rola policji w ujawnianiu i zwalczaniu piractwa intelektualnego n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Warszawa, dnia 25 kwietnia 2008 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Warszawa, dnia 25 kwietnia 2008 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2008 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Rola Policji w ujawnianiu i zwalczaniu piractwa intelektualnego. Warszawa, dnia 25 kwietnia 2008 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Warszawa, dnia 25 kwietnia 2008 r.' - olesia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rola policji w ujawnianiu i zwalczaniu piractwa intelektualnego
Rola Policji w ujawnianiu i zwalczaniu piractwa intelektualnego.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2008 r.

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

slide2

Zwalczanie naruszeń praw własności intelektualnej w Polsce traktowane jest, podobnie jak i w innych krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej, jako przestępstwo niezwykle groźne, zarówno z uwagi na olbrzymie straty, ponoszone przez pokrzywdzone firmy, jak również z uwagi na fakt, że z nielegalnych zysków uzyskiwanych z piractwa intelektualnego finansowana jest także przestępczość zorganizowana. Należy pamiętać, że straty związane z piractwem wymierzone są nie tylko w firmy prywatne ale również w pośredni sposób i w Skarb Państwa, w postaci nieodprowadzanych podatków czy też zmniejszenie zatrudnienia pracowników. Piractwo intelektualne hamuje rozwój gospodarki oraz nauki i techniki.

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

slide3

INTERNET – medium umożliwiające dokonywanie bezprawnych czynów. Nielegalnie rozpowszechniane pliki w postaci utworów muzycznych, filmów, programów komputerowych i książek.

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

slide4

Ograniczenie zjawiska piractwa i przestępczości w Internecie jest strategicznym kierunkiem dalszych działań i współpracy organów ścigania i organizacji pozarządowych na najbliższe lata. Na szczególne zainteresowanie organów ścigania zasługują sieci peer to peer, peerto mail, serwery warezowe oraz „magazyny” nielegalnych plików.

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

slide5

Nie możemy zapominać też, że Internet również ze względu na rozwój usług sieciowych pozwala twórcom rozwijać kolejne pola eksploatacji utworów, umożliwiając odbiorcom jeszcze większy dostęp do kultury masowej.

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

slide6
Realizacja corocznych programów rządowych „Strategii działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce”.

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiegoi Praw Pokrewnych, wyznacza kierunki walki z piractwem intelektualnym.

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

slide7

Robocza Grupa Internet, której zadaniem jest analiza stanu zagrożeń przestępczości intelektualnej w sieci komputerowej Internet. W skład grupy wchodzą przedstawiciele organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz podmioty prywatne – fundacje, stowarzyszenia, wspierające działania Policji w przedmiotowym zakresie. Opracowano „Metodykę pracy Policji w ujawnianiu i zwalczaniu piractwa intelektualnego w Internecie”. Dokument ten został przekazany do jednostek terenowych celem dalszego wykorzystania jako kompendium wiedzy i przewodnik w realizacji obowiązków służbowych. W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zastosowano nowoczesne rozwiązania w postaci Dedykowanego Portalu Zarządzania Wiedzą, wspierające wymianę informacji w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości intelektualnej.

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

slide8

Niezależnie od coraz lepszych efektów i skuteczniejszych działań policyjnych, zagrożenie przestępczością związaną z naruszaniem szeroko rozumianych praw własności intelektualnej systematycznie z roku na rok wzrasta. Zauważalne jest znaczne przeniesienie przestępczej działalności z bazarów i targowisk na aukcje internetowe, jak również coraz częstsze wykorzystanie komputera jako narzędzia do dokonania przestępstw.

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

slide9

W 2007 roku działania Policji pozwoliły na wszczęcie6 036 (5297 w roku 2006) postępowań przygotowawczych (114%)z kodeksu karnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy prawo własności przemysłowej.

W zakresie prawa autorskiego wszczęto4 144 (3903) postępowania przygotowawcze (106%)natomiast 1 892 (1394) z prawa własności przemysłowej (136%).

W w/wym. ilości wszczętych postępowań przygotowawczych stwierdzono ok. 35 000 (21 842) przestępstw (160%).

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

slide10

Zabezpieczono434 541 szt. płyt CD i DVD.

Pokrzywdzeni oszacowali straty na kwotę 104 mln zł.

Zabezpieczono mienie o wartości ponad 2 mln zł (400 tys.).

Często podejmowane sprawy miały charakter rozwojowy ze względu na wielowątkowy mechanizm przestępczego działania oraz występowanie znacznej ilości podejrzewanych.

