Bruk av Geoidemodell m/RTK/CPOS - PowerPoint PPT Presentation

bruk av geoidemodell m rtk cpos n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bruk av Geoidemodell m/RTK/CPOS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bruk av Geoidemodell m/RTK/CPOS

play fullscreen
1 / 15
Bruk av Geoidemodell m/RTK/CPOS
356 Views
Download Presentation
odin
Download Presentation

Bruk av Geoidemodell m/RTK/CPOS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bruk av Geoidemodell m/RTK/CPOS Trøndelagskartdagan 2007 Olav Vestøl

 2. Geoide NN1954 Geoide- modell Høydereferanse- modell Ellipsoide EUREF89 Geoidemodell eller Høydereferansemodell

 3. Beregning av en HREF • Baseres på en geoidemodell f.eks NKG89 • Geoidemodellen modifiseres ved hjelp av justeringspunkt • Justeringspunkt er nivellerte landsnett- eller stamnettspunkt • Beregnes ved kollokasjon der geoidemodellen utgjør trendflata • Beregnes i flere trinn • Halveringsdistansen til kovariansfunksjonen endres fra trinn til trinn • Øvrige nivellerte landsnetts- eller stamnettspunkt fungerer som kontrollpunkt • HREF2006B har 448 justeringspunkt og 1660 kontrollpunkt

 4. Prinsippskisse Terreng Ellipsoidisk høyde Høyde i NN1954 HREF-modell Geoidemodell ’Geoidehøyde’ Ellipsoide

 5. Utenfor kovariansfunksjonens virningsområde HREF Prinsippskisse II Hell-HNN1954 Geoidemodell Ellipsoide

 6. Hvordan varierer geoiden Hele landet

 7. Hvordan varierer geoiden Østlandet

 8. Hvordan varierer geoiden Vestlandet

 9. Nøyaktighet/pålitelighet • Avhenger av avstanden til nærmeste kontrollpunkt eller justeringspunkt • Erfaringstall for å oppnå avvik mindre enn 3 cm: • 10-15 km på Vestlandet • 15-20 km på Østlandet • Foreløpig oversikt viser at 70 kommuner ikke har tilstrekkelig med GPS/NIV-punkter

 10. Justeringspunkt i Nord-Trøndelag • Før overgang til NN2000 er det planlagt 205 km med nivellement i Trondelag. • 180 i Nord-Trødelag • 25 i Sør Trøndelag

 11. Relativ nøyaktighet • Selv om den ’absolutt nøyaktigheten’ er dårlig, kan den relative nøyaktigheten innenfor 10-20 km være bedre enn 3 cm. • RTK-utstyr som har lokal base: • Den ellipsoidiske høyden i referansestasjonen må være avledet fra kjent NN1954-høyde og HREF-verdi • I praksis er dette ofte vanskelig ettersom referansestasjonen er på rådhustaket og har ukjent eller usikker NN1954-høyde.

 12. Høydereferansemodellenes filformat • Standardisert binær- eller tekst-fil • Grid-fil med fast bredde- og lengdeintervall • Verdiene for hver breddeverdi listes fortløpene fra vest til øst • I stedet for geografiske koordinater, som antatt over, kan en benytte UTM-koordinater • Formatbeskrivelsen er tilgjengelig fra Statens Kartverk

 13. Bruk av HREF i sanntidsutstyr • Sende HREF-verdien sammen med korreksjonsdataene • Foreløpig umulig ettersom en slik verdi ikke er definert i RTCM-formatet. • Ha HREF-modellen i måleboka • Leica (GPS500 og GPS1200) • Omformaterer modellen til internt format • Ved geografisk uttrekk kan modellen lagres i minne. • Blinken (TOPCON og Psion) • Bruker modellen uten omformatering • Nåværende versjon av Psion kan ennå ikke lese HREF-modellen • NorGeodesi(Trimble) • Omformaterer til GGF-format • Kan gjøre geografisk uttrekk, men uvanlig med dagens raske prosessorer i målebøkene.

 14. HREF og kommunale nett • Landsnettetableringen har brukt HREF-modellen for å beregne NN1954 høyder • Også gamle trekantpunkter har fått nye høyder • Kommuner kan ha kommunale nett og polygondrag som baseres på ’gamle’ høyder til trekantpunktene • Resultatet kan bli at sanntidsutsyret gir systematiske avvik i høyde på punkter som ikke er en del av landsnettet. • Homogene høydenett gir enklere og nøyaktigere utnyttelse av sanntidsutstyr

 15. Forvaltningspolitikk • Høydereferansemodellene er avgiftsbelagt • kr 2500 pr kunde • Leverandører av måleutstyr eller programvare kan inngå avtaler med SK som gir dem rett til å gi/selge modellen til sine kunder.