Przenoszenie kąta - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Przenoszenie kąta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Przenoszenie kąta

play fullscreen
1 / 6
Przenoszenie kąta
192 Views
Download Presentation
odina
Download Presentation

Przenoszenie kąta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Przenoszenie kąta • Dodawanie kątów • Odejmowanie kątów • Dwusieczna kąta

  2. Inne sposoby oznaczania kątów C” C’ B’ A’ Przenoszenie kąta Dany jest kąt BAC C Wykonując podane czynności zbudujesz kąt o takiej samej rozwartości. A B • Kreślimy dowolną prostą k i zaznaczamy na niej punkt A’ : Punkt A’ będzie wierzchołkiem budowanego kąta Półprosta A’B’ będzie ramieniem kąta. • Rysujemy okrąg o środku w punkcie A i A’oraz promieniu dowolnej długości. • Rysujemy okrąg o środku w punkcie B’ i promieniu BC. • Wspólne punkty obu okręgów oznaczamy C’ i C”

  3. A’ A teraz dodawanie kątów O C Dane są dwa kąty AOB i CED : A B E D • Kreślimy półprostą o początku w punkcie O’ B’ • Z punktów O, E ,O’ kreślimy łuki okręgów o tym samym promieniu – punkt przecięcia półprostej o początku w punkcie O’ z okręgiem oznaczamy A’. C’ O’ • Przy półprostej O’A’ budujemy kąt równy kątowi AOB- otrzymujemy punkt B’ • Przy półprostej O’B’ budujemy kąt równy kątowi CED- otrzymujemy punkt C’ • KątC’O’A’ jest sumą kątów AOB i CED.

  4. O’ O B’ A’ C’ D E B A C Odejmowanie kątów Dane są dwa kąty AOB i CED takie, że kąt AOB jest większy od kąta CED: • Kreślimy półprostą o początku w punkcie O’ • Z punktów O, E ,O’ kreślimy łuki okręgów o tym samym promieniu – punkt przecięcia półprostej o początku w punkcie O’ z okręgiem oznaczamy A’. • Przy półprostej O’A’ budujemy kąt równy kątowi AOB- otrzymujemy punkt B’ • Przy półprostej O’A’ budujemy kąt równy kątowi CED- otrzymujemy punkt C’ • KątC’O’B’ jest różnicą kątów AOB i CED.

  5. B C A O Dwusieczna kąta Dany jest kąt o wierzchołku A Rysujemy okrąg o środku w punkcie A i dowolnym promieniu. W punktach B i C kreślimy łuki o promieniu większym niż połowa odcinka BC. Półprosta AO jest dwusieczną kąta BAC

  6. W matematyce często używa się liter alfabetu greckiego. Stosujemy je głównie do oznaczania kątów. Oto jak wygląda alfabet grecki.