Diagnoosien ja toimenpiteiden tallentaminen - PowerPoint PPT Presentation

oliver
diagnoosien ja toimenpiteiden tallentaminen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Diagnoosien ja toimenpiteiden tallentaminen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Diagnoosien ja toimenpiteiden tallentaminen

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
218 Views
Download Presentation

Diagnoosien ja toimenpiteiden tallentaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Diagnoosien ja toimenpiteiden tallentaminen Tarja Roiniola 22.1.2003

 2. Tilanteet, joissa diagnooseja ja toimenpiteitä kirjataan • Hoitoilmoitus (HILMO) • tehdään erikoisalakohtaisesti vuodeosastopotilaan hoitojaksosta ja päiväkirurgisesta käynnistä • Poliklinikkakäynti (UPO) • jokaisesta käynnistä tehdään oma kirjaus • Toimenpidejärjestelmä (TOTI) • leikkaussalijärjestelmä, johon kirjataan leikkauksen tiedot

 3. Tietojen hyödyntäminen • Suoritetietokannassa • Johdon järjestelmä • Drg -ryhmittely potilaskohtaisten tietojen pohjalta • Ryhmittelyyn vaikuttavat potilaan erityisesti diagnoosi ja toimenpiteet sekä ikä ja sukupuoli. • Tiedot siirretään HILMOsta ja UPOsta sekä palveluyksiköiden järjestelmistä. Myös laskutustiedot siirretään. • Tietojen oikeellisuus !

 4. … jatkoa • Sairaalan oma tarve • Sekä HILMOsta että pkl-tiedoista haetaan tilastotietoa • erilaiset poiminnat tiedettä tms varten • STAKES (HILMO-tiedot) • antaa myös ohjeet kirjaamisesta • valtakunnalliset tilastot

 5. Hoitoilmoitus (HILMO) • Osastonsihteeri tai konekirjoittaja vie tiedot atk-järjestelmään • Tehdään yleensä siinä vaiheessa, kun lääkäri on sanellut epikriisin • Viive!


 6. Huomioitavaa HILMOssa • Diagnoosien oikea järjestys • Päädiagnoosiksi merkitään se sairaus (vika, vamma), joka on vaatinut eniten sairaalahoitoa tai tutkimuksia hoitojakson aikana (STAKESin HILMO-ohje) • Diagnoosit eivät siirry oletuksena TOTIsta • Kirjataan myös sivudiagnoosit • Toimenpiteiden oikea järjestys • Ensimmäiseksi toimenpiteeksi merkitään se toimenpide, joka on kuluttanut eniten voimavaroja (STAKESin HILMO-ohje).

 7. Toimenpiteet ja HILMO • Tiedot siirtyvät HILMOon oletukseksi: • TOTI -järjestelmästä • HUOM! eri päivinä tehdyt toimenpiteet • UPO -järjestelmästä • mm. pkl 221:n toimenpiteet, jos ne tapahtuvat hoitojakson aikana • RADU -järjestelmästä • angio-kardiologisen yksikön tutkimukset • Vuorokauden viive siirrossa

 8. * H O I T O I L M O I T U S * 02.11.01 14:46 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Htunnus ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Diagnoosit Syy S72.3 Reisiluun varren murtuma Oire Syy Oire Syy Oire Syy Oire Ulkoinen syy X58 Muu tapaturma Tapaturmatyyppi Y96.0 Työtapaturma tai työhön liittyvä ulkoinen te Toimenpidepäivä 18.09.2001 Toimenpide NFJ84 Reisiluun murtuman uudelleen/myöhäiskiinnity NFW00 Lonkan tai reiden leikkaushaavan tarkistamin TPH20 Keskuslaskimokatetrin asettaminen solislaski Vaativa sydänpotilas EI Palveluala Vuodeosastohoito

 9. Käyntitiedot (pkl-käynti): • Pakollisia tietoja nyt ovat jatkohoito, laskutusryhmä ja diagnoosi (lääkäri joillakin poliklinikoilla) • Diagnoosi • siirtyy ehdotuksena edelliseltä käynniltä, jos jatkohoidoksi on kirjattu sama yksikkö • tietoa voi muuttaa • Voidaan kirjata useita diagnooseja • Pysyvä diagnoosi • Toimenpiteet • Vuodeosastohoidossa olevan potilaan HILMOon siirtyy poliklinikalla tehty toimenpide

 10. UPOn käyntitieto -näyttö * * K Ä Y N T I T I E T O J E N S Y Ö T T Ö 1 * * 21.01.03 15:00:46 -------------------------------------------------------------------------------- Htunnus Nimi Hpäätös 10 -------------------------------------------------------------------------------- Käyntipäivä 17.01.2003 09:19 Kotikunta TURKU Toimipiste 020 Jatkohoito 020 Tuote 51000 Tarkennus Laskutusryhmä 2 Jono Lisälaskutus G1 Lääkäri VMOILANEN Hoitaja MK Erikoistiedot Erikoisryhmä Dg. Uusi dg tark Diagnoosi/oire 1/1 R19.8 Muu ruuansulatuselinten ja vatsan oire tai Tapaturman ulk.syy Tapaturmatyyppi Pysyvä dg/oire / syy Toimenpide 1.01/1 UJD10 Ruokatorven, mahalaukun ja duodenumin tähystys Lkm Anestesia Päivystys Tekijä VMOILANEN Poistumisaika 17.01.2003 Läsnäoloaika

 11. Kirjaaminen TOTIin Toimenpidetiedot - toteuma TYKS ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Potilas : Päivä : ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toimenpiteen numero : 1 Toimenpiteiden lukumäärä : 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toimenpide : NFB50 Lonkan kokotekonivel, tavallinen, sementöity Lisäkoodit : 0 kpl Teksti : Toimenpidelaji : PÄÄ Oikea/vasen : VASEN Hinta : 8190/0 Leikkausasento : Tp:n puhtausluokka : PUHDAS Implantit : 1 kpl 1 LONKKANIVELEN SEMENTILLINEN TOTAALIPROTEESI sarjanumero : lukumäärä : 1 lisätieto :

 12. Z-koodin liittäminen toimenpiteeseen • Z-koodilla voidaan ilmaista mm. • Toimenpiteen kestoa • Molemminpuolisuutta • Kiireellisyyttä • Siirteiden käyttöä jne • Vaikutus DRG-ryhmittelyyn • Osa koodeista muodostuu automaattisesti TOTI-tallennuksen pohjalta

 13. Tiedepotilaat • Tiedepotilaiden tietojen kirjaaminen tehdään samalla tavalla kuin ei –tiedepotilaan kirjaus • Tiedepotilaalla on lisätietona tiedelupanumero, joka kirjataan sekä käyntiin, että hoitojaksoon, mutta myös kuvantamistutkimuspyyntöihin ja laboratoriotutkimuspyyntöihin • Tiedepotilaitten tiedot eivät siirry suoritetietokantaan.

 14. Tulevaisuus • Järjestelmät ovat vaihtumassa (MD-OBERON, MD-MIRANDA) • Diagnoosien kirjaus- ja tarkistuspaikka tulee olemaan MD-MIRANDA • Toimenpiteet kirjataan edelleen TOTIin • ajantasainen tietojen kirjaamine tulee mahdolliseksi, kun saleihin tulee työasemat