st dmaterial n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stödmaterial PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stödmaterial

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Stödmaterial - PowerPoint PPT Presentation


  • 139 Views
  • Uploaded on

Stödmaterial. Förstå och använda tal Alistair McIntosch. Syfte. Hjälpa lärare att förebygga missuppfattningar och svårigheter genom god undervisning Utveckla elevers taluppfattning så långt deras förmåga räcker –för fortsatta studier, för vardags - och arbetsliv

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stödmaterial' - micheline


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Syfte

Hjälpa lärare att förebygga missuppfattningar och svårigheter genom god undervisning

Utveckla elevers taluppfattning så långt deras förmåga räcker –för fortsatta studier, för vardags - och arbetsliv

Lyfta fram gruppens och enskilda elevers styrkor och ev. missuppfattningar och svårigheter –som underlag för fortsatt undervisning

slide4

VILJA ATT LÄRA

  • Effektivt lärande- arbeta med utmaningar och problem
  • Utgå från laborativt material, samtal, argumentation. Laborativt arbete och matematiska samtal leder till inre

representationer

  • Översättning mellan inre representationer och matematiskt symbolspråk befäster, återkopplar idéer och färdigheter som grund för fortsatt lärande
slide5

Tanketavlor

VARFÖR?

  • Tecken på god förståelse av ett matematiskt begrepp är förmågan att kunna uttrycka det på olika sätt.
  • Hjälp av olika representationsformer som
  • t ex bild, verbal, symbolisk och konkret/fysiska uttryckssätt
  • Vid arbete med tanketavlorna får elever möjlighet att utveckla sin förståelse för det valda begreppet. Eventuella svagheter i elevens förståelse blir synliggjorda om det brister när samma begrepp skall uttryckas på flera sätt.
slide7

En presentation av några av de webbresurser som lärare kan tänkas ha användning av

www.skolverket.se

Utveckling & bidragÄmnesutvecklingMatematik

Länkar

http://www.skolverket.se/sb/d/2128/a/12110

slide8

AVSIKTEN MED KÄNGURUN

är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik

internationell rörelse som årligen genomför en matematiktävling med inriktning på alla elever

NCM, med stöd av Myndigheten för Skolutveckling

http://ncm.gu.se/kanguru

AVSIKTEN MED KÄNGURUN

är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik

internationell rörelse som årligen genomför en matematiktävling med inriktning på alla elever

NCM, med stöd av Myndigheten för Skolutveckling

http://ncm.gu.se/kanguru

AVSIKTEN MED KÄNGURUN

är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik

internationell rörelse som årligen genomför en matematiktävling med inriktning på alla elever

NCM, med stöd av Myndigheten för Skolutveckling

http://ncm.gu.se/kanguru

slide9

.

TREPROBLEMUPPGIFTER (Grundskolan)

Milou, F - år 2

Ecolier, år 3 – 4

Benjamin, år 5 - 7

problemen ska utgöra underlag för många intressanta lektioner, inte ett prov utan ett utbud av intressanta problem för vidare arbete.

Cadet 8 - 9

Gymnasiets Cadet, kurs A, Junior kurs B och C

Student kurs D och E

slide11

Ingvill M Stedøys

Matematiske koffert

Laererveiledning

Småskolen

Mellomtrinnet

Ungdomstrinnet

Kan lånas på UB

slide12

Varför en utställning om matematik?

Påverka attityder och föreställningar om matematikämnet

Visa att matematik finns utanför skolmiljön

Utveckling av många kompetenser

Påverka den ”negativa trenden” i matematik

PRIMA satsning i kommunen

Nationell utbildningssatsning på matematik