slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skab vækst i byggebranchen Det Digitale Byggeri – nye krav og nye muligheder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skab vækst i byggebranchen Det Digitale Byggeri – nye krav og nye muligheder

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Skab vækst i byggebranchen Det Digitale Byggeri – nye krav og nye muligheder - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Skab vækst i byggebranchen Det Digitale Byggeri – nye krav og nye muligheder Mads Carlsen, Center for Byggeri & Business, UCN. Agenda. Digitale tendenser i byggebranchen IKT-bekendtgørelsen BIM tankegang og BIM perspektiver Hvordan skabes vækst med BIM og digitalt byggeri?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skab vækst i byggebranchen Det Digitale Byggeri – nye krav og nye muligheder' - lula


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Skab vækst i byggebranchen

DetDigitaleByggeri – nyekravognyemuligheder

Mads Carlsen, Center for Byggeri & Business, UCN

slide2

Agenda

 • Digitale tendenser i byggebranchen
 • IKT-bekendtgørelsen
 • BIM tankegang og BIM perspektiver
 • Hvordan skabes vækst med BIM og digitalt byggeri?
slide3

Digital tendenser

IKT-bekendtgørelsen gældende for regioner og kommuner.

BIM som metode og værktøj i projektering, udførelse og drift.

slide4

IKT-bekendtgørelsen

 • Ny revision forventes at træde i kraft primo 2013
  • Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt byggeri
   • Byggeri med staten som bygherre med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms eller derover.
   • Byggeri med region og kommune som bygherre med en anslået entreprisesum på 20 mio. kr. ekskl. moms eller derover.
   • Gælder ved nybyggeri, om- og tilbygninger af byggeri, renovering og vedligeholdelse af byggeri samt anlæg knyttet hertil.
  • Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri
   • Byggeri med en anslået entreprisesum på 20 mio. kr. ekskl. moms eller derover
   • Ide- og projektkonkurrencer, Byggerier og renoveringer iht. Lov om almene boliger.
slide5

IKT-bekendtgørelsen

De otte bygherrekrav i IKT-bekendtgørelsen (forventes gældende fra primo 2013)

IKT-ledelse

Klassifikation

Digital kommunikation

Anvendelse af digitale bygningsmodeller og visualiseringer i ide- og projektkonkurrencer

Anvendelse af digital bygningsmodel under projektering og udførsel

Digitalt udbud og tilbud

Digital aflevering ved byggeriets aflevering

Digital mangelinformation

slide6

Udviklingafstandarderogmetoder

 • Cuneco- Center for produktivitet i byggeriet
 • Færdiggørelse af hængepartier fra tidligere ”Det Digitale Byggeri” projekter.
 • Fokuserer på:
  • Fælles grundlag for digitaliseret samarbejde i byggeri, anlæg og drift.
  • Øget effektivitet og produktivitet gennem bedre udveksling af informationer.
  • Fælles, digital infrastruktur – standardisering.
 • Indsatsområder og projekter omkring:
  • Klassifikation
  • Egenskabsdata
  • Informationsniveauer
  • Opmålingsregler
 • Bevilling på 67 mio. i perioden 2011 til 2014.
slide7

Definition af BIM

 • Building Information Modeling
  • Er en forretningsproces, understøttet af teknologi, for at generere og udnytte bygningsdata til design, opførelse og drift af en bygningen i løbet af dets livscyklus.
 • Building Information Model
  • Er en digital repræsentation af de fy-siske og funktionelle karakteristika af en bygning.

