realismens syn p krig och konfliktorsaker l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Realismens syn på krig och konfliktorsaker PowerPoint Presentation
Download Presentation
Realismens syn på krig och konfliktorsaker

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Realismens syn på krig och konfliktorsaker - PowerPoint PPT Presentation

olencia
179 Views
Download Presentation

Realismens syn på krig och konfliktorsaker

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Realismens syn på krig och konfliktorsaker

  2. Realismens historiska sammanhang • Gamla filosofiska rötter • Mellankrigstidens havererade fredsavtal och erfarenheten av världskrigen • Skeptisk till högtidliga deklarationer och avtal, t.ex. Nationernas förbund

  3. Realismens centrala antaganden • Det internationella systemet är anarkiskt • Staterna är de viktigaste aktörerna i världspolitiken • Militär makt är det dominerande verktyget • Säkerhet är det dominerande målet

  4. Realismens centrala begrepp • Realister använder tre centrala begrepp för att studera konsekvenserna av den internationella anarkin och staternas strävan efter säkerhet: • Säkerhetsdilemmat • Maktbalans • Polaritet

  5. Olika varianter på realism • Klassisk realism • Aktörscentrerad: Fokuserar på människans natur • Neo-realism • Strukturcentrerad: Fokuserar på systemets anarkiska struktur

  6. Fångarnas dilemma

  7. Kritik mot realismen • Eftersom realismen länge varit det dominerande teoretiska perspektivet har det också fått utstå mycket kritik: • Dels teoretisk kritik i form av anklagelser om att vara reduktionistisk • Dels empirisk kritik i form av anklagelser om alltför stort fokus på stater och särskilt mellanstatliga relationer