informatika i ii l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informatika I, II PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informatika I, II

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Informatika I, II - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Informatika I, II. Kancelářské softwarové balíky. Osnova. Co je kancelářský software Textový procesor Tabulkový procesor Vlastní styly v textovém procesoru Problémy s velkými dokumenty Jak psát velký dokument Jakou výhodu pojmenované styly přinesou Makra a makroviry.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Informatika I, II


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informatika i ii

Informatika I, II

Kancelářské softwarové balíky

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

osnova
Osnova
 • Co je kancelářský software
 • Textový procesor
 • Tabulkový procesor
 • Vlastní styly v textovém procesoru
 • Problémy s velkými dokumenty
 • Jak psát velký dokument
 • Jakou výhodu pojmenované styly přinesou
 • Makra a makroviry

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

co je kancel sk software
Co je kancelářský software
 • Je určen pro lidi, kteří pracují s informacemi.
 • Obsahuje především textový a tabulkový procesor.
 • Dále může obsahovat
  • program pro tvorbu prezentací,
  • program pro správu databází,
  • program pro kreslení a
  • komunikační nástroje.
 • Nejrozšířenější je Microsoft Office, který se stal de-facto standardem.
 • Alternativou je OpenOffice.org, který je zadarmo.
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Office_suite

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

textov procesor
Textový procesor
 • Produkuje texty určené ke čtení lidmi.
 • Typické funkce
  • Formátování a vlastní styly
  • Hromadná korespondence
  • Rejstřík, Obsah
  • Křížové odkazy (hypertextové odkazy na jinou část dokumentu)
  • Číslování stránek
  • Správa revizí
  • Kontrola pravopisu a gramatiky a thesaurus
  • Možnost tvorby obrázků a tabulek
  • Klávesové zkratky a makroprogramování (též tabulkový procesor)
 • Text se tvoří způsobem WYSIWYG.
  • http://en.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
 • Je nutné jej odlišovat od textového editoru.
  • Edituje prostý (neformátovaný) text.
  • Poznámkový blok (Notepad)

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

tabulkov procesor
Tabulkový procesor
 • Umožňuje tabulkové výpočty.
 • Hlavní vlastnosti a možnosti
  • Buňky (cells) mohou obsahovat
   • hodnoty,
    • Mohou se formátovat podle typu dat (např. číslo, datum) a podle vzhledu (např. tučně, kurzívou, barevně).
   • vzorce.
    • Přepočítávají se automaticky.
    • Nutno rozumět relativnímu a absolutnímu adresování.
    • Možnost pojmenování buněk a oblastí.
    • Píší se vlastní vzorce nebo se vybírá z nabídky standardních funkcí.
   • komentáře
   • hypertextové odkazy
  • Uzamykatelnost částí (Snadno obejitelné.)
  • Listy (sheets)
  • Práce s tabulkami
   • Třídění, filtrování, automatické součty
   • Grafy
  • Zpětné šíření hodnot (Hledání řešení a Řešitel v MS Office Excel)

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

vlastn styly v textov m procesoru
Vlastní styly v textovém procesoru
 • Formátují text
  • znaky, slova,
  • odstavce, tabulky a seznamy.
 • Umožňují jednou vytvořený formát, což může být kombinace více vlastností, opakovaně použít.
 • Užitečné pro velké dokumenty:
  • Mají-li všechny části textu svůj pojmenovaný styl, nemusí se při změně formátování procházet celý dokument. Stačí jen předefinovat styly.

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

probl my s velk mi dokumenty
Problémy s velkými dokumenty
 • Odstavce máte napsány určitým způsobem.
 • A potom Vám někdo řekne, že je máte napsat například s větší mezerou mezi odstavci.
 • Nemáte-li je psány v pojmenovaném stylu, musíte v dokumentu najít všechny odstavce a naformátovat je jinak.
 • To by se nemuselo stát, kdybyste měli odstavce psané v pojmenovaném stylu.

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

jak ps t velk dokument
Jak psát velký dokument
 • Než začneme psát vlastní text, určíme, jaké druhy textu tam budou:
   • odstavce textu,
   • nadpisy, seznamy,
   • popisy obrázků a tabulek,
   • obrázky zarovnané jako text,
   • a všechny další části textu.
  • Pro každý druh textu nadefinujeme jeho styl.
  • Při psaní textu styly důsledně aplikujeme okamžitě. (Ne až když je všechno napsané.)
 • http://office.microsoft.com/training/training.aspx?AssetID=RC011039261029

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

jakou v hodu pojmenovan styly p inesou
Jakou výhodu pojmenované styly přinesou
 • Když změníme formátování stylu, změna se okamžitě projeví v celém dokumentu.
 • Součástí definice stylu může být i styl následujícího odstavce, takže se nám usnadní psaní.
 • Na základě pojmenovaného stylu je možno vytvořit automatický obsah dokumentu.
 • Styly je možné tvořit na základě existujících stylů.
  • Převezmou se jejich vlastnosti a upraví se.

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

makra a makroviry
Makra a makroviry
 • Staré textové editory umožňovaly nadefinovat akce (napsání fráze, zformátování odstavce…) spuštěné automaticky po zmáčknutí klávesové zkratky.
  • To jsou klasická makra.
 • V současné době kancelářský SW obsahuje programovací jazyk (zvaný makrojazyk) pro definování složitějších akcí než byla klasická makra, ale programy v něm psané se stále nazývají makra.
  • například jazyk Visual Basic for Applications v MS Office
 • Makroviry
  • programy psané v makrojazce
  • Využívají schopnosti maker psaných v moderních makrojazycích:
   • spouštět se při otevření nebo zavření dokumentu
   • provádět akce postihující celý operační systém
    • mazání souborů, rozesílání sama sebe poštovním programem
   • instalovat se do globálních šablon v počítači, odkud se šíří dál
  • Prevence
   • Nastavit úroveň zabezpečení v kancelářském SW tak, aby hlásila přítomnost maker v dokumentech.
   • Neotevírat dokumenty z neznámých zdrojů s makry.
    • Mohou být v příloze e-mailů.
   • Dokumenty ze známých zdrojů s makry kontrolovat antivirovým programem s aktuálními definicemi makrovirů.
    • Makroviry mohou nahradit užitečná makra sebou.

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL