zdravstvene delavce, epidemiologe, mikrobiologe, zdravstvene inšpektorje, higienike, dietetike, sociologe, komunikacijske uradnike in drugi.
 • POUDAREK: izboljšanje zdravja in kakovosti življenja s preprečevanjem in zdravljenjem bolezni in drugih telesnih in duševnih težav.

(Global health sciences, xx)

 • CILJ: prispevati k vsestranskem nacionalnem prizadevanju za izgradnjo varnejše, bolj zdrave in bolj pravične družbe.
slide11
Vse bolj se uveljavlja načelo, da je vsak evro, vložen v preventivo, dolgoročno najboljša naložba.

(MZ, 2008)

slide12
PREDLOG ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI IN ZAVAROVANJU ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS, 2010)

Dolgotrajna oskrba v gospodarsko razvitih državah zavzema vse vidnejše mesto

Razlog: staranje prebivalstva in vse večji delež starejše populacije, ki potrebuje pomoč v vsakdanjem življenju

slide13
Skupno izhodišče

Gre za dalj časa trajajoče zagotavljanje različnih oblik podpore osebam, ki zaradi izgube ali odsotnosti telesne, psihične ali intelektualne samostojnosti, potrebujejo pomoč pri opravljanju temeljnih in podpornih življenjskih opravil

Dolgotrajna oskrba v Sloveniji

 • 2004/ 58000 oseb (3%prebivalstva)
 • 2050/ 135000 oseb

(Študija Evropske komisije, 2006)

izzivi dolgotrajne oskrbe
Izzivi dolgotrajne oskrbe
 • Zagotavljanje splošne dostopnosti do kakovostnih storitev dolgotrajne oskrbe
 • Zagotavljanje vzdržnega financiranja
 • Krepitev usklajenega izvajanja socialnih in zdravstvenih storitev
 • Spodbujanje oskrbe na domu in v skupnosti
 • Izboljševanje pogojev zaposlovanja
slide16

“Young old” (65 – 74 let)

 • “Old old” (75 – 84 let)
 • “Oldest old” (85+)

(Uhlenberg, 2009)

slide17

“…kakovost življenja ni nič manj pomembna kot njegova dolžina in bi bilo potrebno ljudem omogočiti, da starost uživajo znotraj svojih družin in skupnosti, kjer jim bodo omogočeni izpolnitev, zdravje, varnost in zadovoljstvo…”

(Združeni narodi, 1982)

slide18

ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE

“procesoptimiziranjapriložnosti za

zdravje, participacijo in varnost, da bi

izboljšali kakovost življenja starostnikov.”

(SZO, 2002)

slide19

Zdravje je stanje popolnega fizičnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali slabotnosti/nemoči. (SZO, 1948)Delovna terapija kot pogoj za zdravje in dobro počutje navaja vključenost v okupacijo. (Law et al, 1998)

vpliv starosti na telesne funkcije

VPLIV STAROSTI NA TELESNE FUNKCIJE

Funkcije čutil

Vestibularne funkcije

Proprioceptivne funkcije

Funkcije živčevja, mišičja in okostja

Funkcije srčno žilnega sistema

Specifične duševne funkcije

(Radomsky & Latham, 2008)

pomen preventive v delovni terapiji splo no

Pomen preventive v delovni terapiji (splošno)

Usmerjena je v maksimalno doseganje oz. ohranjanje zdravja, samostojnost ter od zdravja odvisno kakovost življenja preko izvajanje DA

preventiva v delovni terapiji pri starostnikih

Preventiva v delovni terapiji pri starostnikih

Prepoznavanje vlog in aktivnosti, ki posameznika zadovoljujejo

Aktivnosti za povečanje socializacije

Prilagoditve okolja

PADCI

(Radomsky & Latham, 2008)

pozitivni vplivi preventivne delovne terapije

Pozitivni vplivi preventivne delovne terapije:

Occupation in Lifestyle Redesign: The Well Elderly Study Occupational Therapy Program

(Jackson et al., 1998)

reference
REFERENCE
 • Rudolf, A., & Prodan, V. (2012). Izbrani zdravstveni kazalniki SZO za Slovenijo in EU. Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ). Dostopno nahttp://www.ivz.si/zdravstveni_kazalnik, 10.10.2012
 • Čuček, S. (2011). Svetovni dan zdravja 2012. Statistični urad Republike Slovenije (SURS).Dostopno na http://www.surs.si, 12.10.2012
 • Švab, I. & Rotar Pavlic, D. (2002). Družinska medicina. Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, Ljubljana, 2002.
 • CINDI Slovenija, Zdravstveni dom Ljubljana (1998). Preventiva v osnovnem zdravstvu, Priporocila za prakso. Ljubljana, 1998.
 • Sekcija za splošno medicino, SZD, Zbirka PiP (1996). Preventiva v splošni medicini, 13. ucne delavnice za zdravnike splošne medicine. Ljubljana, 1996.
 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) (2010). Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Dostopno na http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/17022010_ZDOZDO.pdf,12.10.2012
 • Uhlenberg, P. (2009). International Handbook of Population Aging.Springer Science + Business Media B.V.
 • Law, M., Steinwender, S., & Leclair, L. (1998). Occupation, health and well-being. Canadian Journal of Occupational Therapy, 65(2), 81-91.
 • United Nations (1982). The Vienna International Plan of Action Ageing. Dostopno nahttp://www.un.org/es/globalissues/ageing/docs/vipaa.pdf,12.5.2011
slide26
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ),(2008). Preventivni zdravstveni pregledi. Dostopno na http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_preventivo_in_razvoj_javnega_zdravja/preventivni_zdravstveni_pregledi, 12.10.2012
 • World Health Organisation (2002). Active Ageing. A Policy Framework.Geneva: WHO.
 • Radomski, M.V. & Trombly Latham, C.A. (2008). Occupational therapy for physical dysfunction, 6th Ed. Baltimore: Lippincot Williams &Wilkins &Wolters Kluwers
 • Jackson, J., Carlson, M., Mandel, D., Zemke, R., & Clark, F. (1998). Occupation in lifestyle redesign: The well elderly study occupational therapy program. The American Journal of Occupational Therapy; 52:326-336
 • Helthy Europe. Zdravje in preventiva. Dostopno na http://www.primahometest.com/sl/health-and-prevention.html, 13.10.2012
 • Global health sciences. Prevention and public health group. Dostopno na http://globalhealthsciences.ucsf.edu/prevention-public-health-group,, 11.10.2012
 • World Health Organisation (1948). Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by there presentatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948. Dostopno nawww.who.int/about/definition/en/print.html, 16. 1. 2011
 • Šelb-Šemerl, J., Mihevc Ponikvar, B., Primic Žakelj, M. Rok Simon, M., Tomšič, S., & Zadnik, V. (20X0). Zdravje starejših. Inštitut za varovanje zdravja RS. Dostopno na www.ivz.si, 10.10.2012
predvajana filma
Predvajana filma
 • Never to old;

http://www.youtube.com/watch?v=z9KscM2ex3o

 • Never stop

http://growingbolder.com/media/health/aging/never-leave-the-playground-793777.html