det nye l refaget helsefagarbeider n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerPoint Presentation
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

- PowerPoint PPT Presentation


 • 283 Views
 • Uploaded on

Det nye lærefaget ”HELSEFAGARBEIDER”. Basert på en ny Kompetanseplattform. Helsearbeiderfaget bygger på utdanningene fra Reform 94 for henholdsvis hjelpepleier og omsorgsarbeider, MEN er en ny utdanning  Nye LÆREPLANER Prosjekt til fordypning. Helse- og sosialfag.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - omar-sexton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
det nye l refaget helsefagarbeider
Det nye lærefaget ”HELSEFAGARBEIDER”
 • Basert på en ny Kompetanseplattform.
 • Helsearbeiderfagetbygger på utdanningene fra Reform 94 for henholdsvis hjelpepleier og omsorgsarbeider, MEN er
 • en ny utdanning  Nye LÆREPLANER
 • Prosjekt til fordypning.
kompetanseplattform for helse fagarbeider
Kompetanseplattform for Helsefagarbeider
 • Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.
 • Helsefagarbeideren utøver sitt fag med utgangspunkt i pasientens/brukerens forutsetninger, med sikte på å bedre livskvaliteten og funksjonsnivået for den enkelte.
 • Helsefagarbeideren arbeider i somatiske institusjoner i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.
 • Det er viktig med personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen.
sentrale arbeids og ansvarsomr der er
Sentrale arbeids- og ansvarsområder er
 • å yte faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum
 • å arbeide med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
 • å vise gjennom yrkesutøvelsen at respekten for menneskeverdet er den grunnleggende verdi, og å utføre arbeidet i henhold til etiske retningslinjer
sentrale arbeids og ansvarsomr der er1
Sentrale arbeids- og ansvarsområder er
 • å planlegge, utføre og delta i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
 • å samarbeide med pasienten/brukeren, pårørende og andre yrkesgrupper, uavhengig av kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status
 • å bruke kultur og kulturopplevelser som helsefremmende og mobiliserende tiltak
 • å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
 • å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
slide7
å håndtere pasientinformasjon gjennom dokumentasjon og rapportering
 • å bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø med åpenhet, tverrfaglig samarbeid og respekt
 • å arbeide etter prinsipper for helse, miljø og sikkerhet og ta ansvar for egen helse
 • å veilede elever, lærlinger og andre i praksissituasjoner
 • å arbeide under gjeldende lov- og forskriftsverk som regulerer helse- og sosialtjenesten
 • i sitt arbeid å være bevisst på sin rolle som arbeidstaker, medarbeider, fagperson og medmenneske
fagets utvikling og plassering i samfunnet
Fagets utvikling og plassering i samfunnet
 • Helsearbeiderfagetbygger på utdanningene fra Reform 94 for henholdsvis hjelpepleier og omsorgsarbeider.
prosjekt til fordypning
Prosjekt til fordypning

Formål: Eleven skal få mulighet til å:

 • Prøve ut enkelte sider av det aktuelle lærefaget….
 • Få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter….
 • Fordype seg i kompetansemål på VG3 nivå..
 • Ta relevante fellesfag fra VG3 og programfag fra læreplanene fra studiespesialiserende utd.pr..