potro nja i investicije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Potrošnja i investicije PowerPoint Presentation
Download Presentation
Potrošnja i investicije

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Potrošnja i investicije - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Potrošnja i investicije. Potrošnja se sastoji od trajna dobra (motorna vozila, oprema za kućanstvo), potrošna dobra (hrana, odjeća, energija), usluge (stanovanje, prijevoz, zdravstvena zaštita). Štednja je onaj dio raspoloživog dohotka koji se ne troši = raspoloživi dohodak - potrošnja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Potrošnja i investicije


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
potro nja i investicije
Potrošnja i investicije
 • Potrošnja se sastoji od
  • trajna dobra (motorna vozila, oprema za kućanstvo),
  • potrošna dobra (hrana, odjeća, energija),
  • usluge (stanovanje, prijevoz, zdravstvena zaštita).
 • Štednja je onaj dio raspoloživog dohotka koji se ne troši = raspoloživi dohodak - potrošnja.
 • Točka pokrića - točka u kojoj kućanstvo potpuno troši sav svoj raspoloživi dohodak.
 • Funkcija potrošnje prikazuje vezu između razine izdataka na potrošnju i razine raspoloživog dohotka - Keynes-postojanje determinističkog odnosa između potrošnje i dohotka.
veza dohotka i potro nje
Veza dohotka i potrošnje

RASPOLOŽIVI DOHODAK NETO ŠTEDNJA (-/+) POTROŠNJA

A 24 000 - 110 24 110

B 25 000 0 25 000

C 26 000 + 150 25 850

D 27 000 + 400 26 600

E 28 000 + 760 27 240

F 29 000 +1 170 27830

G 30 000 +1 640 28 360

funkcija potro nje i to ka pokri a
Funkcija potrošnje i točka pokrića

Štednja

Točka pokrića

Funkcija

potrošnje

Izdaci za potrošnju

Potrošnja

Raspoloživi dohodak

funkcija tednje
Funkcija štednje
 • U bilo kojoj točki na crti s nagibom od 45 potrošnja je točno jednaka dohotku i štednja je kućanstva jednaka nuli. Kad funkcija potrošnje leži iznad crte od 45, kućanstvo smanjuje štednju. Kad funkcija leži ispod crte od 45, kućanstvo ima pozitivnu štednju.

Zrcalni odraz funkcije

potrošnje

Štednja

grani ne sklonosti potro nji i tednji
Granične sklonosti potrošnji i štednji

Rasp.doh. Potroš. MPC Neto štednja MPS

A 24 000 24 110 - 110

B 25 000 25 000 0,89 0 0,11

C 26000 25850 0,85 150 0,15

D 27000 26600 0,75 400 0,25

E 28000 27240 0,64 750 0,36

F 29000 27830 0,59 1170 0,41

G 30000 28360 0,53 1640 0,47

MPC= Potr/ Doh

= 890/1000=0,89

MPS= Šted/  Doh

= -110 / 1000 =- 0,11

grani na sklonost potro nji
Granična sklonost potrošnji

Granična sklonost

potrošnji dodatni

je iznos koji

pučanstvo troši

kad dobije

dodatni dolar

dohotka. MPC je

dodatna potrošnja

koja proizlazi iz

dodatnog dolara

dohotka. Nagib

funkcije potrošnje

predstavlja

graničnu sklonost

potrošnji.

850

Nagib

funkcije

potrošnje

1 000

Izdaci na potrošnju

Raspoloživi dohodak

grani na sklonosti tednji
Granična sklonosti štednji
 • Odrednice potrošnje:
  • tekući raspoloživi dohodak
  • permanentni dohodak je razina dohotka koju bi
  • kućanstva ostvarivala kada se uklone privremeni ili
  • kratkotrajni utjecaji kao što su vrijeme, poslovni
  • ciklusi ili neočekivani dobitak ili gubitak.
  • učinak bogatstva - veće bogatstvo dovodi do veće
  • potrošnje.
  • Uzroci opadanja štednje
   • sustav socijalnog osiguranja
   • tržišta kapitala
   • spor rast dohotka

Granična sklonost

štednji dodatni

je iznos koji

pučanstvo štedi

kad dobije

dodatni dolar

dohotka. MPS je

dodatna štednja

koja proizlazi iz

dodatnog dolara

dohotka. Nagib

funkcije štednje

predstavlja

graničnu sklonost

štednji.

MPC + MPS = 1

investicije
Investicije
 • Investicije utječu na proizvodnju u kratkom roku preko učinka na agregatnu potražnju, a na dugoročni rast proizvodnje preko utjecaja rasta kapitala na potencijalnu proizvodnju i agregatnu ponudu.
 • Vrste investicija: kupovina stambenih objekata, investicije u opremu, dodaci zalihama.
 • Odrednice investicija: prihodi,troškovi,očekivanja
 • Poduzeća investiraju da bi stekla profite. Budući da kapitala dobra traju mnogo godina, odluke o investicijama ovise o potražnji za proizvodnjom koju proizvode nove investicije, kamatnjacima i porezima koji utječu na troškove investicija i očekivanjima poduzeća.
krivulja potra nje za investicijama
Krivulja potražnje za investicijama

Di

Krivulja potražnje za

investicijama

pokazuje odnos

između investicija

i kamatnjaka.

Investicije su

određene neto

profitom investicija.

Krivulja je negativno

nagnuta zbog rasta

kamatnjaka.

M’

M

Di

0 10 20 30 40 55 60 70

slide10

Veća proizvodnja

Veći porezi

Pesimizam