“ı” sesi sunumu - PowerPoint PPT Presentation

sesi sunumu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“ı” sesi sunumu PowerPoint Presentation
Download Presentation
“ı” sesi sunumu

play fullscreen
1 / 18
“ı” sesi sunumu
153 Views
Download Presentation
odina
Download Presentation

“ı” sesi sunumu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. “ı” sesi sunumu

 2. arı

 3. altı 6

 4. tatlı

 5. atkı

 6. atlı

 7. kıllı

 8. takı

 9. kış

 10. kır

 11. kağıt

 12. ufaklık

 13. atık

 14. katık

 15. kırık

 16. kıta

 17. ırmak

 18. ıslak