erilaisia oppijoita n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Erilaisia oppijoita PowerPoint Presentation
Download Presentation
Erilaisia oppijoita

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Erilaisia oppijoita - PowerPoint PPT Presentation

ona
104 Views
Download Presentation

Erilaisia oppijoita

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Erilaisia oppijoita Ei ole olemassa yhtä ainutta oikeaa oppimistyyliä tai –asennetta!

 2. Osallistuja • Elää nykyhetkessä, ”tässä ja nyt”. • Haluaa kokeilla kaikkea mahdollista. • Toimii ensin ja ajattelee vasta jälkeenpäin. • Nauttii tajunnanvirtatekniikoista ja ideariihistä. • On usein luonteeltaan seurallinen. • Pitkästyy, jos asiat etenevät hitaasti.

 3. Osallistuja oppii parhaiten… • saamalla mahdollisimman paljon uusia kokemuksia ja oppimistilaisuuksia • toimimalla tässä ja nyt –periaatteella • kun hän saa toimintavapautta ideoitten kehittelemiseen • toimimalla yhdessä muiden kanssa.

 4. Osallistuja voi kehittää omaa oppimistaan… • uskaltamalla kokeilla jotain uutta • ryhtymällä keskusteluun vieraastakin aiheesta tai asiasta • harjoittelemalla mielenkiinnon kohteen siirtämistä • pakottautumalla parrasvaloihin • harjoittelemalla ääneen ajattelemista.

 5. Tarkkailija • Keskittyy hankkimiensa kokemusten pohdiskeluun. • Jättäytyy mielellään taka-alalle. • On taipuvainen varovaisuuteen ja harkitsemiseen. • Kuuntelee muita ja tekee heistä havaintoja. • Pitää omista tekemisistään matalaa profiilia. • On suvaitsevainen muita kohtaan.

 6. Tarkkailija oppii parhaiten… • saamalla riittävästi aikaa ja tilaisuuksia pohdiskeluun • pysyttelemällä taka-alalla tapahtumien keskipisteestä • saamalla tilaisuuden ajatella ensin ja toimia vasta sitten • pohdiskelemalla erilaisia vaihtoehtoja • vaihtamalla ajatuksia ja mielipiteitä muiden ihmisten kanssa • toimimalla oman aikataulunsa mukaan, ilman tiukkoja aikarajoja.

 7. Tarkkailija voi kehittää omaa oppimistaan… • harjoittelemalla ihmisten tarkkailemista ja havaintojen tekemistä • pitämällä päiväkirjaa • hankkimalla lisätietoja esim. kirjastosta • harjoittelemalla viimeisteltyjen kirjoitelmien tuottamista • laatimalla luetteloita.

 8. Päättelijä • Keskittyy päätelmien tekoon loogisella ajattelulla. • Yhdistää mielellään teoriat ja käytännön kokemukset. ja tekee näiden perusteella omat päätelmänsä. • Toimii loogisesti ja kokonaisvaltaisesti. • Harkitsee pitkään ja pyrkii täydellisyyteen. • Haluaa saada varmuuden ennen kuin ryhtyy tekemään.

 9. Päättelijä oppii parhaiten… • työskentelemällä älyllisesti vaativassa ympäristössä • tilanteissa, joissa vaaditaan loogisuutta tai rationaalisuutta • käsittelemällä monimutkaisia tilanteita ja ratkaisemalla ongelmia.

 10. Päättelijä voi kehittää omaa oppimistaan… • lukemalla vaativaa tekstiä päivittäin • analysoimalla monimutkaisten tilanteitten syy – seuraus -suhteita • etsimällä epäjohdonmukaisuuksia • etsimällä uusia näkökulmia ja ydinkohtia • esittämällä täsmentäviä kysymyksiä.

 11. Toteuttaja • Keskittyy ideoiden ja teorioiden toteuttamiseen. • Haluaa kokeilla ja testata, toimivatko ideat ja teoriat käytännössä. • Ryhtyy herkästi tuumasta toimeen. • Ei jaksa pohtia. • On käytännöllinen ongelmien ratkaisija. • Löytää usein uuden ja toimivamman tavan ratkaista asiat.

 12. Toteuttaja oppii parhaiten… • tilanteissa, joissa voi erottaa ongelmat ja ratkaisut • kun saa opastusta erilaisten tekniikoiden ja ratkaisumallien käytöstä • saa välitöntä palautetta tekemisistään • saa tilaisuuden soveltaa oppimaansa käytäntöön • keskittymällä käytännön asioihin.

 13. Toteuttaja voi kehittää omaa oppimistaan… • kehittämällä rutiineja • soveltamalla tekniikoita • kokeilemalla entisiä toimintatapoja uusiin asioihin • laatimalla aikataulu- ja toimintasuunnitelmia • arvioimalla toimintatapojaan • heittäytymällä mukaan ”tee se itse” –projektiin.