Yhdistyksen talous
Download
1 / 20

Yhdistyksen talous - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Yhdistyksen talous. Virman piikkiin?. JÄRJESTÖKOULUTUS 22.2.2011. Iltalukemista. Yhdistyslaki Myös useissa muissa laessa on yhdistyksiä koskevia määräyksiä, tai ne muutoin koskettavat yhdistystoimintaa. Kirjanpitolaki Kirjanpitoasetus Tuloverolaki Tilintarkastuslaki

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Yhdistyksen talous ' - ohio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Yhdistyksen talous
Yhdistyksen talous

Virman piikkiin?

JÄRJESTÖKOULUTUS 22.2.2011


Iltalukemista
Iltalukemista

 • Yhdistyslaki

  • Myös useissa muissa laessa on yhdistyksiä koskevia määräyksiä, tai ne muutoin koskettavat yhdistystoimintaa.

 • Kirjanpitolaki

 • Kirjanpitoasetus

 • Tuloverolaki

 • Tilintarkastuslaki

 • Laki elinkeinotulon verottamisesta

 • Arvonlisäverolaki

 • Arpajaisverolaki

 • Tavara‐arpajaisasetus

 • Rikoslaki

 • Yhdistyksen on noudatettava kaikkia työsuhdetta koskevia lakeja palkatessaan ulkopuolista työvoimaa. Jäsenrekisterin muodostamisessa ja ylläpidossa on noudatettava henkilö‐tietolakia.

  www.finlex.fi.


Yhdistyksen talous1

Strategia, toimintasuunnitelma ja yhdistyksen säännöt  talousarvio

Rekisteröity yhdistys

Yhdistys vastaa oikeushenkilönä itse velvoitteistaan

Tahallaan huonosti toimittaessa hallitus on kuitenkin henkilökohtaisesti vastuussa

Rekisteröimätön yhdistys

Tietyn päätöksen tekijät kantavat henkilökohtaisesti päätöksen vastuun

Yhdistyslaki ei koske yhteisöä, jonka tarkoituksena on voiton tai muuten välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osalliselle taikka jonka tarkoitus tai toiminnan laatu muuten on pääasiassa taloudellinen

Yhdistyksen talous


Yhdistyksen talous2
Yhdistyksen talous

 • Yhdistyslaki

  • 5 §Taloudellinen toiminta: Yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena

  • 6 §Rekisteröinnin oikeusvaikutukset: Yhdistys voi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä olla asianosaisena tuomioistuimessa ja muun viranomaisen luona, jos se on rekisteröity siten kuin tässä laissa säädetään.

   Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista.

  • 39 § Vahingonkorvausvelvollisuus: Hallituksen jäsen, yhdistyksen toimihenkilö ja toiminnantarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhdistykselle. Sama koskee tätä lakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutettua vahinkoa.Kirjanpidon perusk sitteit
Kirjanpidon peruskäsitteitä

 • Talousarvio

  • Seuraavaa tilikautta varten tehtävä tulojen ja kulujen arvio. Talousarviosta selviää, miten toimintasuunnitelma on suunniteltu rahoitettavan

 • Kirjanpito

  • Lakisääteinen talouden seurantajärjestelmä

 • Tilinpäätös

  • Tuloslaskelmasta ja taseesta sekä liitetiedoista koostuva kuvaus taloudesta vuoden ajalta

 • Tuloslaskelma

  • Vuoden ajalta laadittava laskelma joka kokoaa tulot ja menot

 • Tase

  • Kertoo mistä omaisuus on tullut ja mihin se on sitoutunut

 • Investointi

  • Rahoitustapahtuma jolla hankittu omaisuus pysyy yhdistyksellä enemmän kuin yhden tilikauden

 • Poisto

  • Investoinnin vuotuinen arvonvähennys


Talousarvio
Talousarvio

 • Velvoittaa hyväksymisen jälkeen yhdistyksen hallitusta

  • Moraalinen velvoite

  • Jos talousarviosta poiketaan merkittävästi ja tästä aiheutuu vahinkoa yhdistykselle, voi yhdistyksen kokous riitauttaa asian

 • Yhdistys budjetoi nollatuloksen

  • Jos halutaan säästää on toimittava budjetin ali

  • Ei enää varauksia (vapaaehtoisia, edellyttää aina verotukseen perustuvaa syytä)

 • Jos budjetti laaditaan pahimman mahdollisen skenaarion mukaan tulee yhdistys yleensä tuottamaan voittoa

 • Talousarvio ja toimintasuunnitelma yhdenmukaiset

 • Tapahtumien erillisbudjetointi


Kirjanpito

Kirjanpito on yhdistykselle pakollinen taloudellisten tapahtumien rekisteröinti- ja laskentajärjestelmä, jonka tuloksen syntyy tilinpäätös

Kirjanpitoon merkittävä liiketapahtumat

Menot

Tulot

Maksut eli rahoitustapahtumat

Kahdenkertainen kirjanpito

Kaksi yhtä suurta kirjausta per tapahtuma

Kaikki tilitapahtumat kirjataan ja numeroidaan juoksevasti

Maksuperusteinen kirjanpito

Ostot ja myynnit kirjataan maksun tapahtuessa

Suoriteperusteinen kirjanpito

Ostot kirjataan menoiksi ja myynnit tuloiksi toimituspäivänä

Kulut ja tuotot saadaan kohdistettua oikealle ajanjaksolle

Uudet tilit: ostovelat, myyntisaamiset

Tilikauden lopussa laaditaan tilinpäätös  siirrytään suoriteperusteiseen kirjanpitoon

Siirtovelat/Siirtosaamiset

Jaksotukset ja niiden purku

Kirjanpito


Tuloslaskelma kertoo tilikauden tuloksen ja sen mist se koostuu

Varsinainen toiminta tapahtumien rekisteröinti- ja laskentajärjestelmä, jonka tuloksen syntyy tilinpäätös

1. Tuotot

2. Kulut

Henkilöstökulut

Poistot

Muut kulut

3. Tuotto-/kulujäämä

Varainhankinta

4. Tuotot

5. Kulut

6. Tuotto-/kulujäämä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

7. Tuotot

8. Kulut

9. Tuotto-/kulujäämä

Satunnaiset erät

10. Satunnaiset tuotot

11. Satunnaiset kulut

Yleisavustukset

12. Yleisavustuksen tuotot

13. Yleisavustuksen kulut

Tilikauden tulos

TuloslaskelmaKertoo tilikauden tuloksen ja sen mistä se koostuu


Tase kertoo yhdistyksen taloudellisen tilan tilinp t shetkell

VASTAAVAA tapahtumien rekisteröinti- ja laskentajärjestelmä, jonka tuloksen syntyy tilinpäätös

Mihin yhdistyksen varat ovat sitoutuneet

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Sijoitukset

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus

Saamiset

Pitkäaikaiset

Lyhytaikaiset

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

VASTATTAVAA

Mistä yhdistyksen varat ovat tulleet

Oma pääoma

Mahd. peruspääoma

Edellisten tilikausien ylijäämä

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Pakolliset varaukset

Vieras pääoma

Pitkäaikainen

Lyhytaikainen

TaseKertoo yhdistyksen taloudellisen tilan tilinpäätöshetkellä


Tilinp t s
Tilinpäätös tapahtumien rekisteröinti- ja laskentajärjestelmä, jonka tuloksen syntyy tilinpäätös

 • Tilinpäätöksen laatii yleensä yhdistyksen rahastonhoitaja tai erillinen kirjanpitäjä

 • Yhdistyksen hallitus hyväksyy tilinpäätöksen nimikirjoituksillaan

 • Tilintarkastaja (toiminnantarkastaja) tarkastaa tilinpäätöksen ja antaa tilintarkastuskertomuksen

  • Onko tilinpäätös laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöstä koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti

  • Antaako tilinpäätös kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta

  • Tilintarkastaja voi pyytää tekemään tilinpäätökseen muutoksia

 • Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy tilinpäätöksen ja myöntää hallitukselle tili- ja vastuuvapauden

 • Vapaus ei kata rikosoikeuden piiriin kuuluvia asioita


Esimerkkiyhdistyksen vuosi

TAMMIKUU tapahtumien rekisteröinti- ja laskentajärjestelmä, jonka tuloksen syntyy tilinpäätös

Tilinpäätöksen valmistelu

Vuosi-ilmoitukset

Verottaja

Vakuutusyhtiö

HELMIKUU

Tilinpäätös edelliseltä vuodelta

Hallituksen kokous  hyväksyy tilinpäätöksen

Tilinpäätös tilintarkastajille

MAALISKUU

Vuosikokous  tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

HUHTIKUU

Vuosikokous

Mahd. veroilmoitus 30.4. mennessä

TOUKOKUU

KESÄKUU

HEINÄKUU

ELOKUU

SYYSKUU

LOKAKUU

Hallituksen kokous  toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen

Syyskokous  toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen

MARRASKUU

Syyskokous

JOULUKUU

Esimerkkiyhdistyksen vuosi


Taloudenhoitajan vaihtuessa
Taloudenhoitajan vaihtuessa tapahtumien rekisteröinti- ja laskentajärjestelmä, jonka tuloksen syntyy tilinpäätös

 • Hallituksen päätökset tilinkäyttöoikeuksien muuttamisesta ja ilmoitus pankkiin.

 • HOX! Myös verkkopankin käyttöoikeudet.

 • Nimenkirjoittajan/kirjoittajien muutoksen ilmoittaminen yhdistysrekisteriin.

 • Tositeaineisto ja muut talousasiakirjat uudelle taloudenhoitajalle.

 • Kirjanpito ajan tasalle, pankkitilin saldon tarkistaminen ja käteiskassan laskeminen ja tilitykset.

 • Uuden taloudenhoitajan perehdytys tehtäviinsä!


Iltalukemista vol 2
Iltalukemista vol. 2 tapahtumien rekisteröinti- ja laskentajärjestelmä, jonka tuloksen syntyy tilinpäätös

 • Työsopimuslaki

 • Vuosilomalaki

 • Työaikalaki

 • Työehtosopimuslaki

 • Työterveyshuoltolaki

 • Työturvallisuuslaki

 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä

 • Henkilötietolaki

 • Yhdenvertaisuuslaki

 • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

 • Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan

  selvittämisestä


Palkkaa vai palkkiota
Palkkaa vai palkkiota ? tapahtumien rekisteröinti- ja laskentajärjestelmä, jonka tuloksen syntyy tilinpäätös

 • Palkkaa maksetaan työsuhteessa

  • perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen työsopimukseen

  • työntekijällä työvelvoite palkkaa vastaan

  • palkka voi olla muutakin kuin suora rahakorvaus

  • palkoista suoritetaan kaikki lakisääteiset maksut ja vakuutukset

 • Palkkio voi olla kokouspalkkio, henkilökohtainen luento- ja esitelmäpalkkio, hallintoelimien jäsenyydestä saatua palkkio, luottamustoimesta saatu korvaus yms.

  • palkkioista maksetaan verot ja vakuutusmaksut, ei välttämättä työeläkemaksuja

  • ei työsuhdetta


Ty sopimus
Työsopimus tapahtumien rekisteröinti- ja laskentajärjestelmä, jonka tuloksen syntyy tilinpäätös

Työsopimukseen kirjataan ainakin:

 • Työnantajan ja työntekijän tiedot

 • Työsuhteen alku

 • Vakituinen/määräaikainen työsuhde

 • Mahdollinen koeaika (max. 4 kk)

 • Työaika, työntekopaikka ja työtehtävät

 • Palkka

 • Palkanmaksukausi ja –aika

 • Vuosiloman määräytymisperuste

 • Sovellettava työehtosopimus

 • Irtisanomisaika

  Hyvä myös kirjata kuka on esimies ja keneltä työtehtävät otetaan vastaan.


