Yilin makaleler 2005 2006
Download
1 / 31

YILIN MAKALELER? 2005-2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

YILIN MAKALELERİ 2005-2006. Doç.Dr.Hasan F. Batırel Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi AD, İstanbul. Yöntem. Periyod: Mayıs 2005-Nisan 2006 Thoracic Literature Watch - CTSnet JTCVS, ATS ve EJCTS. Yabancı makaleler, Türkiye kaynaklı makaleler, Orjinal makaleler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' YILIN MAKALELER? 2005-2006' - olympia-clarke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Yilin makaleler 2005 2006

YILIN MAKALELERİ2005-2006

Doç.Dr.Hasan F. Batırel

Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi AD, İstanbul


Y ntem
Yöntem

 • Periyod: Mayıs 2005-Nisan 2006

 • Thoracic Literature Watch - CTSnet

 • JTCVS, ATS ve EJCTS.

 • Yabancı makaleler,

 • Türkiye kaynaklı makaleler,

 • Orjinal makaleler...Yilin makaleler 2005 2006

J Clin Oncol. 2005 Feb 20;23(6):1136-43. Sasaki R et al. MD Anderson Cancer Center Fluorodeoxyglucose uptake by positron outcome of non-small-cell emission tomography predicts lung cancer.162 hasta. Tedavi öncesi (92 cerrahi, 69 RT) SUV değeri 5’in üzerinde prognoz (OS, DFS) kötü.


Yilin makaleler 2005 2006

J Clin Oncol 2005;23:8348-56. Pozo-Rodriguez F et al. İspanya Accuracy of helical computed tomography and [18F] fluorodeoxyglucose positron emission tomography for identifying lymph node mediastinal metastases in potentially resectable non-small-cell lung cancer.132 hasta. Prospektif. İki yöntemin duyarlılık (%90) ve özgüllükleri (%50) aynı.


Yilin makaleler 2005 2006

J Clin Oncol 2005;23:8348-56. Hoekstra CJ, et al. Hollanda Prognostic relevance of response evaluation using [18F]-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose positron emission tomography in patients with locally advanced non-small-cell lung cancer.47 hasta. PET neoadjuvan sırasında 1. ve 3. kürlerden sonra aktiviteye göre prognostik öneme sahip.


Yilin makaleler 2005 2006

Chest 2005;128:2289-97. Halpern BS , et al. UCLA Presurgical staging of non-small cell lung cancer: positron emission tomography, integrated positron emission tomography/CT, and software image fusion.36 hasta. Entegre PET/CT sadece PET’e göre %26 daha doğru sonuç. PET/CT %83 hastada doğru klinik evre veriyor.


Yilin makaleler 2005 2006

JTCVS 2005. Cerfolio RJ, et al. UAB. The maximum standardized uptake values on positron emission tomography of a non-small cell lung cancer predict stage, recurrence, and survival.315 hasta. SUV>10 az diferansiye tm, ileri evre ve inkomplet rezeksiyon. Ayrıca kötü DFS, OS.Yilin makaleler 2005 2006

Am J Respir Crit Care Med. 2005;171:177-82. LeBlanc JK , Preop mediastinal evalüasyonet al. USA. Endoscopic ultrasound in non-small cell lung cancer and negative mediastinum on computed tomography.76 hasta NSCLC ve CT negatif, EUS %12/ 9 hastada ameliyatı gereksiz hale getirmiş. Alt lob ve hiler NSCLC’da daha hassas.


Yilin makaleler 2005 2006

Am J Respir Crit Care Med 2005;171:1164-7. Herth FJ, Preop mediastinal evalüasyonet al. Heidelberg. Transbronchial versus transesophageal ultrasound-guided aspiration of enlarged mediastinal lymph nodes.160 hasta. Transbronşiyal ve transözofajiyal yaklaşımların her ikisi uygulandığında %97, % 94 başarı. Sağ taraf lenf nodlarında transbronşiyal USG daha iyi.


Randomize al malar

Randomize Çalışmalar Preop mediastinal evalüasyon


Yilin makaleler 2005 2006

Chest 2005;128:3489-99. Preop mediastinal evalüasyon İsveç (7 göğüs cerrahisi merkezi). Comparison of lung volume reduction surgery and physical training on health status and physiologic outcomes: a randomized controlled clinical trial.Her iki grupta 53’er hasta. Cerrahi grupta %12 mortalite, fakat FEV1, RV ve yürüme testinde 6 ve 12.aylarda düzelme var.


Yilin makaleler 2005 2006

Chest. 2005;127:909-15. Preop mediastinal evalüasyonCALGB çalışması, USA. Phase III intergroup study of talc poudrage vs talc slurry sclerosis for malignant pleural effusion.Randomize, prospektif, 501 hasta. 242 torakoskopik talk, 240 hasta tüp ile talk. Sonuçlar eşit. Akciğer ve meme ca’larda torakoskopik daha üstün (%82’ye %67).


En lgin makale

En İlginç Makale Preop mediastinal evalüasyon


Yilin makaleler 2005 2006

Ann Thorac Surg 2005 Preop mediastinal evalüasyon. Nagano, Japonya. Unnoticed Glove Perforation During Thoracoscopic and Open Thoracic Surgery. Torakoskopi sırasında %25, torakotomi sırasında %70 eldivenlerde delik oluşuyor. 2 saatte bir değiştirmek öneriliyor.Yilin makaleler 2005 2006

JTCVS, 2005 Preop mediastinal evalüasyon. Güven Olgaç ve ark.Decision-making for lung resection in patients with empyema and collapsed lung due to tuberculosis.

JTCVS, 2006. Altan Kır ve ark.Adjuvant resectional surgery improves cure rates in multidrug-resistant tuberculosis.

EJCTS 2005. Cengiz Gebitekin ve ark.Complex pulmonary aspergilloma treated with single stage cavernostomy and myoplasty.

EJCTS 2006. Hıdır Esme ve ark.Effect of lung ischemia–reperfusion on oxidative stress parameters of remote tissues.


Y l n makalesi

Yılın Makalesi Preop mediastinal evalüasyon


Yilin makaleler 2005 2006


Yilin makaleler 2005 2006

 • Multisentrik çalışma. Yim AP. Chest 2006;129:518-26.

 • Endobronşiyal Valv ile akciğer hacim küçültücü ameliyatı.

 • Bronşiyal implantlar, silikon bazlı tek yönlü valv sistemi, nitinol stent içine yerleştirilmiş. Nitinol vücut sıcaklığında açılarak yerleşiyor.


Yilin makaleler 2005 2006

 • 98 hasta. 9 Merkez. Yim AP. Chest 2006;129:518-26.

 • Preop evalüasyon: toraks BT, V/Q sintigrafi.

 • FEV1, FVC, rezidüel volüm, DLCO

 • 6 dakika yürüme testi.

 • 30 ve 60’ıncı günlerde SFT ve yürüme testi tekrarı.


Yilin makaleler 2005 2006

 • Çalışmaya alınma Kriterleri Yim AP. Chest 2006;129:518-26.

  • Yaş 50-80, semptomatik amfizem, maksimal medikal tedaviye rağmen dispne, radyolojik heterojen hastalık.

 • Dışarıda bırakma Kriterleri

  • FEV1<20%. PaCO2 >55 mmHg. DLCO <%25, aktif akciğer enf, pulmoner hipertansiyon.


Yilin makaleler 2005 2006

 • Yöntem Yim AP. Chest 2006;129:518-26.

  • Entübasyon, ventilasyon ve fleksibl bronkoskopi,

  • Sedasyon , spontan solunum, fleksibl bronkoskopi,

  • Rijid bronkoskopi, fleksibl bronkoskopi


Hasta grubu
Hasta grubu Yim AP. Chest 2006;129:518-26.

 • 20 kadın, 78 erkek.

 • FEV1 %30.1, FVC %63.8, RV %244.3, TLC %128.4, DLCO %32.7

 • 6 dakika yürüme testi 303 m.


Valvlerin yerle tirilmesi
Valvlerin Yerleştirilmesi Yim AP. Chest 2006;129:518-26.

 • 69 hastada lober, 29 hastada non-lober

 • 39 hastada sağ üst lob. 25 hastada bilateral üst lob.

 • Hasta başına ortalama 4 +/- 1.6 (1-8) valv.


Sonu lar
Sonuçlar Yim AP. Chest 2006;129:518-26.

 • 45 hastada (%46) FEV1’de %15’den fazla anlamlı klinik düzelme.

 • 54 hastada (%55) 6 dakikalık yürüme testinde 50 metreden veya %15’ten fazla artma.


Alt grup analizleri
Alt grup analizleri Yim AP. Chest 2006;129:518-26.

Unilateral ve lober yerleştirilenlerde FEV1’deki artış %16.

Başlangıç FEV1’i %30’dan azsa işlem sonrası artış %20.6. FEV1’i %30 dan fazla olanlarda artış %2.

RV >%225’ten fazla ise FEV1’deki düzelme %17.


Komplikasyonlar
Komplikasyonlar Yim AP. Chest 2006;129:518-26.

 • 1/98 mortalite (Sağ üst lobektomili hastaya sol üst valv yerleştirilmiş) Pnömoni, sepsis ve sonrasında solunum yetmezliği.

 • 8 (%8.2) ciddi komplikasyon (Pnömotoraks-diğer bölgelerin hiperenflasyonuna bağlı? 3, uzamış hava kaçağı 4) . 17 KOAH ekzaserbasyonu. 5 pnömoni (Valv takılmamış loblarda)


Yorum
Yorum Yim AP. Chest 2006;129:518-26.

 • Etkili yöntem.

 • En önemlisi kollateral rezistans (Amfizematöz bölgenin yan segmentten havalanması).

 • Rezistans yüksek ise Bu yöntem iyi.

 • Rezistans düşük ise – LVRS?

 • Düşük morbidite, mortalite.

 • Bir sonraki aşama çok merkezli, randomize çalışma.


Te ekk rler

Teşekkürler.... Yim AP. Chest 2006;129:518-26.