informa n spolo nos isp n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Etika vo svete počítačov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Etika vo svete počítačov - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Informačná spoločnosť (ISP). Etika vo svete počítačov. Etika vo svete počítačov. Obsah prezentácie. Autorský zákon Licencia, multilicencia Beta verzie Demoverzie Shareware Freeware Public domain Open source Zodpovednosť. Autorský zákon. určuje práva a povinnosti autora diela

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Etika vo svete počítačov' - oliver


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah prezent cie
Etika vo svete počítačovObsah prezentácie
 • Autorský zákon
 • Licencia, multilicencia
 • Beta verzie
 • Demoverzie
 • Shareware
 • Freeware
 • Public domain
 • Open source
 • Zodpovednosť
autorsk z kon
Autorský zákon
 • určuje práva a povinnosti autora diela
 • právom autora je rozhodovať o tom, ako sa bude jeho dielo používať alebo šíriť
 • podľa zákona teda treba za používanie autorovho diela zaplatiť
 • keď si od známeho kopírujeme hudbu, video alebo čokoľvek iné, porušujeme zákon a dokonca môže ísť o trestný čin
 • keď si kupujeme počítač, mali by sme sa uistiť, že software, ktorý je na ňom už nainštalovaný, nie je kradnutý
 • Business Software Aliance (BSA), medzinárodné združenie popredných softwarových výrobcov pre ochranu výrobcov počítačových programov pred nelegálnym používaním ich produktov
 • BSA predpokladá, že približne 90% softwaru požívaného na Slovensku je nelegálneho (pre porovnanie v Českej republike je to 86% a v Maďarsku 87%), európsky priemer sa pohybuje okolo 61%
licencia multilicencia
Licencia, multilicencia
 • súčasťou každého programu je licenčná zmluva
 • stanovuje podmienky, za akých ho môžeme používať
 • dodržiavanie podmienok licencie = legálny software
 • multilicencia určuje počet, na koľkých počítačoch sa môže určitý program používať alebo miesto, napríklad v celej škole
 • školské alebo študentské licencie
 • lacnejšie, ale zakazujú používanie príslušného programu na komerčné účely, čiže s pomocou programu s takouto licenciou nemôžeme vytvoriť produkt, ktorý by sa následne predával
beta verzie
Beta verzie
 • skúšobné verzie
 • väčšinou umožňujú úplne plnohodnotnú prácu vrátane ukladania a tlače, ale len počas istého času. Po uplynutí tejto doby sa už program nedá spustiť ani znovu nainštalovať
demoverzie
Demoverzie
 • programy, ktoré majú zablokované niektoré funkcie často ukladanie na disk a tlač
 • sú dostupné zdarma alebo sú dodávané za poplatok za CD
 • môžeme si vyskúšať funkčnosť programu, jeho ovládanie atď. a máme teda možnosť rozhodnúť sa, či daný program zakúpime alebo nie
shareware
Shareware
 • môžeme ho nainštalovať, pracovať s ním a po určitej dobe sa musíme rozhodnúť či chceme program ďalej používať
 • ak áno, sme povinný zaplatiť autorovi tzv. registračný poplatok
 • autor nám potom zväčša pošle stručný manuál, prípadne novšiu verziu programu, ak existuje
freeware
Freeware
 • voľné produkty
 • program môžeme používať a rozširovať zdarma, ale nie je dovolené šíriť ho s cieľom zisku
 • autorské práva prináležia autorovi, nie je dovolené bez súhlasu autora meniť programový kód produktu, alebo ho upravovať pre komerčné účely
public domain
Public domain
 • programy k voľnému používaniu
 • tieto programy je možné používať, voľne šíriť aj upravovať
 • autori sa vzdávajú niektorých svojich práv k programu a nechajú používateľa narábať s ním podľa ľubovôle
open source
Open source
 • vo všeobecnosti akákoľvek informácia dostupná verejnosti, za podmienky, že možnosť jej slobodného šírenia zostane zachovaná
 • open source znamená slobodu prístupu
 • Open-source softvér musí mať dostupný zdrojový kód; koncoví používatelia musia mať právo modifikovať a šíriť softvér, ako aj právo baliť a predávať produkt
 • Open-source licencie môžu obsahovať ešte ďalšie obmedzujúce podmienky, ako napr. uvedenie mena autora a uvedenie autorských práv
 • Open source je aj registrovanou obchodnou značkou pre slobodné softvérové produkty
zodpovednos
Zodpovednosť
 • skupiny používateľov sa snažia využiť nedostatky v práci programátorov a spôsobujú úmyselné škody ( nabúranie počítačov bánk, poisťovní a pod. )
 • často ide aj o odcudzenie alebo zmenu údajov, ktoré sú v počítačoch uložené
 • zodpovednosť tvorcov programov je zrejmá v prípadoch známych počítačových vírusov alebo už spomínaných programov na prieniky do počítačov
 • ich produkty riadia let lietadiel, technologické procesy v továrňach, zdravotné prístroje...
 • chyba v programe nesmie spôsobiť materiálne škody, zranenia alebo dokonca smrť ľudí
akujem za pozornos
Roman Senaj 2.CĎakujem za pozornosť

Zdroj: Infovek, Google.sk