jour4110 journalistikkforskning teori og metode n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jour4110 Journalistikkforskning: teori og metode PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jour4110 Journalistikkforskning: teori og metode

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Jour4110 Journalistikkforskning: teori og metode - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Updated on

Jour4110 Journalistikkforskning: teori og metode. Studiepoeng: 20 Obligatorisk for alle masterstudenter i journalistikk. Hovedformål. Gi masterstudenten oversikt over teoretiske og metodiske problemstillinger som raskt kan hjelpe deg i gang med studiet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Jour4110 Journalistikkforskning: teori og metode


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jour4110 journalistikkforskning teori og metode

Jour4110 Journalistikkforskning: teori og metode

Studiepoeng: 20

Obligatorisk for alle masterstudenter i journalistikk

hovedform l
Hovedformål
 • Gi masterstudenten oversikt over teoretiske og metodiske problemstillinger som raskt kan hjelpe deg i gang med studiet
 • Formulering av en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven
 • Gi en første trening i akademisk skriving
pensum
Pensum
 • Pensumlitteraturen finner du sammen med andre opplysninger under Jour4110 på emnesiden: http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT4895/index.xml
 • Anbefalt prioritert lesning i starten: B. Selizer, Taking Journalism seriously. News and the Academy (Sage)
forelesninger
Forelesninger
 • 13 dobbeltforelesninger om teoretiske og metodiske emner.
 • Tidspunkt: Onsdager 16.15 – 18.00
 • Første forelesning: 28. august. Obligatorisk fremmøte.
 • Sted; Rom 208, IMK
arbeidsseminarer
Arbeidsseminarer
 • Formål: Pensumoppfølging og eksamensrelevant gruppearbeid: drøfting av essays og prosjektskisser
 • Seminaransvarlig: Ragnhild Fjellro
 • Tidspunkt: Onsdager 12.15 – 14.00
 • Start: 5.9. Obligatorisk fremmøte.
 • Sted: Rom 207, IMK
eksamen
Eksamen
 • 1) Teoretisk/metodologisk essay på inntil 12 sider. Tema skal godkjennes av faglærer innen 1.10. Frist for innlevering: 1.11. Karaktersetting: A-F
 • 2) Prosjektbeskrivelse for egen mastergradsoppgave. Innleveringsfrist 1.12. Karaktersetting; Bestått/ikke bestått.
masteroppgaven
Masteroppgaven
 • Studiepoeng: 60
 • To alternativer:
 • 1) En teoretisk/empirisk avhandling.
 • 2) Et større journalistisk arbeid, supplert med en reflekterende, metodisk rapport
andre journalistikkurs i h st
Andre journalistikkurs i høst
 • JBI/HiO: Litterær journalistikk (10 poeng)
 • IMK: Jour4424: Kriminaljournalistikk (10 poeng)
 • Jour4699: Freedom of expression – discourses, principles, practices.
programr det for journalistikk
Programrådet for journalistikk
 • Programrådet består av representanter fra UiO og HiO, samt en valgt studentrepresentant. 2-3 møter per semester.
 • Ansvar for det faglige innholdet i studiet, studentenes progresjon, faglige-sosiale tiltak, opptak til studiet.
 • Instituttene/avdelingene (IMK og JBI) har ansvaret for det konkrete kurstilbudet.
faglig h stseminar
Faglig høstseminar
 • Tidspunkt: Fredag 12. oktober kl. 10.00 -15.00. Etterpå: Felles middag for studentdeltakerne.
 • Program: Tidligere hovedfags/masterstudenter (ferdig H-06 og V-07) presenterer resultater fra sitt forskningsarbeid.
 • Målgruppe: Nye og gamle masterstudenter
 • I journalistikk
 • Arrangør: IMK og JBI i samarbeid med Institutt for Journalistikk.