W zakresie przestępczości intelektualnej obserwowano coraz większe znaczenie sieci komputerowej Internet, ujawniono 378 osób dokonujących przestępstw za pośrednictwem Internetu.

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

slide11

W 2007 roku Policja przeprowadziła kilka spektakularnych realizacji:

działania w obszarze ograniczenia bezprawnego udostępniania plików w sieciach peer to peer, działających w akademickim systemie informatycznym na terenie trzech szkół wyższych, zabezpieczono komputery, na których rozpowszechniano ok. 40 TB utworów;

zamknięcie pirackiej rozgłośni radiowej, która nadawała utwory muzyczne bez zgody właścicieli praw autorskich i praw pokrewnych;

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

slide12

W 2007 roku Policja przeprowadziła kilka spektakularnych realizacji:

zlikwidowanie 5 osobowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym powielaniem płyt DVD z filmami i grami PSX oraz ich dystrybucją, oprócz sprzętu komputerowego zabezpieczono również urządzenia poligraficzne, zastosowano środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego w stosunku do 1 osoby,

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

slide13

W 2007 roku Policja przeprowadziła kilka spektakularnych realizacji:

zatrzymanie pirata, który na terenie całej Polski bezprawnie rozpowszechniał oprogramowanie na nośnikach, pełna oferta liczyła ponad 16.000 pozycji, szacunkowa wartość programów na zabezpieczonych nośnikach została wyceniona na ok. 55 mln zł.

zatrzymanie osób, które dokonywały kradzieży sygnału telewizyjnego m.in. poprzez rozpowszechnianie oprogramowania służącego do podbijania kart kodowych oraz bezprawnie dzieliły się z innymi użytkownikami sygnałem telewizyjnym poprzez sieć Internet (tzw. sharing).

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

slide14

Ponadto dokonano zatrzymań wielu handlarzy, którzy na terenie bazarów i targowisk bezprawnie sprzedawali nośniki z filmami, muzyką, programami komputerowymi oraz książkami, naruszając tym samym prawa autorskie i prawa pokrewne twórców, autorów, wykonawców i producentów.

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

slide15

Skuteczne zwalczanie piractwa w Polsce, możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez systematyczną koordynację działań, wymianę informacji i współpracę.

 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Prokuratury,
 • Służba Celna,
 • organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,
 • właścicielami praw autorskich i praw pokrewnych.

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

slide16

Policja polska uczestniczy w projektach szkoleniowych polskich i zagranicznych. W roku ubiegłym funkcjonariusze wzięli udział w organizowanych przez Unię Europejską szkoleniach w ramach projektu TransitionsFacility 2004 pod tytułem „Wzmocnienie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej”, w cyklu 9 szkoleń 270 funkcjonariuszy z jednostek terenowych zapoznano z prawodawstwem Unii Europejskiej, mechanizmami przestępczego działania oraz metodami ujawniania i zwalczania piractwa przez policje państw członków UE. Wykładowcami byli przedstawiciele Danii, Belgii, Irlandii Płn., Francji, Anglii .

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

slide17

Komenda Gówna Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie organizuje przedsięwzięcia szkoleniowe ujęte w programach szkoleń doskonalenia zawodowego, w cyklu 20 szkoleń przeszkolono 240 funkcjonariuszy z jednostek terenowych.

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

slide18

Ponadto Policja w 2007 roku zorganizowała konferencje i seminaria ogólnopolskie, skierowane w szerszym rozumieniu do wszystkich zainteresowanych ochroną praw własności intelektualnej m.in.:

 • VI Konferencja na temat „Kradzież sygnału telewizyjnego” zorganizowana w Międzynarodowym Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji w Legionowie,
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem „Kryminalistyczno – prawne aspekty przestępczości intelektualnej” organizowana w Szkole Policji w Słupsku,
 • X Konferencja pod tytułem „Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej” organizowana w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

slide19

Edukacja społeczeństwa odnosząca się do zagrożeń piractwa intelektualnego oraz bezprawnych działań i przedsięwzięć realizowanych za pośrednictwem Internetu, istotnie wpływa na świadomość obywateli.

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

slide20

Proszę Państwa, pragnę w imieniu Komendanta Głównego Policji zapewnić, że Policja ze swojej strony dołoży wszelkich starań abyw dalszym ciągu prowadzić skuteczne działania zmierzające do ograniczenia przestępczości intelektualnej a tym samych jeszcze lepiej chronić prawa autorów, twórców, wykonawców i producentów.

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę.

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji