informatika i ii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informatika I, II PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informatika I, II

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Informatika I, II - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Informatika I, II. Aplikovaná informatika. Osnova. Informační systémy Základní části ERP Příklady komponent ERP CRM (Customer Relationship Management) ECM (Enterprise Content Management) SCM (Supply Chain Management) PLM (Product Lifecycle Management) Datový sklad (Data Warehouse)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informatika I, II' - chandra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informatika i ii

Informatika I, II

Aplikovaná informatika

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

osnova
Osnova
 • Informační systémy
 • Základní části ERP
 • Příklady komponent ERP
 • CRM (Customer Relationship Management)
 • ECM (Enterprise Content Management)
 • SCM (Supply Chain Management)
 • PLM (Product Lifecycle Management)
 • Datový sklad (Data Warehouse)
 • Systémy pro podporu rozhodování
 • Business Intelligence
 • Web Analytics (Webhousing)
 • Vlastnosti komerčního software
 • Přístup k software
 • Cloud computing
 • Informační strategie podniku
 • Důležité vlastnosti ASW
 • Vlastnosti dobrého IS podniku
 • Zavádění nového IS do podniku

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

informa n syst my
Informační systémy
 • Osobní informatika
  • Systém SW a HW pro jednotlivce
 • Podnikové informační systémy
  • ERP (EnterpriseResourcePlanning) cca od roku 1990
   • jádro podnikového IS pro evidenci zásob a transakcí (obchod)
   • např. SAP, Oracle, Microsoft, NetSuite, …
   • monolitická architektura někdy obtížně inovovatelná
  • BI (Business Intelligence)
   • analýzy podnikových dat, které původně nebyly součástí ERP
  • ERP II cca od roku 2000 do současnosti
   • ERP + e-Commerce + Business Intelligence
   • architektura orientovaná na služby (SOA)
  • ERP III v budoucnu
   • integrace ERP se sociálními sítěmi a moderními formami ICT
  • Součásti podnikového IS (Viz Milena Tvrdíková: Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy.)
   • hardware, software, data, lidé (zaměstnanci)
   • nařízení a pravidla užívání HW a SW
   • okolní svět firmy (informační zdroje, legislativa)

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

z kladn sti erp
Základní části ERP
 • Front Office
  • interakce se zákazníky, call centra, prodej, marketing, průzkum trhu
  • kooperační část CRM, e-Commerce
 • Back Office
  • interní provoz: logistika, finance, účetnictví, personalistika, zásobování
  • analytická a operační část CRM, business intelligence
 • Výsledky analýz z Back Office dnes ovlivňují akce Front Office
  • Například: internetový obchod – Web Analytics – datový sklad – business intelligence – ovlivnění marketingové kampaně.

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

p klady komponent erp erp ii
Příklady komponent ERP / ERP II
 • CRM (Customer Relationship Management)
 • ECM (Enterprise Content Management)
 • SCM (Supply Chain Management)
 • PLM (Product Lifecycle Management)
 • Datový sklad (Data Warehouse)
 • Systémy pro podporu rozhodování
 • Finance
 • Lidské zdroje

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

crm customer relationship management
CRM (Customer Relationship Management)
 • Aplikace komplexně zajištující vztahy podniku se zákazníky
 • Operační část
  • Podpora zákazníků, obchodníků a marketingu
 • Kooperační část
  • Kontaktní centrum (telefon, e-mail, fax, SMS, web, ...)
  • Integrace s elektronickým obchodem
 • Analytická část
  • Uchování relevantních informací o zákaznících
   • Nutno zabezpečit proti zneužití.
   • Výsledkem je individuální přístup k zákazníkovi.
  • Analýza zákazníků pomocí dolování dat

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

ecm enterprise content management
ECM (Enterprise Content Management)
 • Technologie pro správu dat a znalostí
 • „Content“ je v kontextu ECM pojem pro všechna data – strukturovaná i nestrukturovaná.
 • Groupware
  • SW pro podporu spolupráce členů týmu
  • například „virtuální kancelář“ www.contactoffice.com
 • CMS (Content Management System)
  • SW pro publikování různých dat na WWW bez znalostí Internetu
  • WCM (Web Content Management), redakční systém
  • Výsledkem může být internetový portál.
 • DMS (Document Management System)
  • řízení životního cyklu dokumentů jako nestrukturovaných dat
  • Dokumenty obsahují metadata (data o datech, popis souborů).
 • Workflow
  • automatizace a řízení podnikových procesů
  • předávání dokumentů, informací, nebo úkolů mezi pracovníky

