מבוא לכלכלה ב'
Download
1 / 20

מבוא לכלכלה ב' - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

מבוא לכלכלה ב'. פונקצית הצריכה ענת אלכסנדרון המרכז האקדמי רופין. הצריכה הפרטית המתוכננת. ההכנסה הפנויה ( Y D ) הוא חלק מההכנסה הלאומית המועבר למשקי הבית: Y D = Y – T - S B השימוש של משקי הבית בהכנסה הפנויה נחלק לשניים:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' מבוא לכלכלה ב'' - oleg-bass


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

מבוא לכלכלה ב'

פונקצית הצריכה

ענת אלכסנדרון

המרכז האקדמי רופין


הצריכה הפרטית המתוכננת

 • ההכנסה הפנויה (YD) הוא חלק מההכנסה הלאומית המועבר למשקי הבית: YD = Y – T - SB

 • השימוש של משקי הבית בהכנסה הפנויה נחלק לשניים:

  • צריכה פרטית (C): סך כל ההוצאות של משקי הבית על סחורות ושירותים, למעט דירות.

  • חיסכון אישי (SP): אותו חלק מההכנסה הפנויה שאינו מופנה לצריכה, אלא נשמר לצורך צריכה עתידית.

 • YD = C + SP

 • אנחנו נתמקד בשיעור הנוכחי בצריכה הפרטית (C)

 • ליתר דיוק, אנו מתמקדים בצריכה הפרטית המתוכננת (הביקוש לצריכה פרטית).

 • הערה: במסגרת החשבונאות הלאומית נמדדת הצריכה הפרטית בפועל, ואילו כאן אנו מדברים על הצריכה הפרטית המתוכננת.


הגורמים המשפיעים על הצריכה הפרטית המתוכננת

 • ההכנסה הפנויה (YD)

  • גידול בהכנסה הפנויה מביא בדרך כלל לגידול בצריכה הפרטית (YDC)

 • ריבית (r)

  • גידול בריבית מביא בדרך כלל לירידה בצריכה הפרטית (rC)

 • גורמים נוספים:

  • מצב רוח

  • רכוש

  • ציפיות ביחס להכנסה עתידית


הצריכה הפרטית המתוכננת וההכנסה הפנויה

 • אנו מתמקדים בהשפעה של ההכנסה הפנויה על הצריכה הפרטית המתוכננת, ומתייחסים לכל שאר הגורמים המשפיעים על הצריכה הפרטית המתוכננת כקבועים.

 • נבחן פונקצית צריכה פרטית מתוכננת פשוטה - פונקציה ליניארית.

 • דוגמה:

C = 800 + 0.6 YD


דוגמה: פונקצית הצריכה הפרטית המתוכננת

C = 800 + 0.6YD

 • הנטייה השולית לצרוך (Marginal Propensity to Consume): הגידול בצריכה הפרטית המתוכננת הנגרם מגידול של שקל אחד בהכנסה הפנויה, MPC = C/YD


עקומת הצריכה הפרטית המתוכננת המתוכננת

C

C = 800 + 0.6 YD

3200

2600

2000

1400

800

YD

4000

1000

2000

3000MPC מקרה לא ליניארי פוחת

C

2500

2300

1900

1300

500

YD

0

4000

1000

2000

3000


החיסכון האישי מקרה לא ליניארי

תזכורת: YD = C + SP

ולכן, SP= YD –C

נחזור לדוגמה הליניארית: C = 800 + 0.6YD


הנטייה השולית לחסוך מקרה לא ליניאריMPS

 • בדוגמה: C = 800 + 0.6YD

 • SP = YD – (800 – 0.6YD)

 • SP = - 800 + 0.4YD

 • באופן כללי, אם C = A + MPCYD

 • אז: SP = YD – (A – MPCYD)

 • SP = –A + (1- MPC)YD

 • הנטייה השולית לחסוך (Marginal Propensity to Save): הגידול בחיסכון האישי הנגרם מגידול של שקל אחד בהכנסה הפנויה.

  מסקנה: MPC + MPS = 1

S

= 1- MPC

MPS =

YD


הצריכה והחיסכון המתוכננים: הצגה גראפית

C

C = 800 + 0.6 YD

3200

2600

2000

1400

SP = -800 + 0.4 YD

800

YD

0

4000

1000

2000

3000

800-


ביקוש מצרפי לצריכה פרטית: דוגמה גראפית

 • פונקצית הצריכה הפרטית של משפחת כהן: C = 800 + 0.6YD

 • פונקצית הצריכה הפרטית של משפחת לוי: C = 500 + 0.8YD


הנחה: הכנסות שתי המשפחות שוות גראפית

 • נש"צ משפחת כהן: 0.6

 • נש"צ משפחת לוי: 0.8

 • נש"צ מצרפי:


הדוגמה: ניתוח אלגברי גראפית

כאשר נתון שיש במשק שתי משפחות שהכנסותיהן הפנויות שוות, ניתן להסיק כי ההכנסה של כל אחת מהן שווה ל- 0.5YD.

הביקוש המצרפי לצריכה במשק מתקבל מחיבור פונקציות הביקוש של שתי המשפחות:

C = 800 + 0.6 (0.5YD) + 500 + 0.8 (0.5YD)

C = (800 + 500) + (0.5  0.6 + 0.5  0.8) YD

C = 1300 + 0.7YD


דוגמה: חלוקה לא שוויונית של ההכנסה הפנויה

 • נניח כי ההכנסה הפנויה של משפחת לוי גדולה פי שלוש מזו של משפחת כהן.

 • בהתאם לטבלה ניתן להתייחס לשני מצבים:

  • ההכנסה הפנויה של שתי המשפחות שווה לאפס

  • ההכנסה הפנויה של משפחת כהן שווה 1000 וזו של משפחת לוי שווה 3000


ניתוח אלגברי ההכנסה הפנויה

 • נתון כי YDL = 3YDC

 • כאשר YDL + YDC = YD

 • מכאן: YDL = 0.75YD, YDC = 0.25YD

 • הביקוש המצרפי:

 • C = 800 + 0.6  0.25YD + 500 + 0.8  0.75YD

 • C = 1300 + 0.75YD


הנטייה הממוצעת לצרוך ההכנסה הפנויהAPC

C

C = 800 + 0.6 YD

3200

הנטייה הממוצעת לצרוך (APC):

2600

C

APC =

YD

2000

1400

800

YD

4000

1000

2000

3000


הנטייה הממוצעת לחסוך ( ההכנסה הפנויהAPS)

הנטייה הממוצעת לחסוך (APS):

C

SP

APS =

YD

SP = -800 + 0.4 YD

800

400

YD

0

4000

1000

2000

3000

400-

0.4

800-


Apc aps
APC ההכנסה הפנויה ו-APS

מסקנה:הערכים של APC ו- APS יכולים להיות גדולים מ- 1 וקטנים מאפס.

יחד עם זאת, מובטח כי: APC + APS = 1


חיסכון חיובי ושלילי: עוד הצגה גראפית

C = YD

C

C = 800 + 0.6 YD

3200

2600

חיסכון

חיובי

2000

1400

חיסכון

שלילי

800

YD

0

4000

1000

2000

3000


ad