saker att kolla n r du handlar vinterd ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Saker att kolla när du handlar vinterdäck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Saker att kolla när du handlar vinterdäck

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Saker att kolla när du handlar vinterdäck - PowerPoint PPT Presentation


  • 7 Views
  • Uploaded on

Att köpa rätt vinterdäck till ditt fordon ska inte vara en svår uppgift. Så länge du vet vad du ska leta efter, skulle du inte vara förvirrad av de olika däcksorter som finns tillgängliga på marknaden. Ett vinterdäck har mycket unika och tydliga egenskaper från andra typer av däck.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Saker att kolla när du handlar vinterdäck' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
saker att kolla n r du handlar vinterd ck 1
Sakerattkollanär du handlarvinterdäck

Attköparättvinterdäck till dittfordon ska intevaraensvåruppgift. Sålänge du vet vad du ska letaefter, skulle du intevaraförvirradav de olikadäcksortersomfinnstillgängligapåmarknaden. Ettvinterdäckharmycketunikaochtydligaegenskaperfrånandratyperavdäck. Detärmycketsvårtattmisstagadetförallaandradäckeftersomdetärettspecialdäcksomendastäravseddför den kallaårstiden. Men om du tyckerdetärsvårtattväljadet, ärdetinteendåligidéattsökahjälpfrånen expert.

saker att kolla n r du handlar vinterd ck 2
Sakerattkollanär du handlarvinterdäck

Såvadbehöver du kontrolleranär du letarefterrättvinterdäckfördittfordon? Förstochfrämstmåste du se till attdäckenharfunktionersomäravseddaattgestarktgrepp om snöoch is. Eftersomvägarnormaltärtäckt med is ochsnö under de kallavintermånadernamåste du letaefterettdäcksomkanöverträffaallahelårsdäck under sådanaförhållanden. Den ska göras med gummiblandningarsomkommerattvaraflexiblaävennärtemperaturenblirextremtkall. Slitmönstretbörocksåvarameraggressivtförattge bra grepp om is ochsnö.

saker att kolla n r du handlar vinterd ck 3
Sakerattkollanär du handlarvinterdäck

Enannansak du börkollanär du väljerrättvinterdäckfördittfordonärhållbarhet. Pågrundav de förhållandensomdessadäckärkördaikommer de attslitautsnabbt om du väljer de somärgjordaavmycketmjukt gummi. Detärabsolutnödvändigtatt du letarefter bra modelleravvinterdäcksomkanvarai ca 3200 mil ellerännumeränså. Du villinteanvändavinterdäckförendastenvintersäsongochmåsteköpaennynästavinter. Ettgottvinterdäck ska varaiminsttrevintersäsonger.

saker att kolla n r du handlar vinterd ck 4
Sakerattkollanär du handlarvinterdäck

Du måsteockså se till att du kommerattfåenbekvämåkturfrånvinterdäcket du kommerattköpa. Tidigarebrukadevinterdäcksättaupptrångaslitbanorsomgavenmycketojämntkörningpåvägen. Men detärintefalleteftersom de modernavinterdäckenharavanceradefunktionersomgördemväldigtsäkraochbekvämapåvägen. Detfinnsmodernadubbfriaochdubbadevinterdäcksomrullartystochgaranterar dig enbekvämåkturpåsnöförpackadevägar.

saker att kolla n r du handlar vinterd ck 5
Sakerattkollanär du handlarvinterdäck

Klicka härföratthjälpa dig attköpadetbästavinterdäcketfördittfordon, besöknokiantyres.seidagförmerrelateradeartiklar.