t bro chemiczna n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T: BROŃ CHEMICZNA PowerPoint Presentation
Download Presentation
T: BROŃ CHEMICZNA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

T: BROŃ CHEMICZNA - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

T: BROŃ CHEMICZNA. Historia broni chemicznej. Działanie rażące broni chemicznej. Charakterystyka bojowych środków trujących. Sposoby ochrony przed bojowymi środkami trującymi. Środki zapalające. Ochrona przed środkami zapalającymi. Historia broni chemicznej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'T: BROŃ CHEMICZNA' - odessa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Historia broni chemicznej.
 • Działanie rażące broni chemicznej.
 • Charakterystyka bojowych środków trujących.
 • Sposoby ochrony przed bojowymi środkami trującymi.
 • Środki zapalające.
 • Ochrona przed środkami zapalającymi.
historia broni chemicznej
Historia broni chemicznej.

Broń chemiczna stosowana była od zawsze, w zależności od pomysłowości dowódców.

Przykładem zastosowania środków bojowych może być np. użycie przez Spartanw czasie trwania wojny peloponeskiej, /431-404 rok p.n.e./, dymów trujących na bazie siarki i mokrego drewna.

historia broni chemicznej cd
Historia broni chemicznej. cd.

Jednak za skuteczny napad chemiczny czasów nowożytnych przyjęto zastosowanie chloru

przez Niemców w 1915 r., pod Ypres w dniu 22 kwietnia.

Napad polegał na opróżnieniu 6000 butli stalowych /ok. 180 ton/ w czasie 5 min na odcinku 6-km frontu. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym wiatr 2-3 m/s zatruciu uległo ok. 20 000 żołnierzy przeciwnika. Zmusiło to wojska francuskie do wycofanie się na znacznym odcinku frontu.

Napadu tego dokonano gwałcąc międzynarodowe umowy zawarte w Hadze w 1899 r., ratyfikowanego w 1907 r.

rozw j broni chemicznej
Rozwój broni chemicznej.
 • Po sukcesach niemieckich, po BST sięgnęły inne kraje ogółem w czasie I wojny wyprodukowano ok.150.000 ton. Zatruciu uległo 1.009.038 osób, w tym śmiertelnych zatruć było 78.390, co stanowi 7,7 % śmiertelności.
 • W czasie II wojny światowej Niemcy były przygotowane do wojny chemicznej. G.Schra”dera opracował szereg nowych, wysoko toksycznych związków z grupy tzw.. Trylonów /związków fosforoorganicznych/.
 • W latach powojennych od 1945 do 1958 na rozwój broni chemicznej w USA wydano sumę ok. 60 milionów dolarów, jednak nie użyto ich na szeroką skalę.
 • Współcześnie nieustannie trwają badania nad bojowymi środkami trującymi.
dzia anie ra ce broni chemicznej
Działanie rażące broni chemicznej.

Głównymi właściwościami BST są:

 • Zdolność masowego rażenia na dużych obszarach.
 • Zdolność przenikania do nieszczelnych pomieszczeń.
 • Zachowanie zdolności rażenia w powietrzu, w terenie, i skażonych przedmiotach przez określony czas w zależności od użytego środka chemicznego.
 • Wadą BST jest znikoma odporność na warunki meteorologiczne, zwłaszcza:
 • Wiatr;
 • Deszcz.
co to s bojowe rodki truj ce bst
Co to są bojowe środki trujące BST ?
 • Są to substancje chemiczne;

Mają na celu:

 • Nagłe zahamowanie funkcjonowania lub sparaliżowania organizmów żywych;
 • Porażenie wzroku, układu oddechowego, pokarmowego;
 • Środki niszczenia roślin stosowane są głównie w celu wyeliminowania kryjówek przeciwnika;
slide8
Porażenie BST następuje wskutek:
 • działanie skażonego powietrza na drogi oddechowe, oczy i skórę;
 • Spożywanie skażonych produktów i picia skażonej wody (oddziaływanie na układ pokarmowy);
 • Zetknięcie się ze środkami znajdującego się na przedmiotach.

Charakterystykę toksyczności „k „oblicza się na podstawie iloczynu stężenia środka trującego „c” i czasu ekspozycji „t”

K= c X t

charakterystyka bst
Charakterystyka BST
 • Trwałe środki trujące /TST/ to:
 • V- gazy,
 • Sarin,
 • Soman,
 • Tabun,
 • iperyt,
 • luizyt,
 • Nietrwałe środki trujące /NST/to:
 • Kwas pruski,
 • Fosgen,
 • Chlorocyjan.
ze wzgl du na spos b dzia ania bst podzielono na 6 grup
Ze względu na sposób działania BST podzielono na 6 grup.
 • Paraliżująco-drgawkowe (związki fosforoorganiczne).

Przedstawiciele to:

 • V-gazy,
 • Sarin,
 • Soman,
 • Tabun.

Przenikają błyskawicznie przez skórę, błony śluzowe, drogi oddechowe. Obawy pojawiają się po 30s a po 1min następuje utrata przytomności.

Objawy:

 • Zwężenie źrenic, znieruchomienie oczu;
 • Wydzielina z jamy ustnej;
 • Zwolnienie akcji serca;
 • Gwałtowne drgawki;
 • Skurcze kręgosłupa z odchyleniem głowy do tyłu;
 • Utrata przytomności;
 • Zatrzymanie oddechu.
slide11
2.Parzące:
 • Iperyt;
 • Luizyt.