Ty nantajan velvollisuuksia
Työnantajan velvollisuuksia tapahtumien rekisteröinti- ja laskentajärjestelmä, jonka tuloksen syntyy tilinpäätös

 • Yleisvelvoitteena edistettävä suhteitaan työntekijöihin sekä työntekijöiden keskinäisiä suhteita

 • Huolehdittava, että työntekijä selviytyy töistään

 • Syrjintäkielto

 • Tasa-arvon edistäminen

 • Tasapuolinen kohtelu

 • Työturvallisuus

 • Työterveyshuollon järjestäminen

  – Sopimus terveyskeskuksen tai lääkäriaseman kanssa

  – Käsittää ehkäisevän terveyshuollon

  –Vapaaehtoisesti myös sairaanhoitopalvelut

  – Kela korvaa työnantajan kustannuksista osan


Lakis teiset velvoitteet
Lakisääteiset velvoitteet tapahtumien rekisteröinti- ja laskentajärjestelmä, jonka tuloksen syntyy tilinpäätös

Lakisääteiset velvoitteet

 • Ilmoitusvelvollisuus

 • Vakuutusmaksut 2011

  -> eläkevakuutusmaksu

  * palkansaaja 4,7 % tai 6,0 %

  * työnantaja keskim. 17,8 %

  - > työttömyysvakuutusmaksu

  * palkansaaja 0,60 %

  * työnantaja 0,80 %

  - > tapaturmavakuutusmaksu

  * 0,3 -8,0 %

  - > ryhmähenkivakuutusmaksu

  * keskimäärin 0, 077 %/vuosi

 • Sosiaaliturvamaksu

  - > 2,12 %

 • Ennakonpidätyksen suorittaminen


Verot ja sosiaaliturvamaksu
Verot ja sosiaaliturvamaksu tapahtumien rekisteröinti- ja laskentajärjestelmä, jonka tuloksen syntyy tilinpäätös

 • Työantaja on velvollinen toimittamaan maksamistaan palkoista ja palkkioista ennakonpidätyksen ja maksamaan työnantajan sosiaaliturvamaksun

 • Ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan luetaan myös luontaisedut, kuten puhelinetu, autoetu ja ateriaetu

 • Lisäksi ennakonpidätys on toimitettava työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksetusta korvauksesta, ellei korvauksen saajaa ole merkitty ennakonperintärekisteriin.

 • Toimitettu ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksu on tilitettävä viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 10. päivänä

 • Sosiaaliturvamaksu suoritetaan kuukausittain maksettujen ennakonperinnän alaisten palkkojen määrän perusteella.

 • Sosiaaliturvamaksu vahvistetaan vuosittain seuraavalle vuodelle (2,801% v. 2009).

 • Palkanmaksua varten yhdistyksellä on oltava Ytunnus. (Haetaan esim. verotoimiston kautta.)

 • Koskee myös tilapäistä ja lyhytaikaista palkanmaksua

 • Huom. Verovapaat korvaukset kuten kilometrikorvaukset, päivärahat yms… Näistä ei makseta veroja, mutta niiden maksusta työntekijälle tulee ilmoittaa verottajalle

  Työntekijän tulee toimittaa työnantajalle verokortti ja tilinumero. Jos verokorttia ei toimita niin peritään 60% veroa. Tällöin tulee kuitenkin aina muistuttaa työntekijää asiasta.


Vuosi ilmoitukset
Vuosi-ilmoitukset tapahtumien rekisteröinti- ja laskentajärjestelmä, jonka tuloksen syntyy tilinpäätös

 • Tammikuun loppuun mennessä

 • Verottajalle

 • Vakuutusyhtiöön eläke yms. maksuista

 • Verottajalta ja vakuutusyhtiöistä saa valmiita lomakkeita, mutta helpointa hoitaa esim. palkka.fi kautta


ad