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

scm supply chain management
SCM (Supply Chain Management)
 • Supply chain = dodavatelský řetězec.
 • Koordinuje materiálové, informační a finanční toky s cílem zvýšit konkurenceschopnost zúčastněných subjektů.
 • APS (Advanced Planning and Scheduling)
  • systém zajištující plánování výroby s uvažováním všech možných druhů omezení výrobního systému, např. v materiálu, pracovních kapacitách apod., též MES (Manufacturing execution system).
  • kastomizované nebo složité výrobky
 • WMS (Warehouse Management System)
  • systém řídící materiálové zásoby
  • vstupní kontrola materiálu, skladování, výdej do výroby, vyskladnění a transport hotových výrobků
  • AIDC (Automatic Identification and Data Capture)
   • Materiál a skladová místa jsou identifikovány čárovým kódem.
   • Skladníci používají mobilní bezdrátové terminály s integrovaným snímačem čárového kódu.
    • Informace o materiálu je ihned aktualizována v ERP.
    • Terminály informují skladníky o jejich úkolech.

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

plm product lifecycle management
PLM (Product Lifecycle Management)
 • Spravuje dokumentaci výrobků.
 • Je integrováno se systémy CAD / CAM.
 • Má podobnou funkci jako DMS.
 • Sleduje celý životní cyklus výrobku.
 • Řídí vývoj nových výrobků.
 • PDM (Product Data Management)
  • Je podmnožinou a předchůdcem PLM.
  • Spravuje technické výkresy a výrobní normy.
  • Je aplikováno na zavedené výrobky.

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

datov sklad data warehouse
Datový sklad (Data Warehouse)
 • Obsahuje všechna zachytitelná data ve formě umožňující získání podkladů pro rozhodování.
 • Data musí být konsistentní, aby byla srovnatelná různá časová období.
 • Datové tržiště (Data Mart)
  • „malý“ datový sklad určený pro omezený okruh uživatelů – oddělení, oblasti řízení.
  • Obsahuje data stejného typu jako DWH.
  • Když není čas nebo prostředky na celopodnikový datový sklad.

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

syst my pro podporu rozhodov n
Systémy pro podporu rozhodování
 • Orientace na jednu problémovou doménu
  • Expertní systém
 • Univerzální podpora pro management
  • DSS (Decision Support System)
   • EIS, Expertní systémy
  • MIS (Management Information System)
   • controlling, účetnictví
  • EIS (Executive Information System)
   • vrcholový a střední management
 • Business Intelligence
  • současný pojem pro EIS
  • Někdy je součástí ERP a někdy se z něj vyčleňuje.

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

business intelligence
Business Intelligence
 • Datový sklad
 • Nástroje pro plnění datového skladu (ETL)
 • Analytické nástroje
  • OLAP (OnLine Analytical Processing)
   • například prodej výrobku A zákazníkovi B v březnu 2005
  • Data Mining
   • například jaké atributy zákazníků ovlivňují jejich nákupy
   • regrese časové řady, klasifikace, shlukování, bayesovské sítě, rozhodovací stromy, genetické algoritmy, neuronové sítě…
 • Reporting
  • Co se děje? Proč se to děje? Jak to lze ovlivnit?
  • databázové dotazy, sestavy, analytické pohledy, vizualizace hodnot, proměna dat ve znalosti
  • Vytváří se automaticky v nadefinovaném čase pro relevantního uživatele.
 • Integrace do ostatních částí ERP

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

web analytics webhousing
Web Analytics (Webhousing)
 • aplikace business intelligence na analýzu chování návštěvníků internetových stránek
 • data webhouse
  • datový sklad orientovaný na clickstream
 • Sleduje se počet přístupů, posloupnost otvírání stránek a dalších akcí (např. nákupů), webová identita návštěvníka.
 • ETL (Extract, Transform, and Load) nebo jiné nástroje uloží tyto informace do datového skladu.
 • clickstream analysis
 • Výsledek je dodán do systému CRM.
 • Následně jsou ovlivněny internetové stránky a marketingové působení na zákazníky.

