vinterd ck och n r man skall anv nda dem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vinterdäck och när man skall använda dem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vinterdäck och när man skall använda dem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Vinterdäck och när man skall använda dem - PowerPoint PPT Presentation


  • 24 Views
  • Uploaded on

Områden som upplever sann vinter under året behöver alltid en speciell uppsättning däck för den kalla årstiden. Att köra på de isiga, slaskiga och snöiga vägarna med helårs däck är en upplevelse som någon inte vill göra med. Dessutom kan körning på vintriga vägar med helårs däck, att sätta ditt liv i fara, eftersom chanserna att bli involverade i en olycka är mycket höga. Om du vill köra säkert och bekvämt på de vintriga vägarna, måste du installera vinterdäck på ditt fordon när den kalla årstiden kommer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vinterdäck och när man skall använda dem' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vinterd ck och n r man skall anv nda dem 1
Vinterdäckochnär man skallanvändadem

Områdensomuppleversannvinter under åretbehöveralltid en specielluppsättningdäckför den kallaårstiden. Attkörapå de isiga, slaskigaochsnöigavägarna med helårsdäckär en upplevelsesomnågonintevillgöra med.

Dessutomkankörningpåvintrigavägar med helårsdäck, attsättaditt liv i fara, eftersomchansernaattbliinvolverade i en olyckaärmyckethöga. Om du villkörasäkertochbekvämtpå de vintrigavägarna, måste du installeravinterdäckpådittfordonnär den kallaårstidenkommer.

vinterd ck och n r man skall anv nda dem 2
Vinterdäckochnär man skallanvändadem

Vinterdäckbrukarocksåkallassnödäck. De ärspecielltkonstrueradeförkalltväderkörning. De modernavinterdäckenharmångaförbättringarsomsnödäckförr i tideninte hade. De hargummiblandningarsomärmjukaochflexiblaävennärtemperaturen faller under 7 grader.

De harocksåmeraggressivaslitmönstersomsäkerställergottgrepp i bådesnöoch is. En annansaksom du kommerattmärkaom de modernavinterdäckennär du handlarfördemär de sippandemönstersom de har. Sipingengerheltenkelt extra tuggförisigavägar.

vinterd ck och n r man skall anv nda dem 3
Vinterdäckochnär man skallanvändadem

De unikafunktionernasom de modernavinterdäckenharkombineratförattgöraettmjuktochflexibeltdäcksomgerutmärktdragkraft vid vinterväder.

Närdu körpåvintrigavägar under den kallaårstidenkan du göradet med självförtroendeochvetaattdittfordonintekommerattglidaellerspringaavvägen. Jämfört med allaårstäckdäckgervinterdäckenöverlägsenprestandanärdetgällerkörning i slask, isigaochsnöigaförhållanden.

vinterd ck och n r man skall anv nda dem 4
Vinterdäckochnär man skallanvändadem

Du behöveranvändavinterdäckstrikt under åretskallaårstid. De äravseddaförvinterväderoch de kommerattunderprestera i varmaochtorraförhållanden.

Vid användningpåvägarsomintetäcks i is ellersnö, kommer de troligenattslitasmycketsnabbt. Om du kommerfrån en plats somuppleverextremavintrarochhetasomrar, rekommenderas du attinstalleravinterdäck under den kallaårstidenochbyta till helårsdäcknärtemperaturenäröver 7 grader.

vinterd ck och n r man skall anv nda dem 5
Vinterdäckochnär man skallanvändadem

Förmer information omvinterdäck, besök ossidag hos Nokian Tyres.