poru anstvo jamstvo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poručanstvo (jamstvo) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poručanstvo (jamstvo)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Poručanstvo (jamstvo) - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Poručanstvo (jamstvo). t reće osobe,glavni dužnik,vjerovnik o bligatio principalis -obveza glavnog dužnika accessio glavne obveze- porukova obveza; nadopuna glavne obveze s ekundarni značaj porukove obveze:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Poručanstvo (jamstvo)' - oistin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

treće osobe,glavni dužnik,vjerovnik

 • obligatioprincipalis-obveza glavnog dužnika
 • accessioglavne obveze-porukovaobveza;

nadopuna glavne obveze

 • sekundarni značaj porukove obveze:

-akcesornost- zavisnost porukove obveze u svemu od opstojnosti glavne obveze

-supsidijarnost- poruk odgovara tek onda ako se vjerovnik nije uspio namiriti od glavnog dužnika

slide3

Rimska poručanstvena obveza je nastajala usmenim ugovorom (stipulacijom)

 • Sponsio, fidepromissio, fideiussio
 • -zajednički naziv adpromissio; iz adpromisije nastaje obveza strictiiuris
slide4

Sponsio-najstariji oblik proučanstva,u doba civilnog prava vrijedi samo za rim.građane

 • fidepromissio-novi oblik poručanstva dostupan peregrinima

Podvrgnuti su jednakim načelima ,služili su osiguranju takve glavne obveze koja je bila sklopljena u obliku stipulacije

slide5

Fideiussio-uveden kako bi se osim verbalnih osigurale različite druge obveze

Dostupan Rimljanima i peregrinima

Fidejurusova obveza prelazi na njegove nasljednike,nije vremenski ograničena

slide6
Akcesorna narav poručanstva

Supsidijarna narav poručanstva

U klasičnom pravu ne vrijedi (vjerovnik može tražiti ispunjenje čindbe ili poruke ili gl.dužnika )

Liskontestacija

Justinijan uvodi princip supstidijarnosti

Benificiumexcussionis sive ordinis

 • Poruk se ne može obvezati više od glavnog dužnika
 • Pripadaju mu exceptiones protiv vjerovnika
 • Može kompenzirati protutražbine dužnika
 • Porukova obveza prestaje ako dužnikova utrne
slide7
Odnos između više poruka

Poruk i glavni dužnik

LexPublia –pravo regresa samo sponzoru

-(ako namiri dug umjesto gl.dužnika,ovaj mu to treba nadoknaditi )

Akcija depensi

( manu iudititio pro iudicatio )

Justinijan –beneficiumcedendarumactionum

 • Načelo solidariteta
 • Obveze sponzora i fidepromisora
 • LexAppuleia
 • LexFuria de sponsu
 • Klasično doba ;Hadrijan;

beneficiumdivisionis

neformalni pravni poslovi na koje se primjenjuju na ela poru anstva
Neformalni pravni poslovi na koje se primjenjuju načela poručanstva

Constitutumdebitialieni

-neformalno obećanje da će se u određeno vrijeme platiti tuđi dug

-utuživo pretorskom akcijom de pecuniaconstituta

-u slučaju više konstituenata –beneficiumdivisionis

 • Mandatumpecuniaecredendae

(mandatumqualificatum)

-vrsta mandata,mandant daje mandataru nalog da trećemu pozajmi novac

-ako treći ne povrati novac,mandant odgovara mandataru akcijom mandati contraria

-Justinijanovo pravo-tuženi mandant dobiva beneficiumexcussionis,ako ih je više-beneficiumdivisionis

slide9

Receptumargentarii

 • Neformalno obećanje
 • Argentarius,klijent
 • Actiorecepticia
 • Justinijan izjednačio s constitutumdebitiialieni
intercesija
Intercesija
 • Širi pojam od poručanstva
 • svako obvezivanje u korist trećeg,ne samo preuzimanje akcesornih obveza
 • SenatusconsultumVellaeanum 46.g.n.e

-zabrana intercesiježenama

 • Kumulativna intercesija
 • Privativnaintercesija
 • Tiha intercesija
 • SenatusconsultiVallaeani
 • Justinijan; intercesija žena je valjana ako postoji javna isprava uz tri svjedoka