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

vlastnosti komer n ho software
Vlastnosti komerčního software
 • Lokalizace
  • Přizpůsobení ASW (aplikačního software) po stránce
   • jazykové (osobní SW)
   • legislativní (ERP)
  • Dělá to výrobce ASW.
 • Kastomizace (customization)
  • přizpůsobení menu, panelů nástrojů, defaultních hodnot, účetní osnovy, …
  • šablony, aktivní pracovní plocha (active desktop), skins, …
  • Aplikační SW musí umožňovat uživateli, aby si to mohl dělat sám.
 • Dokumentace a nápověda
  • dnes většinou elektronická (součást ASW a on-line)
 • Integrovatelnost
  • možnosti sdílení dat a funkcí
  • podpora standardů a norem (například kódování znaků)

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

p stup k software
Přístup k software
 • Nákup licence na instalaci SW nebo OEM SW
  • Nevýhodou je, že se platí za každou instalaci.
 • ASP (Application Service Provider)
  • Například elektronická tržiště, Sherlog (lokalizace aut)
  • outsourcing v informatice
 • SaaS (Software as a Service)
  • Nástupce ASP více přizpůsobený Internetu
  • Placené služby na Internetu
  • Například elektronické úschovny, Online Office, …
 • Internetový portál (brána)
  • Nabízí přístup k široké škále služeb.
   • vyhledávání, e-mail, chat, diskusní fóra, zpravodajství, vzdělávání, blogy, slovník, mapy, jízdní řády, hudba, video, nákup, reklamy, …
  • Může umožňovat kastomizaci (např. Seznam.cz)
  • Např. Yahoo!, Seznam.cz, Atlas.cz, Centrum.cz, portal.gov.cz, …
  • Má obdoby i v podnikových sítích.
  • Výhodou internetové aplikace je, že náklady nerostou s počtem uživatelů, jako je tomu u nákupu licencí.

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

cloud computing
Cloud computing
 • Infrastructure as a service (IaaS)
  • Hardware jako servery, datová centra, sítě pro přenos dat jsou kupovány jako virtualizované výpočetní zdroje a jsou placeny dle objemu využití.
 • Platform as a service (Paas)
  • Nástroje pro vývoj webových aplikací jsou používány prostřednictvím webu.
  • Tyto aplikace mohou používat data poskytovatelů PaaS, např. Google Maps.
 • Software as a Service (SaaS)
  • Software a data jsou používány prostřednictvím webového prohlížeče.
  • Nejčastěji aplikováno na CRM.
   • vytěžování sociálních sítí, styk se zákazníky prostřednictvím webu
  • Může komunikovat s podnikovými IS prostřednictvím svých API.
  • Může být stavebními bloky pro nezávislé SaaS typu mashups (kombinace informací z více zdrojů) díky standardizaci API.
  • Uživatelé
   • neplatí počáteční investice ale škálovatelné poplatky za rozsah služeb,
   • často mohou spolu komunikovat jako v sociálních sítích.
  • Provozovatelé
   • mají minimální náklady na nové uživatele, takže často poskytují nejnižší úroveň služeb zdarma nebo mají příjem pouze z reklam,
   • vydávají nové verze SW tak, že je nainstalují na internetové servery, uživatelé nic neinstalují,
   • mohou analyzovat chování uživatelů, aby zlepšovali SW.
  • Nevhodné pro
   • zpracování citlivých dat o uživatelích,
   • aplikace vyžadující rychlou a spolehlivou odezvu.
   • zpravidla velké organizace vyžadující větší komplexitu a přizpůsobitelnost IS

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

anal za obchodn ch dat jako slu ba analytics as a service
Analýza obchodních dat jako služba – Analytics as a Service
 • Může nahradit nástroje Business Intelligence.
 • Data, která chtějí firmy analyzovat, mohou být dnes velmi objemná nebo existují jen na Internetu (například sociální sítě).
 • Taková data se nejefektivněji analyzují v cloudu specializovanými firmami pomocí služeb typu SaaS.
 • http://www.analyticsasaservice.org/
 • http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10249971631-ekonomika/212411058390223/

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

p stup k software1
Přístup k software
 • Shareware (crippleware, adware, nagware, demoware)
  • Je chráněn autorskými právy.
  • Je zdarma na omezenou dobu a může mít omezené funkce.
 • Freeware
  • Je chráněn autorskými právy.
  • Jeho licence může zakazovat komerční užívání.
  • Je zdarma na neomezenou dobu.
 • Public domain software
  • Není chráněn autorskými právy.
  • Je zdarma na neomezenou dobu.
 • Free software (open-source software)
  • Není chráněn autorskými právy.
  • Je zdarma na neomezenou dobu.
  • Je k němu k dispozici zdrojový kód, což umožňuje jeho modifikaci. Modifikované verze musí být také free software.
  • Patří buďto do public domain nebo má tzv. free software licence.

