het s song med sommard ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het säsong med sommardäck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het säsong med sommardäck

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Het säsong med sommardäck - PowerPoint PPT Presentation


  • 4 Views
  • Uploaded on

Allround, sommar- och vinterdäck är de tre största typerna av däck som används för våra fordon. Enligt säsongen väljer vi vilka av dem som ska användas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Het säsong med sommardäck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
het s song med sommard ck 1
Het säsong med sommardäck

Allround, sommar- ochvinterdäckär de trestörstatypernaavdäcksomanvändsförvårafordon. Enligtsäsongenväljer vi vilkaavdemsom ska användas. Detviktigasteäremellertidatt vi behöveralladessatretyperavdäck, föriolikaväderförhållandenbehöver vi enspecifiken.

het s song med sommard ck 2
Het säsong med sommardäck

Den mestkommersiellatypenavdäckärallrounddäckeftersomettstortantalolikamärkenhardem.Dettaär dock inte den endaanledningen. Dessadäckkananvändas under helaåret om detintefinns is ellersnö. De harotroligaslitbanorgjordaavhårdoch fast blandningsomtillåterossattanvändademnärtemperaturernaärnära 50 grader ochnästan 90 påvägytan. De harocksåutmärktdragkraftnärdetärvåt, vilketär bra förtreårstider.

het s song med sommard ck 3
Het säsong med sommardäck

Om dittområde bara har minus temperaturergenomhelaåret, eller om du fårallafyrasäsonger, såärdetrekommenderatattanvändavinterdäck. Derasotroligamjukagrepphjälper till attuppnåperfektvidhäftning med isenochsnön. Därförkansådanadäckhjälpaossattkörasäkrareäven vid dåligaväderförhållanden. Dessutombehöver vi intesättasnökedjorpåvåradäck, förvinterdäckenharännubättreprestanda.

het s song med sommard ck 4
Het säsong med sommardäck

Sommardäckenärnödvändiganärsäsongenärvarm. De delarliknandeegenskaper med allaallrounddäck, men det material somanvändsärolikasåvälsomdessteknik. Fördetförstaharsommardäckenextraordinärstabilitet, närahundraochtjugo grader, vilketgerenaståendedragkraftochfäste. Detbetyderocksåatt vi kommer ha mycketmertidattnjutaavdem.Högoch ultra-högprestandaanvändsmestivanliganvändning.

het s song med sommard ck 5
Het säsong med sommardäck

Gå hitförmer information om sommardäckför din bil, kolla in nokiantyres.seidagförmerrelaterad information.