Przenikają przez skórę, drogi oddechowe, błony śluzowe lub przewód pokarmowy.

Objawy:

 • Na skórze: rumień, pęcherze wypełnione płynem surowiczym, głębokie owrzodzenia;
 • Na oczach i w oczach: gwałtowne łzawienie, światłowstręt, zapalenie spojówek, owrzodzenie wewnątrz oczu;
 • W układzie oddechowym: kaszel, chrypa, bezgłos, zapalenie dróg oddechowych, ropień płuc, uduszenie.
 • W przewodzie pokarmowym: owrzodzenie, bóle, nudności, wymioty, krwawienie, biegunka.

3. Duszące:

 • Fosgen;
 • Dwufosgen;
 • Chlor;

Zatrucie następuje przez drogi oddechowe po kilku godzinnym utajnieniu.

Objawy:

 • Porażenie dróg oddechowych, narastająca duszność, sinica skóry, jednolite słabe tętno, śmierć.
slide12
4.Ogólnotrujące:
 • Kwas pruski (cyjanowodór)
 • Chlorocyjany;

Zatrucie następu przez drogi oddechowe lub błony śluzowe, układ pokarmowy i wilgotna skórę.

Objawy:

 • Porażenie gardła;
 • Zawroty głowy;
 • Duszności;
 • Utrata przytomności;
 • Drgawki oraz porażenie centralnego układu nerwowego i oddechowego.

5.Psychochemiczne:

 • LSD-25
 • Sernyl

Do zatrucia dochodzi po przez układ pokarmowy lub oddechowy.

Objawy:

 • Halucynacje, przewidzenia, złudzenia;
 • Uczucie strachu,
 • Zaburzenia ruchowe, zobojętnienie, zniechęcenie.
slide13
6.Drażniące:
 • Chloroacetofenon;
 • Adamsyt.

Zatrucia z reguły następują przez układ pokarmowy lub oddechowy (zatrucia wodą).

Objawy:

 • Łzawienie,
 • Kichanie,
 • Kaszel,
 • Nieżyt oskrzeli i tchawicy,
 • Obrzęk płuc.
sposoby ochrony przed bojowymi rodkami truj cymi
Sposoby ochrony przed bojowymi środkami trującymi.

Pod pojęciem op. chem. należy rozumieć wszystkie przedsięwzięcia mające na celu:

 • Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa ludności;
 • Likwidacje skutków napadu powietrznego;

Zadania te mogą być zrealizowane po przez organizacje sprawnych systemów:

 • Powiadamiania;
 • Obrony biernej;
 • Obrony czynnej.
slide15
System powiadamiania obejmuje:
 • Wykrycie napadu;
 • Rozpoznanie rodzaju środka BST;
 • Powiadomienie o napadzie.

Środki obrony biernej stanowią:

 • Indywidualne środki ochrony/maska przeciw gazowa, odzież ochronna, narzutki z folii itp../;
 • Zbiorowe środki ochrony /schrony i ukrycia/;

W skład obrony czynnej wchodzą:

 • Przedsięwzięcia organizacyjno – szkoleniowe;
 • Pierwsza pomoc oraz leczenie zatrutych i rannych;
 • Likwidacja skutków napadu chemicznego.
rodki zapalaj ce
Środki zapalające.

Środki zapalające także wchodzą w skład broni chemicznej.

Służą do rażenia:

 • Ludzi;
 • Infrastruktury;
 • Urządzeń obronnych;
 • Zapasów;
 • Zasiewów;
 • Lasów itp..
do przenoszenia rodk w zapalaj cych mog s u y
Do przenoszenia środków zapalających mogą służyć:
 • Bomby lotnicze;
 • Pociski artyleryjskie;
 • Fugasy;
 • Granaty;
 • Miotacze ognia;
 • Inne środki przenoszenia ładunków bojowych.
najcz ciej stosowane rodki zapalaj ce to
Najczęściej stosowane środki zapalające to:
 • Napalm /800-1200°C/ bomby, pociski artyleryjskie, miotacze ognia, zbiorniki zapalające, fugasy;
 • Pirożel /1200-1600°C/ bomby lotnicze;
 • Magnez /1100-1200°C/ bomby lotnicze, pociski artyleryjskie miny, granaty;
 • Termit /3000°C/ bomby lotnicze, pociski artyleryjskie, granaty;
 • Fosfor biały /1000-1200°C/bomby lotnicze, pociski artyleryjskie, miny.
ochrona przed rodkami zapalaj cymi
Ochrona przed środkami zapalającymi

Bojowe środki zapalające wytwarzają bardzo wysoką temperaturę, są trudne do ugaszenia ze względu na swój skład. Z reguły gasi się je odcinając dopływ tlenu lub dużą ilością wody (z wyjątkiem termitu i fosforu - których nie wolno gasić wodą), piaskiem i za pomocą gaśnic.

 • Do ochrony ludzi stosuje się:

- schrony, podpiwniczenia, stacje metra oraz inne ukrycia;

 • Polowe ukrycia terenowe (transzeje, szczeliny przeciwlotnicze);
 • Naturalne ukrycia terenowe (wąwozy, jaskinie, jary itp..)
 • Indywidualne środki ochrony przed skażeniami i specjalne ubiory.
 • Do ochrony sprzętu stosuje się:
 • Przykryte okopy i ukrycia;
 • Naturalne wąwozy i jary;
 • Płótno brezentowe oraz inne dostępne materiały;
 • Środki ppoż. (piasek, wodę, gaśnice itp..)