VELIKI I MALI OPTOK KRVI - PowerPoint PPT Presentation

veliki i mali optok krvi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VELIKI I MALI OPTOK KRVI PowerPoint Presentation
Download Presentation
VELIKI I MALI OPTOK KRVI

play fullscreen
1 / 11
VELIKI I MALI OPTOK KRVI
852 Views
Download Presentation
olin
Download Presentation

VELIKI I MALI OPTOK KRVI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VELIKI I MALI OPTOK KRVI

 2. KRV • Neprozirna crvena tekućina koja struji krvnima žilama. • Sastoji se od krvnih stanica(eritrociti i leukociti) i pločica(trombociti) te od krvne plazme(voda, bjelančevine i soli.

 3. SRCE • Šuplji mišić,veličine stisnute šake koji pumpa krv kroz krvne žile. • Građeno je od srčanog mišićnog tkiva. • Ljudsko srce ima četiri šupljine:dvije pretklijetke i dvije klijetke.

 4. KRVNE ŽILE • ARTERIJE,VENE I KAPILARE • ARTERIJE:odvode krv iz srca do svih dijelova tijela.One donose stanicama kisik i hranjive tvari.Imaju debele i elastične stjenke jer primaju krv pod tlakom.

 5. KRVNE ŽILE • VENE:dovode krv iz tijela u srce.Njihova je stijenka tanja, vrlo rastezljiva pa mogu primiti veliku količinu krvi.Vene iz stanica otpremaju štetne tvari i ugljikov dioksid.

 6. KRVNE ŽILE • KAPILARE:male su krvne žile koje spajaju arterijske i venske ogranke.Posrednici su pri izmjeni tvari između krvi i stanica u tijelu te pri izmjeni plinova u plućima.

 7. OŠTEĆENJA I BOLESTI KRVNIH ŽILA • Ateroskleroza ili arterioskleroza je bolest koja nastaje zadebljanjem unutarnjih stijenki arterija čime one postaju krute i krhke te im se smanjuje promjer. Zadebljanja nastaju taloženjem masti, bjelančevina i različitih soli u stijenke žila, što otežava protok krvi i uzrokuje stvaranje ugrušaka, a time i začepljenje krvne žile. Smanjeni protok krvi uzrokuje oštećenja na organima koji ne dobivaju dovoljnu količinu hrane i kisika. Ukoliko dođe do začepljenja arterija koje opskrbljuju samo srce, dolazi do srčane kapi ili infarkta koji ima za posljedicu odumiranje dijela srčanog mišića, a može završiti i smrću. 

 8. Veliki optok krvi: SRCE->TKIVA->SRCE • Mali optok krvi: SRCE->PLUĆA->SRCE • Krvni optok je kružni tok krvi kroz zatvoreni sustav krvnih žila

 9. VELIKI OPTOK KRVI • Velikioptokkrvi - Krvibogatakisikomputujeaortom, arterijamaiarteriolamagdjedolazi do krajnjiharterijskikaplarakojesupovezanesavenskimkapilarama. Tu se događarazmjenaplinova. Krvibogatakisikom se deoksigeniziratj. postajebogataugljikovimdioksidom. Ta krvputujevenama do gornjeidonješupljevenegdjeulazi u desnupretklijetkui u desnuklijetkuizkojeplućnomarterijomulazi u pluća. U plućima se zbivaponovnaoksigenizacijakrvi.

 10. MALI OPTOK KRVI • Mali optokkrvi - Deokisgeniziranakrvbogataugljikovimdioksidom se ponovnooksigeniziratj. uzimakisikizpluća. Ulazi u plućnuvenuisistolom(nazivzakontrakcijusrčanih komoraisrčanih pretkomorapomoćukoje se potiskujekrv u krvne sudove)lijevepretklijetkekrećepremalijevojklijetki (mjestomanjegtlaka) iponovnimstezanjemlijeveklijetke u aortu, odnosno u velikioptokkrvi. 

 11. Biologija 8,PROFIL 88-90 • http://www.eduvizija.hr/portal/lekcija/8-razred-biologija-srce-krvne-zile-i-limfa#tekst_lekcije • http://www.forum.hr/archive/index.php/t-66505.html • http://www.zdravstveni.com/optok_krvi.php Marko Šunjić