trafik i aarhus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRAFIK I AARHUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRAFIK I AARHUS

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

TRAFIK I AARHUS - PowerPoint PPT Presentation

olesia
146 Views
Download Presentation

TRAFIK I AARHUS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TRAFIK I AARHUS Herredsvejs forlægning og udretning af Paludan-Müllers Vej

 2. Trafik i Aarhus • Et øget behov for mobilitet i et Aarhus med flere indbyggere og arbejdspladser Afhænger af mange forskellige faktorer: • Hvor meget Aarhus vokser • Priserne på transport • Den teknologiske udvikling • Den generelle vækst i trafikken • Den enkeltes valg af transportmiddel • Pendlingen • Kvaliteten af den kollektive trafik

 3. Trafik i Aarhus • Trafikale udfordringer Med udgangspunkt i: • en generel vækst i trafikken på 2% • vækst i Aarhus – jf. kommuneplanen • et uændret transportmønster …. så viser prognosen en forøgelse på 60% i antal bilture i 2030 - samt flere ture på cykel og med kollektiv trafik

 4. Trafik i Aarhus • Trafikale udfordringer • God kapacitet på E45 • Forlægning af Herredsvej • Udbygning af Åhavevej/tunnel • Ombygning af Kystvejen og Havnegade • ITS tiltag på Ringvejen og Ringgaden

 5. Trafik i Aarhus

 6. Trafik i Aarhus Den offentlige debat om fremtidens trafik i Aarhus blev afsluttet den 27. januar 2012. Opsamling på den offentlige debat – som sendes til Byrådet til en endelig behandling i foråret 2012.

 7. Trafik i Aarhus Rejsetidsinformation – Bluetooth

 8. Trafik i Aarhus Rejsetidsregistrering – Bluetooth Muligheder • Information om Rejsetider - Dagligt via historiske data - Realtid via diverse medier (www.trafikken.dk/østjylland, Radio) • Planlægning - Rejsemønstre til forbedret planlægning af fremtidig infrastruktur

 9. Trafik i Aarhus Trafikstrukturen omkring Skejby sygehus: • Store erhvervs virksomheder • Øget trafik fra Djurslandsmotorvejen • Ny bydel ved Lisbjerg og Elev

 10. Trafik i Aarhus Tidsplan • Opstart maj 2012 • Færdig sommeren 2014

 11. Trafik i Aarhus Støj, Stier/cykelstier og miljø:

 12. Trafik i Aarhus Plangrundlag: • April 2011 godkendte Byrådet forslag til Lokalplan 888 og kommuneplantillæg nr. 19 med tilhørende VVM - redegørelse • Godkendelse af Lokalplan + tillæg, VVM og anlægsindstilling på byrådsmøde marts 2012

 13. Trafik i Aarhus Øvrige anlæg i området: • Letbane 2016 • Krydsning i signalanlægget ved Skejbybakkevej • Kommuneplanlagt vej mellem Herredsvej og Viborgvej