l k risopimus 2012 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LÄÄKÄRISOPIMUS 2012 - 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
LÄÄKÄRISOPIMUS 2012 - 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

LÄÄKÄRISOPIMUS 2012 - 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

LÄÄKÄRISOPIMUS 2012 - 2013. EFFEDUN SOPIMUSINFOT 2012 Varatuomari Ulla-Riitta Parikka Bénéfice Oikeuspalelut Oy. Palkankorotukset 1.1.2012. Palkankorotukset 1.1.2012. Palkankorotukset 1.2.2013. Palkankorotukset 1.2.2013. Paikallisen erä laskeminen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LÄÄKÄRISOPIMUS 2012 - 2013' - odysseus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l k risopimus 2012 2013

LÄÄKÄRISOPIMUS2012 - 2013

EFFEDUN SOPIMUSINFOT 2012

Varatuomari Ulla-Riitta Parikka

Bénéfice Oikeuspalelut Oy

palkankorotukset 1 1 2012
Palkankorotukset 1.1.2012

Sopimusinfot Lääkärisopimus 2012

palkankorotukset 1 1 20121
Palkankorotukset 1.1.2012

Sopimusinfot Lääkärisopimus 2012

palkankorotukset 1 2 2013
Palkankorotukset 1.2.2013

Sopimusinfot Lääkärisopimus 2012

palkankorotukset 1 2 20131
Palkankorotukset 1.2.2013

Sopimusinfot Lääkärisopimus 2012

paikallisen er laskeminen
Paikallisen erä laskeminen
 • Lasketaan erän piiriin kuuluvien palkkasummasta
  • Paikallisten erien suuruudet määrätty tässä sopimuksessa liitteittäin -> erät lasketaan kunkin liitteen piiriin kuluvien palkkasummasta (ml. yleisen osan 6 §:n ryhmä paikoissa, joissa on ryhmään kuuluvia )
  • Palkkasummassa mukana myös esim. euromääräiset palkkiot ja päivystyskorvaukset
 • Mahdollisimman tavanomainen kuukausi ennen korotuksia
  • Pois lomarahat, tulospalkkiot tai muut poikkeukselliset erät taikka taannehtivat korotuserät ym.
  • Mukana vain kuntaan tai yhtymään virka- tai työsuhteessa olevin palkkaerät

Sopimusinfot Lääkärisopimus 2012

palkkahinnoittelumuutoksia 1 3
Palkkahinnoittelumuutoksia1(3)
 • Yleislääkärin oikeus (lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutus PTL) poistettu palkkahinnoitteluperusteena terveyskeskuksissa
 • Sairaaloissa erikoistuvien lääkärien määrävuotiseen palveluun perustuva porrastus osittain purettu
 • Uusiksi palkkaperusteiksi otettu laillistettu lääkäri, jolla on
 • terveyskeskuskissa yleislääketieteen erityiskoulutus YEK (vastaa PTL:ää)
 • terveyskeskuksissa tai sairaaloissa 3 vuoden palvelu laillistettuna lääkärinä

Sopimusinfot Lääkärisopimus 2012

palkkahinnoittelumuutoksia 2 3
Palkkahinnoittelumuutoksia 2(3)
 • Vähintään 3 v laillistetun lääkärin tehtävässä
 • Aika lasketaan KVTES:n työkokemuslisävuosia koskevien määräysten mukaan
  • Kaikilla 1.1.2012 lukien tapahtuva palvelu
  • 1.1.2012 tai jälkeen alkavissa uusissa palvelussuhteissa koko aika
 • Mukaan vain laillistettuna lääkärinä toimittu aika
 • Lääkärin esitettävä luotettava selvitys em. Palvelusta
 • Siirtymävaiheessa 1.1.2012 palveluksessa olevalla hyväksytään 31.12.11 edeltävänä aikana
 • TK:n lääkäreillä KVTES:n 2010-2011 henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaiseen osaan oikeuttanut aika pois lukien muut paitsi laillistettuna lääkärinä toimitut ajat
 • sairaalan erikoistuvilla lääkäreillä LS 2010-2011 hinnoittelun perusteella erikoistumiskoulutukseen hyväksytty aika
  • Työnantaja selvittää ja pyytää tarvittaessa koulutusyksiköiltä todistukset 31.12.11 mennessä erikoistumiskoulutukseen hyväksyttävästä ajasta (KT:n yleiskirje 29/2011)

