tank nyvelm let i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tankönyvelmélet I. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tankönyvelmélet I.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Tankönyvelmélet I. - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Tankönyvelmélet I. Dr. Dárdai Ágnes www.lib.pte.hu/dardai. I. A nemzetközi és hazai tankönyvkutatás története. A tankönyvelméleti kutatások rövid története - az I. vh. végéig : napoleoni háborúk, pacifizmus, „méregtelenítés”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tankönyvelmélet I.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tank nyvelm let i

Tankönyvelmélet I.

Dr. Dárdai Ágnes

www.lib.pte.hu/dardai

i a nemzetk zi s hazai tank nyvkutat s t rt nete
I. A nemzetközi és hazai tankönyvkutatás története
 • A tankönyvelméleti kutatások rövid története

- az I. vh. végéig: napoleoni háborúk, pacifizmus, „méregtelenítés”

- a két világháború között: civil szervezetek, tanárszakszervezetek, 1926. Fr.o. tanár-bojkott, skandináv tankönyvmozgalom: control befor publication elve, Népszövetség: national committee-k a tankönyvjavításért, 1935: Deklaráció a történelemtanításról

- 1945-1979: UNESCO, 1949: model plan, tankönyvegyeztető konferenciák, „tankönyvdiplomácia”, Európa Tanács, Georg Eckert Institut

-1980- napjainkig: a tankönyvrevíziótól a tankönyvkutatásig, professzionalizálódás és specializálódás, a magyar tankönyvkutatás

i a nemzetk zi s hazai tank nyvkutat s t rt nete1
I. A nemzetközi és hazai tankönyvkutatás története

2. A tankönyvelméleti kutatások irányai

 • A tankönyv mint kordokumentum –történeti
 • A tankönyv mint ismerethordozó – szaktudományi/tantárgypedagógiai
 • A tankönyv mint politikum – politikai/ideológiai
 • A tankönyv mint pedagogikum – pedagógiai/didaktikai
 • A tankönyv mint médium – kommunikációelméleti/nyelvészeti
 • A tankönyv mint szocializációs faktor – szociológiai/pszichológiai
 • A tankönyv mint termék – ökonómiai, oktatásgazdaságtani, esztétikai
i a nemzetk zi s hazai tank nyvkutat s t rt nete2
I. A nemzetközi és hazai tankönyvkutatás története

3. Tankönyvkutatási modellek

a) politikatudományi modell: Stein, Informatorium, Pedagogikum, Politikum, médiakutatás

b) „funkcionális” modell:Thonhauser, krtikai-analitikus, konstruktív-szintetikus megközelítés

c) komplex modell: Weinbrenner, kontextus-kutatás, folyamatorientált kutatás, produktumorientált kut., hatásorientált ku.t

d) „pedagógiai” modell: Bamberger, pedagógiai logika mentén

i a nemzetk zi s hazai tank nyvkutat s t rt nete3
I. A nemzetközi és hazai tankönyvkutatás története

4. A tankönyvkutatás eredményei

a)szaktudományi standardok: tudományos relevancia, multiperspektivikus felfogás, kontroverzitás, tudományos megismerés

b) didaktikai standardok: didaktikai koncepció transzparenciája, életkori sajátosságok, problémaorientált, nem prelegáló, sztereotípiák, előítéletek, szöveg-kép aránya, tanulásmódszertan

c) preferált témák és szempontok: béke, emberi jogok, élet és környezet védelme, előítéletmentesség, tolerancia, európai dimenzió

Irodalom: Dárdai Á: A tankönyvkutatás alapjai. Dialog Campus, 2002.

ii a tank nyvek t rt neti v ltoz sa
II. A tankönyvek történeti változása
 • Comenius előtt könyv == tankönyv
 • tankönyv = Comenius: Orbis pictus – szöveg + kép
 • Reformpedagógia: tanuló- és tanulóorientált ped. Elméletek
 • 1930-tól: technikai fejlődés (Offset-nyomás, mélyszínnyomás)
 • XX. század 2. fele: a tankönyvek „forradalma”: több hasábos elrendezés, kurzív és kövér betűk, 9 féle betűméret, képek
 • 1960-as évektől. Színek alkalmazása
 • 1980-tól: színek a szövegben is, betűk, szövegblokkok, tarka sávok

Vizualitás!!

ii a tank nyvek t rt neti v ltoz sa1
II. A tankönyvek történeti változása

A tankönyv és társadalmi környezete

- különleges dokumentum

- társadalmi beruházás (szellemi, gazdasági)

- közügy (tankönyvviták, -háborúk, bojkott)

- kordokumentum (társadalmi sztereotípiák, klisék)

- a tankönyv centrális helyzete

iii a tank nyvek paradigmav ltoz sa
III. A tankönyvek paradigmaváltozása

III.1. Paradigmaváltás:

- minden nagy társadalmi, kommunikációs forradalom idején, után

- filozófiák, nevelésfilozófiák, tanuláselméletek módosulása után

iv a tank nyv mint didaktikai eszk z
IV. A tankönyv mint didaktikai eszköz

1. Fogalom:

tágabb: minden az oktatásban felhasznált eszköz, amely segíti a megismerést

szűkebb: - nyomtatott/és vagy digitális

- iskolai célra

- szaktudományi ismeretek redukciója

- pedagógiai elvek szerinti

- transzformációja

- a tantárgy logikájának megfelelő

strukturáltság

iv a tank nyv mint didaktikai eszk z1
IV. A tankönyv mint didaktikai eszköz

2. Tankönyvi funkciók

2.1. Tudományos: ismeretközvetítés, a tudományos megismerés módszertanának közvetítése, érték- és kultúraközvetítés

2.2. Pedagógiai: motiváció, tanulásirányítás, szelektív, diff., rugalmas, önálló, problémamegoldó gondolkodás, szemlélet- és tudatformálás, perszonifikáció

2.3. Intézményi: oktatási dokumentum, a tantárgyi rendszer manifesztációja, értékközvetítés, szocializáció

iv a tank nyv mint didaktikai eszk z2
IV. A tankönyv mint didaktikai eszköz

3. Tankönyvtípusok

3.1. Funkciódominancia szerint

- leíró, közlő, esszé tankönyv

- dokumentum-tankönyv (szöveg- és feladatgyűjtemények)

- többfunkciós tankönyv (munkáltató)

iv a tank nyv mint didaktikai eszk z3
IV. A tankönyv mint didaktikai eszköz

3.2.A tanulási folyamatban betöltött szerep szerint

- konzultatív tankönyv: variábilis felépítés, konzultatív együttműködés, interaktivitás, verbális újraértelmezés, referenciaforrás

- algoritmizált tankönyv: szisztematikus felépítés, időbeli strukturáltság, kevés/0 interakció

Irodalom: Karlovitz János: Tankönyv. Elmélet és gyakorlat. 2001.

v tank nyvv laszt s tank nyvhaszn lat
V. Tankönyvválasztás, tankönyvhasználat
 • Kié a tankönyv?
 • Kell-e a tankönyv?
 • Hogyan használjuk?
 • Hogyan választunk?
a k vetkez alkalomra
A következő alkalomra:
 • Mindenki hozzon magával egy „jó” és egy „rossz” tankönyvet!
 • Keressünk példát/példákat egy tankönyv „jóságmutatóira”, „rosszaság-mutatóira”!
 • E példákat külön lapra írjuk le!

Tankönyvelemzés, A tankönyvi minőség kérdései