tips f r att k ra ett fordon s kert som har odubbade d ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tips för att köra ett fordon säkert som har odubbade däck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tips för att köra ett fordon säkert som har odubbade däck

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Tips för att köra ett fordon säkert som har odubbade däck - PowerPoint PPT Presentation


  • 5 Views
  • Uploaded on

När du går ut för att hitta odubbade däck till ditt fordon, måste du göra ditt val noggrant.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tips för att köra ett fordon säkert som har odubbade däck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tips f r att k ra ett fordon s kert som har odubbade d ck 1
Tips förattköraettfordonsäkertsomharodubbadedäck

När du gårutföratthittaodubbadedäck till dittfordon, måste du göradittvalnoggrant. Ta dig tidatttänkapånågrasakerinnan du köperdäcken, inklusivedinakörvanor, din budget, var du kör, vädretiområdet du kommerifrånochsåvidare. Du behöverocksåvetahur man skiljer de odubbadedäcken, somävenkankallasdubbfriadäck, fråndubbadedäck. Även om de tvåäravseddaförvinterbruk, är de heltolikafrånvarandra.

tips f r att k ra ett fordon s kert som har odubbade d ck 2
Tips förattköraettfordonsäkertsomharodubbadedäck

Attköpadubbfriadäckgaranterarinte din säkerhet under vintersäsongen. Du kommerfortfarandeattbehövaköraförsiktigtochobserveratrafiken. Faktumäratt du måstevaramerförsiktig med din körning med tankepåhurutmanandedetärattkörapåsnöochisbelagdavägar. Se till att du alltidvrider med tvåhänderpårattenföratthållafordoneträttbalanseratpåvägen. Om du är den typav person somgillarattköra med enahandenpårattenoch ha telefoni den andra, måste du sluta med den vananför din säkerhetochsäkerhetenförandrapersonerfinnsidittfordon.

tips f r att k ra ett fordon s kert som har odubbade d ck 3
Tips förattköraettfordonsäkertsomharodubbadedäck

Enannansaksom du kangöraförattöka din säkerhet vid körningavettfordonsomharodubbadedäck, ärattsaktanednär du tar svängar. Även om dessadäckharskårorsomökarfästet med ensnöigochisigyta, kan du enkeltsladda om du tar enkurva med höghastighet. Var inteibrådskaförattnåvar du ska ochglömmabort din säkerhet. Du körbättrelångsamtochkommerdit du ska säkertänbrådksaochutätta dig förenolyckasom du kommerångraföralltid.

tips f r att k ra ett fordon s kert som har odubbade d ck 4
Tips förattköraettfordonsäkertsomharodubbadedäck

Görintemisstagetavaccelereraikurvorochsvängarnär du körpåvintervägar. Om du accelererarellertramparpåbromsenplötsligt, kan du förlorakontrollenochsladdaavvägen. Du kaninteskyllapå de dubbfriadäckenförattintefungera bra när du görsakersom det. Komihågattdetär du, föraren, somharkontrollöverdittfordon, intedäcken. Om du körhänsynslöst, kommer du att ha ökariskenattbliinblandadienolycka, även om du har de bästadubbfriadäckenpådittfordon.

tips f r att k ra ett fordon s kert som har odubbade d ck 5
Tips förattköraettfordonsäkertsomharodubbadedäck

Förmer tips om hur du körettfordonsomhardubbfriadäcksäkert, besökossidagpånokiantyres.se.