sommard ck och deras f rdelar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sommardäck och deras fördelar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sommardäck och deras fördelar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Sommardäck och deras fördelar - PowerPoint PPT Presentation


  • 1 Views
  • Uploaded on

Att välja rätt sommardäck för ditt fordon är mycket viktigt om du är den typ av person som gillar att driva ditt fordon till max. Du måste se till att fordonets däck är exceptionella när det gäller hastighet, bromsning, hantering och svängning. På marknaden finns det olika typer av sommardäck att välja mellan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sommardäck och deras fördelar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sommard ck och deras f rdelar 1
Sommardäckochderasfördelar

Attväljarättsommardäckfördittfordonärmycketviktigt om du är den typav person somgillarattdrivadittfordon till max. Du måste se till attfordonetsdäckärexceptionellanärdetgällerhastighet, bromsning, hanteringochsvängning. Påmarknadenfinnsdetolikatyperavsommardäckattväljamellan. Detärabsolutnödvändigtatt du väljer de sompassarmodellenochgördittfordon. Om du inte vet hur man skiljermellan de olikadäcken, skulledetvaraen bra idéattsökarådfrånen expert.

sommard ck och deras f rdelar 2
Sommardäckochderasfördelar

Innan du börjarköpasommardäck, bör du förstochfrämstavgöra om de ärperfektafördittfordon. Dessadäckärutformadeföratthjälpa dig attfåutdetmestaav din bil under den varmaellerhetaårstiden. De flestafordonkommernormalt med helårsdäcknär du förstköperdem, så du kanbehövabytadem till sommardäck om du villattdittfordon ska fungerafulltutivarmaretemperaturer.

sommard ck och deras f rdelar 3
Sommardäckochderasfördelar

Detfinnsolikafördelarsom du skullefånär du fixarsommardäckpå din bil. Den förstafördelenärökatgreppochdragkraft under sommaren. De ärgjorda med endistinktgummiformelsomhåller sig mjukochflexibeläven under högasommartemperaturer. Korsningochbromsningpåtorravägarärocksålättnär du har den härtypenavdäckpådittfordon. De specialiseradeslitbanemönstersom de harmöjliggörmerkontakt med vägenochsäkerställeröverlägsenbromsningiallahastigheter.

sommard ck och deras f rdelar 4
Sommardäckochderasfördelar

Sommardäckens prestation under våtaförhållandenär bra. De harsipessomnormalt driver vattenfrånvägenochser till att de fortsätteratthållakontakten med vägenhelatiden. Sånär du körpåvägenochdetbörjar regna brått, borde du inteoroa dig förattdessadäckpåverkas. Du kommerfortfarandeattfortsättanjutaavensäkerochbekvämåkturpåsammasättsom du gjordepåen torr väg.

sommard ck och deras f rdelar 5
Sommardäckochderasfördelar

Klicka härförmer information om sommardäck, besökhttps://nokiantyres.se/idag.