plan for skoleutvikling og kompetanseheving kollmyr skole skole ret 2010 2011 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PLAN FOR SKOLEUTVIKLING OG KOMPETANSEHEVING KOLLMYR SKOLE SKOLEÅRET 2010/2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PLAN FOR SKOLEUTVIKLING OG KOMPETANSEHEVING KOLLMYR SKOLE SKOLEÅRET 2010/2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

PLAN FOR SKOLEUTVIKLING OG KOMPETANSEHEVING KOLLMYR SKOLE SKOLEÅRET 2010/2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

PLAN FOR SKOLEUTVIKLING OG KOMPETANSEHEVING KOLLMYR SKOLE SKOLEÅRET 2010/2011. Skiensskolene skal være lærende organisasjoner med kontinuerlig refleksjon over mål og veivalg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PLAN FOR SKOLEUTVIKLING OG KOMPETANSEHEVING KOLLMYR SKOLE SKOLEÅRET 2010/2011' - ojal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
plan for skoleutvikling og kompetanseheving kollmyr skole skole ret 2010 2011

PLAN FOR SKOLEUTVIKLING OG KOMPETANSEHEVING KOLLMYR SKOLESKOLEÅRET 2010/2011

Skiensskolene skal være lærende organisasjoner med kontinuerlig refleksjon over mål og veivalg.

Ledere i Skien grunnskole er i front i kvalitetsarbeidet og er aktive pådrivere i skolens pedagogiske utviklingsarbeid.

Oppfølging og utvikling av medarbeidere er sentralt, og lederverktøyet Skolevandring brukes.

Lærere i Skien grunnskole er faglig kompetente og har evne og engasjement til å lede elevenes læring.

Elever i Skien grunnskole er aktive, selvstendige elever som tar bevisste valg for å fremme egen læring i samspill med andre.

Foresatte i Skien grunnskole støtter aktivt opp om sine barns læring og utvikling.

m let
Målet

Målet for kvalitetsutvikling og kompetanseheving er at tiltak som settes inn, skal få virkning for praksis i klasserommet og på skolen – og dermed nå fram til elevene!

arbeid med utviklingsplanen
Arbeid med utviklingsplanen
 • Plangruppa har ansvar for prosessen.
  • Ledelsen har forberedt arbeidet og vurdert utviklingsarbeidet så langt.
 • Teamlederne blir kjent med dokumentet.
 • Plangruppa presenterer dok. i plenum.
  • Fokuserer på bakgrunnskunnskap og premisser.
  • Teamene vurderer utviklingsarbeidet så langt.
   • Hva har vi oppnådd?
   • Hva må vi arbeide videre med.
   • Teamene setter opp forslag.
   • Plangruppa arbeider videre med forslagene og utarbeider forslag til en plan.
   • Forslaget blir presentert og diskutert. Dersom nye innspill dukker opp, blir disse vurdert – forkastet eller godtatt.
   • Planen blir presentert for SU.
slide4

UTVIKLINGSOMRÅDE 1.1: På Kollmyr skole er vi alle ansvarlige og bidrar til å utvikle et godt arbeidsmiljø som skaper tilhørighet, trivsel og trygghet. Vi er en lærende organisasjon med kontinuerlig refleksjon over mål og veivalg

Kjennetegn:

 • - Vi har utviklet ”Det lærende møte” hvor kunnskap og innsikt fører til handling.
 • - Vi har ivaretatt de gode resultatene fra medarbeiderundersøkelsen. Alle opplever at de er en del av et trygt og trivelig sosialt miljø.
 • - Målene for kompetanseheving er oppfylt.
 • - Vi har satt av tid til teamsamarbeid/for - etterarbeid, utviklingsarbeid og kurs/kompetanseheving. Dette er synliggjort på årsplanen.
 • Tiltak - Tidsramme
 • Skolevandring og medarbeidersamtaler gjennomføres. Skoleåret 2010/11
 • Seminar for det pedagogiske personalet, med tema elevvurdering.Høst 2010
 • Kompetansehevingsplan er satt opp. Høst 2010
 • Lærernes arbeidsplaner er konkrete på innhold og tid.
 • Følge opp plan etter medarbeiderundersøkelsen våren 10. Skoleåret 2010/11
slide5
UTVIKLINGSOMRÅDE 2.1:Godt læringsmiljø og høy kvalitet på undervisning og vurderingTidlig innsats er et førende prinsipp

Kjennetegn:

a) Elevundersøkelsen viser forbedring (eller opprettholdt) på disse områdene:

Elevenes generelle trivsel på skolen.

