Langagerskolen specialskole i Aarhus Kommune - PowerPoint PPT Presentation

langagerskolen specialskole i aarhus kommune n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Langagerskolen specialskole i Aarhus Kommune PowerPoint Presentation
Download Presentation
Langagerskolen specialskole i Aarhus Kommune

play fullscreen
1 / 20
Langagerskolen specialskole i Aarhus Kommune
114 Views
Download Presentation
floriane-martin
Download Presentation

Langagerskolen specialskole i Aarhus Kommune

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Langagerskolen specialskole i Aarhus Kommune ASF - Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD – Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder

 2. ASF/ADHD Triade - Autisme Spektrum Forstyrrelser Socialt samspil Kommunikation Anderledes forestillingsevne ADHD – Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Forstyrrelse af opmærksomhed Hyperaktivitet Ringe impulshæmning

 3. Skoleleder Viceskoleleder Administrativ leder Konsulentteam –vejledning – kurser - VISO TAP Afd. leder Afd. leder Afd. leder Afd. leder Afd. leder T T T T T T T T T T T T T T T

 4. Pædagogik og uddannelse

 5. Samarbejdets betydning for arbejdsmiljøet • Andre samarbejds-partnere • ledelse • forældre • Andre elever

 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) på Langagerskolen • AMO er en del af MED systemet • Underudvalg for sikkerhed og sundhed under MED

 7. 1 leder af det daglige arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljø gruppe 1 Afdelingsleder 1 arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljø gruppe 1 Afdelingsleder 1 arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljø gruppe 1 Afdelingsleder 1 arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljø gruppe 1 Afdelingsleder 1 arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljø gruppe 1 Afdelingsleder 1 arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljø gruppe 1 Afdelingsleder 1 arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljøgruppen drøfter de daglige arbejdsmiljøudfordringer og den efterfølgende opfølgning

 8. Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

 9. Low Arousal tilgang

 10. International Autisme Konferencer, Skive 2011

 11. Udad reagerende • Impulsstyret • Meget letafledelig (socialt) • Manglende adfærdshæmning • Anderledes kontakt/kommunikationsform • Socialt belastet • Traumatiseret mor (PTSD) • Sensoriske problemer • Skolevægring

 12. Elev-elev konflikter (fysisk voldsom) • Klager fra andre elevers forældre • Frustrerede medarbejdere • Afmagts- og utilstrækkelighedsfølelse i teamet • Indberetninger om vold og trusler mod personalet

 13. En del af Langagerskolens fremtidige fokus • Stress - Mindfulness - ATLASS • Vi er en del af og proaktiv i forvaltningens arbejdsmiljøarbejde • Konflikthåndteringsuddannelse af kolleger i Aarhus Kommune • Netværkssamarbejde regionalt - nationalt – internationalt omkring arbejdsmiljø

 14. www.langagerskolen.dk • www.langagereducation.dk