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

informa n strategie podniku
Informační strategie podniku
 • http://nb.vse.cz/~vorisek/FILES/Clanky/1998_Principy_strategickeho_rizeni_IS.htm
 • http://www.systemonline.cz/clanky/priprava-spolecnosti-na-zavadeni-a-inovace-is.htm
 • Špatné nebo žádné strategické řízení ICT v mnoha organizacích zavinilo značné ztráty v důsledku
  • ušlého zisku z nerealizovaných příležitostí v důsledku zastaralého IS nebo
  • utopení prostředků v nesprávně navrženém IS.
 • Informační strategie by měla
  • být v souladu s globálními cíli (vizí, misí) firmy,
  • být závazným dokumentem,
  • být pravidelně vyhodnocována a přizpůsobována aktuálním požadavkům,
  • zahrnovat také organizování lidských zdrojů, ne jen technologie.
 • Informační strategii řídí informační manažer (Chief Information Officer).
 • Informační manažer má být členem top managementu, což není v současných (nejen) českých firmách často splněno a potom nemá dostatečnou pravomoc.
 • Východiska
  • Požadavky vedení na ICT
  • Aktuální stav ICT v organizaci
  • ICT partnerů a konkurence
  • Legislativní, sociální a etické aspekty
  • Trendy ICT, dostupné informační zdroje a produkty
   • Tempem jejich změn by se měla měnit i informační strategie.
 • Realizace
  • Návrh nového řešení informačního systému podniku
  • Harmonogram realizace
  • Ekonomická analýza

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

informa n strategie podniku1
Informační strategie podniku
 • Vize, mise a cíle společnosti
  • Jasně a stručně přibližně jednou větou
 • Situační analýza
  • SWOT, PEST, strategicassessment
 • Určení strategických cílů, formulace strategie
  • Metoda BalancedScorecard
  • Základním strategickým cílem pro ICT je tvorba nových hodnot či ochrana hodnot stávajících.
 • Implementace strategie
  • Změny v ICT v podniku
 • Měření a hodnocení dosahování stanovených cílů
  • takzvané metriky
   • maximální doba do vyřešení problému, dostupnost služby 24/7 nebo jinak…
  • obtížněji měřitelné hodnoty
   • spokojenost zákazníků, motivace pracovníků a jejich znalosti…
  • To, co se má měřit, je zpravidla určeno v SLA.
   • Service-LevelAgreement je část kontraktu mezi uživatelem a dodavatelem, kde jsou definovány
    • množství a způsoby využívání dohodnutých služeb uživatelem,
    • metriky, které slouží ke kvantitativnímu hodnocení služeb a
    • případné sankce vyplývající z jejich neplnění.
   • Nesprávně sestavené SLA jsou častým důvodem potíží IS.
   • SLA je nezbytná především pro tzv. business criticalapplications.

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

d le it vlastnosti asw
Důležité vlastnosti ASW
 • Otevřenost
  • schopnost spolupráce s jiným ASW
  • schopnost číst a exportovat různé datové formáty
  • podpora moderních standardů pro data a IS
 • Modularita
  • Modul je samostatně fungující část ASW.
  • možnost zakoupení pouze potřebných modulů
 • Integrovanost
  • společná datová základna pro všechny moduly
  • Data stačí vstoupit jen jednou.

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

vlastnosti dobr ho is podniku
Vlastnosti dobrého IS podniku
 • modularita, integrovanost, otevřenost (podpora standardů a norem)
 • kompatibilita s IS obchodních partnerů
 • snadnost a centralizování administrace
 • komplexnost
  • IS by měl řešit všechny procesy v organizaci
 • procesní řízení
  • IS neřídí jen izolované oddělení ale celý proces (například od přijetí objednávky po fakturaci výrobku) napříč celou organizací.
 • lokalizace a customizovatelnost
 • snadnost a jednotnost ovládání, možnost rychlého zaškolení uživatelů
 • usnadnění vstupu dat
  • automatické ověřování datových typů, výběr z menu, možnost importu
  • AIDC (čtečky čárových kódů, skenery, OCR, RFID, biometrika)
 • nastavitelnost různých oprávnění pro různé uživatele
 • ochrana osobních údajů a jiných dat
 • podpora ze strany dodavatele IS
  • školení, aktualizace, upgrady, helpdesk, dořešení dalších požadavků
 • dokumentace, manuály, nápověda
 • sladěnost SW s HW

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

zav d n nov ho is do podniku
Zavádění nového IS do podniku
 • Návrh IS
 • Účast zaměstnanců na prezentacích potenciálních dodavatelů IS
 • Stanovení často a méně využívaných funkcí IS diskuzí s uživateli
 • Motivace zaměstnanců za pomoc při zavádění IS
 • Školení uživatelů IS
 • Testování provozu IS
 • Postupné zavádění podle plánu
 • Kontrola práce uživatelů
 • Vyhodnocení návratnosti investice do IS

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL