risken att anv nda vinterd ck p sommaren n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Risken att använda vinterdäck på sommaren PowerPoint Presentation
Download Presentation
Risken att använda vinterdäck på sommaren

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Risken att använda vinterdäck på sommaren - PowerPoint PPT Presentation


  • 9 Views
  • Uploaded on

Det är oundvikligt att köpa vinterdäck om du kommer från ett ställe som har frysande vintrar. Om du inte planerar att inte använda ditt fordon under den kalla årstiden måste du ha

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Risken att använda vinterdäck på sommaren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
risken att anv nda vinterd ck p sommaren 1
Riskenattanvändavinterdäckpåsommaren

Detäroundvikligtattköpavinterdäck om du kommerfrånettställesomharfrysandevintrar. Om du inteplanerarattinteanvändadittfordon under den kallaårstidenmåste du ha vinterdäckförattfortsättakörabekvämtochsäkertpåvägen. Allroundochsommardäckärlämpligaförvår, sommarochhöst men inteperfektförvinter. Om du använderdessadäck under den kallaårstidenärdetditt liv ochlivetför de passageraresomfärdasidittfordonsom du skulleriskera.

risken att anv nda vinterd ck p sommaren 2
Riskenattanvändavinterdäckpåsommaren

När du köpervinterdäck, måste du användadem under de kallaremånaderna under året. Attanvändadessadäck under de andraårstidernarekommenderasinte. I vissastateri USA såärdetförbjudetattanvändavinterdäck, speciellt de somhardubbar, under sommarsäsongen. Du kommerbliarresteradochfåböter om du blirstoppad med vinterdäckpåsommaren om din stat intetillåter det. Detärfördittegetbästaattanvändarättdäcknärvinternellersommarenkommer. Detärbättreattvarasäkeränolycklig.

risken att anv nda vinterd ck p sommaren 3
Riskenattanvändavinterdäckpåsommaren

Eftersomvinterdäckenärspecielltutveckladeförattanvändas under de kallamånaderna, är de inte bra närdetgällerattavgevärme. När du använderdempåvarmasommarvägarärriskenförattlufttrycketökarellerattdetexploderarmyckethögre. De ärgjorda med enmycketflexibelgummiblandning, någotsompåverkarhur din bilkörförmågaochhurbilenhanterarvägen. När du görplötsligasvängningarnär du kör din bilpåvägenkommerkontrollenattförloras om ytan du körpåintetäcksav is ellersnö.

risken att anv nda vinterd ck p sommaren 4
Riskenattanvändavinterdäckpåsommaren

Den mjukaregummiblandningensomvinterdäckenärgjordaavgörattslitbananändrarformen mer. Dettaresulterarihögrerullmotståndsomfårdittfordonattanvändamerbränsle. Om du inteharmycketpengarattslösabort, kommer du inteattfortsätta med attanvändadessadäckpåvinternochkännapåverkandetharpå din ekonomi. Deraslivslängdkommerocksåattminskas om du använderdempåvarmasommarvägariställetförattanvändadem under vinterförhållanden.

risken att anv nda vinterd ck p sommaren 5
Riskenattanvändavinterdäckpåsommaren

Gå hitförmer information om riskerna med vinterdäckpåsommaren, besöknokiantyres.seidag.