Sopimusinfot Lääkärisopimus 2012

laillistamismenettelyst 3 3
Laillistamismenettelystä 3(3)
 • Lääkäri laillistetaan perustutkinnon jälkeen ja saa oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisesti
  • ⤇ Oikeus rajoittamattomaan lääkärin ammatin harjoittamiseen Suomessa(L 312/11 ja A 377/11)
   • Aiemmin laillistettiin, mutta sai oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia vain yleislääkärin tai erikoislääkärin oikeuden omaavan johdon ja valvonnan alaisena
   • Itsenäisesti toimiminen edellytti yleislääkärin oikeutta (perusterveydenhuollon lisäkoulutus PTL) tai erikoislääkärin oikeutta
  • EU-pätevyys edellyttää edelleen yleislääketieteen erityiskolutusta (YEK, vastaa em. yleislääkärikoulutusta eli PTL:sta)
 • Valvira otti em. 1.5.2011 tulleet lainmuutokset huomioon rekisterissään viran puolesta
  • Yliopistot ilmoittavat Valviralle lääkärit, jotka ovat suorittaneet 4:n ja 5:n opintovuoden opinnot ja YEK:n
  • Laillistuksen lääkäri hakee itse Valviralta

Sopimusinfot Lääkärisopimus 2012

varsinaisen palkan ym k sitteit 1 2
Varsinaisen palkan ym. käsitteitä 1(2)

Sopimusinfot Lääkärisopimus 2012

varsinaisen palkan k sitteit 2 2
Varsinaisen palkan käsitteitä 2(2)

Sopimusinfot Lääkärisopimus 2012

lomarahavapaa 1 2
Lomarahavapaa 1(2)
 • Muutettua määräystä sovelletaan 1. kerran lomanmääräytymisvuodelta1.4.11 – 31.3.12 ansaittavassa lomarahassa
  • Tätä edeltävältä ajalta ansaitut lomarahavapaat määräytyvät LS:n 2011mukaan(max 50 % B-taulukosta)
   • Vaikka pidetään esim. 1.1.2012 jälkeen
 • Lomarahavapaan pituus = 50 %KVTES:n perusteella ansaittujen lomapäivien lukumäärästä
   • Esim. lomaoikeus 38 pv -> max. lomarahavapaa 19 pv
 • Lomarahavapapäivien lukumäärä lisääntyy
  • Lomarahan määrä (euroa) ei ole muuttunut
  • Vapaan antamisjärjestelmä ei ole muuttunut

Sopimusinfot Lääkärisopimus 2012

lomarahavapaan menettely 2 2
Lomarahavapaan menettely 2(2)
 • Työnantajan ja lääkärin välisellä sopimuksella
 • Lomaraha vaihdetaan vapaaksi kokonaan tai osittain
  • Vapaa max 50 % lomapäivien lkm:stä
 • Vapaan ajalta (kaikki kalenteripäivät) maksetaan lääkärin varsinainen palkkaa (ei korotettua)
  • Lomarahan euromäärän lasketaan korotetusta palkasta
 • Lomarahavapaapäiviksi luetaan vastaavat päivät kuin VL-päiviksi(ma – pe)
 • Jokainen pidettävä lomarahavapaapäivä vähentää lomarahan euromäärää lomarahavapaapäivän päiväpalkan verran
  • Lomarahavapaapäivän päiväpalkka= koko lomaraha euroa : lomarahavapaapäivien laskennallinen enimmäislukumäärä

Sopimusinfot Lääkärisopimus 2012

slide14

KiitosKysymyksiä ja yhteydenottojaUlla-Riitta ParikkaBénéfice Oikeuspalvelut OySähköposti: ulla-riitta.parikka@benefice.fiPuhelin: 045 25 666 55Käyntiosoite: Sinebrychoffinkatu 1100120 Helsinkiwww.benefice.fi

Sopimusinfot 2012