slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Frivilliga Radioorganisationen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Frivilliga Radioorganisationen - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

Frivilliga Radioorganisationen. är en frivillig försvarsorganisation får stöd från samhället för sin verksamhet löser sambandsuppgifter för samhället i fredstid, under beredskap och i krig samt under svåra påfrestningar på samhället har både civila och militära uppdrag

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Frivilliga Radioorganisationen' - kort


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
frivilliga radioorganisationen
Frivilliga Radioorganisationen
 • är en frivillig försvarsorganisation
 • får stöd från samhället för sin verksamhet
 • löser sambandsuppgifter för samhälleti fredstid, under beredskap och i krig samt under svåra påfrestningar på samhället
 • har både civila och militära uppdrag
 • är föreningen för Dig som är intresserad av radio- och IT-kommunikation
 • FRO har ~6 000 medlemmar (varav ca 600 kvinnor) i 26 förbund över hela landet.
v r aff rsid
Vår ”affärsidé”
 • FRO utvecklar och vidmakthåller hög kompetens inom sambands- och informationssystemområdet, så att medlemmarnas krav på bra och kvalitativ verksamhet tillgodoses.På så vis tillgodoses även samhällets behov av stöd från FRO.
samband
Samband
 • FRO sköter sambandet vid massor av arrangemang som t.ex. Rallytävlingar, World Cup på skidor, festivaler mm.
fro signalungdom
Ca 800 ungdomar

Härlig kamratskap

Häftiga arrangemang

Nya kunskaper

SIGNALUNGDOM

FRO Signalungdom
s rskild ungdomsutbildning
Särskild ungdomsutbildning
 • Från och med 2007 anordnas särskilda kurser som ett uppdrag från Försvarsmakten (rekryterande mil sbutb).
katastr o fberedskap
Katastrofberedskap
 • FRO övar för det som inte får hända - som om det vore allvar!
n r vi beh vs
När samhällets egna resurser inte räcker till. Vid olyckor eller katastrofer. Då finns FRO:s teknik och kunnande i beredskap.När vi behövs
st d till lokala myndigheter
Stödtill lokala myndigheter
 • Förstärkning av kommuner och länsstyrelsers ledningsorganisation (Frivilliga resursgrupper FRG, Regionala resursgrupper RRG)
fro s digitala reservsamband
FROnet FRO:s digitala reservsamband
 • När allt annat samband har tystnat i Sverige klarar FRO:s digitala radionät förbindelsen mellan alla länsstyrelser och regeringskansliet
hemv rnet
Som FRO-medlem kan Du skriva avtal om tjänstgöring i hemvärnet. Du kan bli

Sambandsbefäl

Sambandsgruppchef

Signalmekaniker

Signalist

Hemvärnet
sambandsbef let
Sambandsbefälet
 • är hemvärnschefens expert på samband och ledningssystem
 • planlägger och leder sambandstjänsten inom hemvärnsbataljonen
 • utbildningen genomförs sommartid på Fårö
sambandsgruppchefen
Sambandsgruppchefen
 • Svarar för att bataljonsstabens sambands och ledningssystem fungerar
 • Utbildning sker på Fårö
f rsvarsutbildning
För att placeras i hemvärnet måste man ha gjort värnplikt eller totalförsvarsutbildning.

Den som inte har gjort värnplikt kan genom FRO försorg genomföra totalförsvarsutbildning (TFU)

Försvarsutbildning
teknikutbildningar
FRONET

Datorer

Elektronik

IT

Teknikutbildningar
 • Telegrafiutbildning
 • Radioamatörcertifikat
 • …listan är oändlig!
utbildning inte bara i radio it
Utbildning inte bara i radio & IT
 • Allt från marknadsföring och information
 • till personlig utveckling!
familjen kan ka med p kursen
Familjen kan åka med på kursen
 • Hela familjen är välkommen i verksamheten
 • Billigt boende på kursgårdarna även för familjen
 • Aktiviteter även för familjemedlemmar
internationellt utbyte
Internationellt utbyte
 • Vinn vänner i andra länder genom internationell verksamhet i FRO
h r kan du n oss
Här kan du nå oss!

www.fro.se

[email protected]

tel 08 – 528 077 30

fax 08 – 528 077 37

FRO

Stora Nygatan 26

111 27 STOCKHOLM

ad