Definition af buildingSMART

slide8

Konceptet BIM

 • Et stort skridt for den samlede byggebranche
  • Nye måder at tænke processerne omkring design, konstruktion og drift af bygninger.
  • Nye arbejdsmetoder og redesign af eksisterende arbejdsmetoder.
  • Fra 2D til 3D, 4D og 5D (tid og økonomi).
  • Fra tegningsudarbejdelse til modellering.
  • Informationer og beslutninger skal indarbejdes i BIM modellen successivt.
  • Der bygges præcist som der projekteres.
  • 20% værktøjer og 80% metode.
slide9

Fordele ved BIM

 • Den nye arbejdsmetode effektiviserer processerne
  • 3D modeller giver os bedre muligheder for at kommunikere omkring design intensioner.
  • Stærkt visuelt værktøj – også for lægfolk.
  • På et tidligt tidspunkt at give bygherre og driftsherre en klar idé om konsekvenserne ved et design, og give dem mulighed for at ændre designet til at opnå de resultater, de ønsker.
  • Designet kan kontrolleres for fejl før udførelse.
  • Tegninger er produceret fra modellen – reducerer den tidskrævende proces med produktion af tegninger.
  • Mindre datatab ved aktørskift.
  • Bedre produktionsgrundlag pga. valide data.
  • Mere effektiv drift, fordi driften baseres på data skabt under projekteringen og udførelsen.

MEN

Værdien ved BIM tabes, hvis der i projektet anvendes traditionel informationsoverlevering fra projekteringen til udførelsen.

slide10

De økonomiske fordele

 • Forskningsprojekt udført af DTU og CBS på fire byggerier, viser at:
  • Alle projektdeltagere opnår økonomiske fordele ved brugen af BIM – selv dem der ikke aktivt selv bruger BIM.
  • Tilbuddene var 10-15% lavere end projekter projekteret i 2D pga. konsistent projektmateriale.
  • Forventet besparelse på driften på 15% pga. optimeret design.

Der mangler standardisering på flere områder for at kunne udnytte genbrug i større omfang.

3D arbejdsmetode giver større sikkerhed for koordineringen af de forskellige fagdiscipliner samt validiteten af data.

Med en relativ lille investering kan en virksomhed tage de første trin mod at ændre arbejds-metodenfra dokumentbaseret til modelbaseret.

Alle der har implementeret modelbaserede arbejdsmetoder i projekterne vil fortsætte med det i kommende projekter.

slide11

Kollisionskontrol af bygningsdele

 • Kollisionskontrol giver mulighed for effektiv identifikation, inspektion og rapportering på kolliderende bygningsdele i en 3D model
 • Estimerede omkostninger ved en
 • Projekteringsfejl, når den opdages i:
  • Design /projekteringsfasen = 1
  • Ved model koordineringen = 10
  • Efter materialeproduktionen = 100
  • Efter monteringen = 1000
  • Efter voldgiftssagen = 1.000.000
slide12

Mængdeudtræk, kalkulation og tid

 • Mulighed for udtræk af præcise mængder over volumener, arealer, bygningsdele, komponenter – ja praktisk talt alt.
 • Overførsel af mængder til fx kalkulations-programmer for beregning af økonomiske overslag eller egentlige tilbudspriser.
 • Simulering af forbrug af materialer over tid.
 • Fremdriften i produktionen over tid.
slide13

Energi simuleringer

 • Der kan testes forskellige energistrategier i det tidlige design. Fx bygningens orientering, vinduesarealer mm.
 • Dette muliggør valg af energioptimerede løsninger, så det positivt påvirker bygnings totaløkonomi.
slide14

Hvordan skabes vækst med BIM og digitalt byggeri?

 • Digitalt byggeri og BIM = Nye muligheder – både for den enkelte virksomhed, men i høj grad for projektet.
 • Fokus på de dele af IKT-bekendtgørelsen der giver værdi på det enkelte projekt – også hvor det ikke er et direkte krav.
 • Effektivisering af arbejdsgange og minimering af manuel opmåling, indtastning mm.
 • Gennemtænk en plan for implementeringen af nye metoder og værktøjer – tag det i små skridt.
 • Få alle projektdeltagere involveret i brugen af nye metoder og værktøjer.
slide15

De Digital Dage 2013

 • Samarbejde mellem uddannelses-institutioner i Nordjylland indenfor byggeri med 100+ studerende.
 • Afprøvning af nyeste arbejdsmetoder og software i et integreret samarbejde mellem uddannelser og aktørgrupperne.
 • Kom og bliv inspireret ved DDD2013, d. 10. – 12. april 2013.
slide16

Kontaktinformation:

MadsCarlsen

maca@ucn.dk

+45 72 69 15 39