Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Academiejaar 2005-2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Academiejaar 2005-2006

Academiejaar 2005-2006

102 Views Download Presentation
Download Presentation

Academiejaar 2005-2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WelWelkom in de bibliotheek van de economische en toegepaste economische wetenschappen(bibliotheek ETEW) Academiejaar 2005-2006 Infosessie 2005 created by EM

 2. Overzicht van deze presentatie : Deel 1 : Literatuur in je thesis • Overzicht van de verschillende types bronnen • Gebruik van artikels Deel 2 : Catalogus en opstelling • Zoeken in de catalogus via LIBISng • Opstelling van de gedrukte collectie Deel 3 : Virtuele bibliotheek • Inleiding databanken • E-bronnen • Zoeken via o.a. Google scholar • Stand-alone databanken Infosessie 2005 created by EM

 3. Deel 1 Literatuur in je thesis Infosessie 2005 created by EM

 4. Overzicht bronnen (1) Klassieke bronnen: • Boeken • Tijdschriftartikels • Working papers • Thesissen Infosessie 2005 created by EM

 5. Overzicht bronnen(2) Andere: • Beleidsonderzoek • Steunpunten • Viona: www.viona.be • Federaal wetenschapsbeleid: www.belspo.be • Wetten en decreten • www.staatsblad.be • Beleidsnota’s Infosessie 2005 created by EM

 6. Tijdschriftartikels versus boeken • Wel versus geen reviewproces • Gefocuste versus bredere benadering Infosessie 2005 created by EM

 7. Verschillende soorten tijschriften • Academisch of praktijkgericht • Economisch, sociologisch of psychologisch • Algemeen of rond een specifiek thema Infosessie 2005 created by EM

 8. Verschillende soorten artikels • Theoretisch vs. empirisch • ‘Ideeën, modellen ontwikkelen’ vs. ‘Ideeën en modellen testen via verzamelde gegevens’ • Kwantitatief vs. kwalitatief • Enquêtes vs. interviews • Veralgemening vs. diepte • Grote vs. kleine scope • Hypothesen vs. proposities Infosessie 2005 created by EM

 9. Vaste delen van empirisch artikel • Inleiding • Onderzoeksvragen • (Hypothesen) • Methodologie • Resultaten • Discussie Infosessie 2005 created by EM

 10. Hoe bruikbare artikels zoeken? • Bekijk de referenties uit de literatuur die je reeds hebt • Zoek op inhoud (via ebsco-host) • Doorblader tijdschriften die relevant kunnen zijn • Bekijk de titel • Lees de abstract • Indien interessant: lees heel artikel of relevante delen Infosessie 2005 created by EM

 11. Deel 2 Catalogus en opstelling Infosessie 2005 created by EM

 12. Zoeken in de catalogus via LIBISng Infosessie 2005 created by EM

 13. LIBISng catalogus Wat kan je vinden in de catalogus ? * Bevat alle print en elektronische abo’s : boeken, tijdschriften, thesistitels, CD-Roms * Indien er een link naar de elektronische full-text versie aanwezig is krijg je hiervoor een link http://sfx.libis.be/feedback/help_dut.html Infosessie 2005 created by EM

 14. Standaard opzoeking : Ik heb een auteur / titel en zoek dit boek / werk Infosessie 2005 created by EM

 15. Infosessie 2005 created by EM

 16. Infosessie 2005 created by EM

 17. Infosessie 2005 created by EM

 18. Infosessie 2005 created by EM

 19. Infosessie 2005 created by EM

 20. Infosessie 2005 created by EM

 21. Infosessie 2005 created by EM

 22. Infosessie 2005 created by EM

 23. Specifieke opzoeking Ik heb een auteur / titel en wil weten of dit boek / werk aan de K.U.Leuven aanwezig is. Infosessie 2005 created by EM

 24. Infosessie 2005 created by EM

 25. Infosessie 2005 created by EM

 26. Specifieke opzoeking Ik heb een auteur / titel en weet dat dit boek / werk aanwezig is in de bibliotheek ETEW Infosessie 2005 created by EM

 27. Infosessie 2005 created by EM

 28. Infosessie 2005 created by EM

 29. Infosessie 2005 created by EM

 30. Hoe reserveer ik een boek ? Voorwaarde is wel dat het boek effectief ontleend moet zijn. ( een boek dat eventueel verkeerd teruggeplaatst is kan je niet reserveren). Infosessie 2005 created by EM

 31. Infosessie 2005 created by EM

 32. Infosessie 2005 created by EM

 33. Infosessie 2005 created by EM

 34. Infosessie 2005 created by EM

 35. Infosessie 2005 created by EM

 36. Ik wileen boek aanvragen in een niet- K.U.Leuven bibliotheek. A : Ik weet waar het boek zich bevindt. B : Ik weet niet waar het boek zich bevindt. Infosessie 2005 created by EM

 37. Ik weet waar het boekzich bevindt. Infosessie 2005 created by EM

 38. Infosessie 2005 created by EM

 39. Infosessie 2005 created by EM

 40. Infosessie 2005 created by EM

 41. Infosessie 2005 created by EM

 42. Infosessie 2005 created by EM

 43. Ik weet niet waar het boekzich bevindt Infosessie 2005 created by EM

 44. Infosessie 2005 created by EM

 45. Infosessie 2005 created by EM

 46. Infosessie 2005 created by EM

 47. Infosessie 2005 created by EM

 48. Infosessie 2005 created by EM

 49. Infosessie 2005 created by EM

 50. Kort samengevat : Je kan boeken opzoeken die zowel in de K.U.Leuven bibliotheken zitten alsook bij de LIBISng partners. Je kan enkel ontleende boeken reserveren. Je wordt via email verwittigd als het gereserveerde boek beschikbaar is voor jou. Je kan boeken aanvragen met IBL, in niet- K.U.Leuven bibliotheken, uiteraard tegen betaling. Infosessie 2005 created by EM