- Resultat: 4,6 Mål: økes med 0,2

Andel elever som oppgir at de mobbes

- Resultat: 1,3 Mål: Ingen elever blir mobbet på Kollmyr.

b) Intern skolevurdering viser forbedring (eller opprettholdt) på disse områdene

Eleven: Lærerne mine snakker med meg om hvordan jeg skal bli bedre i fagene.

- Resultat: 80,7 Mål: Alle elevene skal gi positivt svar på dette spørsmålet.

Eleven: Jeg bruker læringsstrategier når jeg arbeider med fag på skolen

- Resultat 86,6 Mål: Alle elevene skal gi positivt svar på dette spørsmålet.

l ringstrykk
Læringstrykk
 • c) Læringstrykk
 • - Resultatene fra NP, Alle teller, Elevundersøkelsen og ISV viser framgang. Om 5 år viser resultatene fra NP en framgang; 0,2 i engelsk, lesing og regning. Hvert år ønsker vi en ”forflytning” av elevresultat fra nivå 2 til 3.
 • - Lærere fra 8. trinn (no, ma eng.) gjennomgår resultater fra NP med lærere fra 5.,6 og 7. trinn.
 • - Elevene reflekterer og samtaler om egen læring i skolens fag og emner og er opptatt av læring og eget resultat.
 • - Elevene kjenner læringsmålene og bruker ulike lærestrategier.
 • - Elevene er med på å velge mål og arbeidsmåter og vurderer egen prosess og resultat.
 • - Elevene bruker digitalt verktøy i ulike fag. (IKT plan)
tydelig klasseledelse
Tydelig klasseledelse
 • - Læreren møter godt forberedt til alle fag og alle timer.
 • - Skolens læringsmiljø preges av den tydelige voksne.
 • - Lærer er forbilde.
 • - Lærer skaper forventning.
 • - Lærer bekrefter barna hver dag.
 • - Lærerrollens ulike kompetanser er kjent og danner grunnlag for en felles forståelse for lærerens oppgaver.
h y kvalitet p undervisningen vurdering
Høy kvalitet på undervisningen. Vurdering
 • Høy kvalitet på undervisningen. Vurdering
 • - Tidlig innsats. Fokus på 1. trinn.
 • - Større lærertetthet på 1.-4.trinn.
 • - Skolen har tilbud om ulike spesialpedagogiske tiltak. Lesekurs, Mattekurs og Det blå rommet.
 • - Lærerne har gjennomført Soling av alle sine elever og fulgt opp med ulike tiltak.
 • - Det er gjennomført 2 ART kurs.
 • - Skolens plan for kartlegging blir fulgt opp. Resultatene følges opp.
 • - Skolens plan for Elevvurdering blir fulgt opp.
 • - Plan for elevvurdering blir vurdert våren 2011
tiltak
Tiltak
 • Gjennomføring og oppfølging av NP, Alle teller og Elevundersøkelsen, ISV. Det utarbeides en plan for” FØR-UNDER-Etter” arbeid med kartleggingsprøvene.Skoleåret 2010/11
 • Følge opp plan for Elevvurdering. Lærerne reflekterer og samtaler om eksempler på vurdering av elevarbeider.Skoleåret 2010/11
 • Det utarbeides forpliktende planer for felles utviklingsområder med mål og milepæler.Skoleåret 2010/11
 • Videre arbeid med prosjektet: ”D- går an”Skoleåret 2010/11
 • Tid satt av til planlegging; ”Soling” av elever og til elevsamtale knyttet til SOL resultater.Skoleåret 2010/11
 • Forebyggende arbeid knyttet til Mobbing- revidere skolens Plan mot mobbing. Skoleåret 2010/11
utviklingsomr de 2 3 fysisk aktivitet og l ring uterommet som l ringsarena
UTVIKLINGSOMRÅDE 2.3 : Fysisk aktivitet og læring – uterommet som læringsarena.

Kjennetegn:

 • Skolens totale læringsmiljø viser at opplæringen er mer konkret og virkelighetsnær.
 • - Uterommet er en viktig arena for læring og fysisk aktivitet.
 • - Skolens plan for fysisk aktivitet blir fulgt opp.
 • Tiltak
 • Tiltak knyttet til ”2 timer til fysisk aktivitet” er timeplanlagt. Tiltakene er konkretisert i en egen plan. Samarbeid med Hjalmar Johansen videregående skole.
 • Uterommet som læringsarena er ivaretatt med konkrete faglige opplegg i alle fag.