MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII - PowerPoint PPT Presentation

ojal
managementul cabinetului de medicina familiei n perspectiva globaliz rii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII PowerPoint Presentation
Download Presentation
MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII
113 Views
Download Presentation

MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII ADRIANA DOGARU, medic primar medicina familiei - Craiova

 2. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII • Metoda de lucru:Analiza obiectivă a numeroase articole şi studii selectate din bazele electronice de date şi reviste. • De ce? pentru că în curând (2007?) medicul de familie va fi obligat să se familiarizeze cu un management nou al cabinetului şi pentru că trebuie să înveţe să se adapteze cerinţelor pieţii.

 3. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII • Globalizarea reprezintă "fluxul liber de informaţii, bunuri de consum, capital şi oameni, fără bariere politice şi economice" (Daulaire 1999).

 4. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII În condiţiile actuale, desfăşurarea accelerată a procesului globalizării ridică numeroase probleme de adaptare a cabinetului la condiţiile mediului extern (caracterizat printr-o concurenţă acerbă).

 5. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII În acest sens, managementul cabinetului se află în faţa unor numeroase provocări legate de globalizarea sistemului de sănătate.

 6. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII În faţa pericolului marginalizării cabinetului medicului de familie, în societatea capitalistă de tip “laissez-faire” (care şi-a demonstrat limpede superioritatea asupra sistemelor economice imaginate până în prezent), apare necesitatea de a găsi căile pentru a reuşi ca instituţiasă se integreze în cadrul sistemului de sănătate global.

 7. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII • Economia mondială şi, implicit sistemele de sănătate actuale, au următoarele trăsături caracteristice importante:

 8. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII a) liberalizarea pieţelor, ceea ce presupune circulaţia liberă a capitalurilor financiare şi a forţei de muncă în întreaga lume;

 9. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII b)preponderenţa tehnologiei informaţiilor, telecomunicaţiilor şi afacerilor audio-vizuale;

 10. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII c)concurenţa acerbă dintre cei trei mari poli de putere economică şi comercială: -NAFTA (SUA, Canada şi Mexic), -UE şi -Asia de SE (NAFTA fiind lider la momentul de faţă).

 11. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII • Economia mondială se află în faţa unei triple provocări: • mondializarea şi implicaţiile sale asupra competitivităţii economiilor naţionale; • contradicţia dintre legile pieţei (logica economică) şi datoria statelor de a asigura un anumit grad de “justiţie distributivă” (logica socială); • contradicţia dintre logica economică şi necesitatea protecţiei mediului înconjurător (ecologia).

 12. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII La nivelul cabinetului MF trebuie urmărite trei aspecte principale, fiecare cu laturile sale pozitive şi negative: • Impactul globalizării asupra cabinetului propriu-zis (incinta); • Impactul globalizării asupra personalului; • Impactul globalizării asupra activităţilor.

 13. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII 1. Impactul globalizării asupra cabinetului propriu-zis (incinta):

 14. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII -latura pozitivă: • cabinetul va trebui modernizat şi aliniat standardelor internaţionale de funcţionare, • ofertă de ambient şi aparatură pentru pacienţi, • va trebui practicată o politică agresivă de marketing pentru a putea cunoaşte aşteptările pieţei (în cazul nostru pacienţii) şi pentru a putea mulţumi consumatorii de servicii medicale.

 15. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII -latura negativă: • costuri ridicate, • modificări de anvergură, care vor necesita eforturi financiare şi de timp foarte mari.

 16. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII 2. Impactul globalizării asupra personalului:

 17. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII -latura pozitivă: • vor creşte veniturile individuale; • angajaţii vor trebui să devină deschişi la un management colectiv al cabinetului;să accepte implementarea unui comportament al învăţării continue, să devină o echipă deschisă la tot ce este nou, capabilă să reacţioneze rapid la noi informaţii (să participe permanent la conferinţe, cursuri şi stagii de specializare); • de asemenea, vor trebui să înveţe să folosească curent internetul pentru a afla informaţii importante pentru cabinet, pentru a realiza o reţea între cabinetul de medicina familiei şi alte specialităţi ca sistem integrat de comunicare pentru a cere ajutorul unui coleg, pentru programarea pacienţilor la un alt consult, pentru a forma o echipă medicală care să ofere servicii medicale, diagnostic şi investigaţii complete pacientului.

 18. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII -latura negativă: • vor trebui permanent să fie puşi la punct cu ultimele noutăţi în domeniu; • să aloce timp şi bani pentru pregătirea continuă profesională.

 19. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII 3. Impactul globalizării asupra activităţilormedicului de familie şi a echipei din care face parte:

 20. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII -latura pozitivă: • -se vor eficientiza şi umaniza serviciile de sănătate; • -se vor lichida inegalităţile în accesul serviciilor de sănătate; • -se va reuşi promovarea unui mod sănătos de viaţă şi creşterea responsabilităţii fiecărui cetăţean pentru propria sănătate; • -se va asigura accesul liber la informaţiile cu caracter medical de interes public; • -activitatea se va desfăşura folosind medicina bazată pe dovezi şi ghidurile de practică (diferit de ceea ce se practică în prezent); • -se va adapta oferta la cerere.

 21. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII -latura negativă: • -aceste procese sunt mari consumatoare de energie şi timp; • -mulţi nu se vor putea adapta şi, deci rezista, fiind înghiţiţi de concurenţă.

 22. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII În momentul de faţă prin globalizare în sistemul sanitarasistăm la: • creşterea şi diversificarea cererii de servicii medicale şi sociale, modificări demografice în structura populaţiei (nu mai există oprelişti în migraţia populaţiei şi fiecare încearcă să-şi găsească un loc de muncă corespunzător – şi prin aceasta la creşterea accidentelor de muncă. • sectorul public al sănătăţii are tendinţa la reducere, apare privatizarea sistemului de sănătate. • prevalează reuşita individuală şi maximizarea profitului pe termen scurt. • implicarea directă a statului în economie este diminuată treptat. • creşterea expozivă a volumului şi a traficului de informaţii medicale cu caracter personal cât şi de interes general (ia amploare telemedicina). • complexitatea proceselor de colectare, prelucrare şi gestionare a datelor cu caracter atât personal cât şi de interes general.

 23. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII CONCLUZII: Din aceste motive asistăm la:

 24. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII 1.limitări bugetare şi necesitatea de găsire de noi variante financiare pentru continuarea activităţii.

 25. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII 2.necesitatea folosirii cât mai eficiente a resurselor alocate.

 26. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII 3.necesitatea ameliorării calităţii actului medical şi a serviciilor medicale oferite categoriilor de plătitori prin:

 27. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII -implementarea noilor tehnologii informaţionale şi decomunicare (telemedicina), care vor asigura o contribuţie semnificativă la creşterea eficacităţii actului medical şi a echităţii accesului la acesta.

 28. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII -prevenirea şi profilaxia maladiilor,

 29. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII -educaţia sanitară şi pregătirea personalului,

 30. MANAGEMENTUL CABINETULUI DE MEDICINA FAMILIEI ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII -management sanitar ( succesul unui act de managementse poate defini prin prelucrarea analogică a datelor şi transformarea lor în timp în informaţii pertinente pentru sistemul decizional şi managerial).