tips f r att v lja mellan dubbade och dubbfria vinterd ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tips för att välja mellan dubbade och dubbfria vinterdäck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tips för att välja mellan dubbade och dubbfria vinterdäck

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Tips för att välja mellan dubbade och dubbfria vinterdäck - PowerPoint PPT Presentation


  • 8 Views
  • Uploaded on

När du letar efter de bästa vinterdäcken att köpa, finns det olika faktorer du behöver tänka på. Först och främst måste du bestämma om du behöver dubbade eller dubbfria däck.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tips för att välja mellan dubbade och dubbfria vinterdäck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tips f r att v lja mellan dubbade och dubbfria vinterd ck 1
Tips förattväljamellandubbadeochdubbfriavinterdäck

När du letarefter de bästavinterdäckenattköpa, finnsdetolikafaktorer du behövertänkapå. Förstochfrämstmåste du bestämma om du behöverdubbadeellerdubbfriadäck. Medan de bådaärvinterdäck, har de vissaskillnader. Detärviktigtatt du tar dig tidattlära dig såmycketsommöjligt om deminnan du görditt val. Du villinteköpaenvisstypavvinterdäckochdetslutar med att du beklagar dig när den inteblevsom du förväntade dig.

tips f r att v lja mellan dubbade och dubbfria vinterd ck 2
Tips förattväljamellandubbadeochdubbfriavinterdäck

Om höstförhållandenaärsvåraattförutsäga, bör du övervägaattköpaodubbadevinterdäck. Det bra med demärattnär du sätterpådempådittfordonbehöver du inte ta bortdemförrän den kallaperiodenäröver. Du kommerattvaravälförbereddfördetoförutsägbaravädretsamthösttemperaturennärvinternnärmar sig.

tips f r att v lja mellan dubbade och dubbfria vinterd ck 3
Tips förattväljamellandubbadeochdubbfriavinterdäck

Vid köpavvinterdäckmåste du ocksåkommaihågattkörningpåsnöskiljer sig frånkörningpå is. Om du kommerfrånen ort därvägarnatenderarattvarasnöigarepåvintern, kommerdittfordonattpresterabättre med dubbfriadäck. De harspårochandrafunktionersomgördemganskaperfektaförsådanavägar. Men om vägarnaidittområdeärvanligtvisisigapåvinternbör du övervägaattköpadubbadedäck. Metallpinnarsom de ärutrustade med kommerattgrävaneriisenochförhindraattfordonet glider avvägen.

tips f r att v lja mellan dubbade och dubbfria vinterd ck 4
Tips förattväljamellandubbadeochdubbfriavinterdäck

Detärocksåviktigtattkommaihågattlågljudnivånfrån din körturpåverkasav den typavvinterdäck du väljer. Om dethärärnågot du villuppnåvarjegång du ger dig utpåvägen, ska du gåväljadubbfriadäck. De gerenmindrebullrigaåkturimildavinterförhållandenjämfört med derasdubbademotsvarigheter. De nuvarandedubbdäckenär dock intesådåliganärdetgällerbuller. Jämfört med tidigaredubbdäck, ger de entystarekörningochärmycketmerbekväma.

tips f r att v lja mellan dubbade och dubbfria vinterd ck 5
Tips förattväljamellandubbadeochdubbfriavinterdäck

Förmer tips om hur man köper bra vinterdäck, kolla in min hemsidaidagpånokiantyres.se.