Projektlederens evner som leder
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

”Projektlederens evner som leder”. Thomas Axen Sektionschef - Test & CM ATP. Tryk Alt+F8 og Afspil auto_open for at vise værktøjslinien til opdatering af automatisk indsat tekst (forfatterinfo og præs.overskrift 2 på masterdias). Thomas Axens bio:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - odele


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Projektlederens evner som leder

”Projektlederens evner som leder”

Thomas Axen

Sektionschef - Test & CM

ATP

Tryk Alt+F8 og Afspil auto_open for at vise værktøjslinien til opdatering af automatisk indsat tekst (forfatterinfo og præs.overskrift 2 på masterdias)


Thomas axens bio
Thomas Axens bio:

 • Name,-Thomas Axen, I have been working with software development the last 17 years. The roles that I have had, through my career, are in the following areas: Manager, Software development framework, Test and SCM. The industries that I have worked in are: Pension (ATP and KP), Web tool development (Catalog international) and ERP (Microsoft Business solutions).

 • The last 7 years I have been working for ATP as the Test and SCM Manager.

 • Linked-in profile: http://www.linkedin.com/profile?viewProfile=&key=5589584&trk=

 • MBTI-profile: ENTP .


Agenda
Agenda

 • Formål og introduktion

 • Projektlederens evne som leder

  • Situationsbestemt ledelse

  • Forståelse for personprofiler/roller

  • Gruppesammensætningen og performance

  • Spørgsmål projektlederne skal stille sig selv

 • Det er generelt sundt at tænke over

 • Spørgsmål


Form l med pr sentationen
Formål med præsentationen

 • Dele min viden med jer, på dette område.

 • Jeg håber at I kan bruge dele af det, jeg fortæller jer om, ude Din/Jeres organisation og i jeres uddannelsesforløb.

 • At I kommer med gode spørgsmål, så jeg får noget med hjem at tænke over.


Grupper og profiler i organisationen
Grupper og profiler i organisationen

 • Organisation

 • Ledelse

 • Team

 • Medarbejder


Projektlederens v rkt jskasse p ledelsesdelen
Projektlederens værktøjskasse på ledelsesdelen

 • Situationsbestemt ledelse

  • SL-II

 • Forståelse for personprofiler/roller

  • Myers Briggs Type Indicator (MBTI)

  • DiSC Person Profiler

 • Gruppesammensætningen og performance

  • Belbin

  • Bruce TuckmanMbti personprofiler
MBTI personprofiler

 • Introvert(I)

  • Modtagende

  • Behersket

  • Fortrolig

  • Reflekterende

  • Stille

 • Intuitiv(N)

  • Abstrakt

  • Fantasifuld

  • Begrebsmæssig

  • Teoretisk

  • Original

 • Føle-typer(F)

  • Indfølende

  • Forstående

  • Imødekommende

  • Accepterende

  • Omsorgsfuld

 • Opfattelse(P)

  • Afslappet

  • Åben og muligheder

  • Starter sent

  • Spontan

  • Emergent

 • Tænkning(T)

  • Logisk

  • Fornuftig

  • Spørgende

  • Kritisk

  • Barsk

 • Vurdere-typer(J)

  • Systematisk

  • Planlæggende

  • Starter tidligt

  • Strukturerende

  • Metodisk

 • Ekstrovert(E)

  • Igangsættende

  • Udtryksfuld

  • Selskabelig

  • Aktiv

  • Entusiastisk

 • Sansning(S)

  • Konkret

  • Realistisk

  • Praktisk orienteret

  • Erfaringsbaseret

  • Traditionel


Discover disc
DISCOVER (DiSC)

 • Generelle adfærdsmønstre

  • ”D”ominans

  • Social ”i”ndflydelse

  • ”S”tabilitet

  • ”C”ompetence

 • 18 profiltyper

 • Hvor erfaringer, nutid og fremtid i forholdet profiler

 • Hvordan arbejder du når du udvikler dig, normalt, under pres


Projektlederens evner som leder

Belbin - Gruppesammensætning og dynamik

Stabil

 • Gode til planlægning og organisation

 • Kræver tid til analyse og beslutning

 • Overser nye faktorer/ændringer

 • Har det godt sammen

 • Kan lide at arbejde i teams

 • Mangfoldige i metode

 • Bruger ressourcerne OK

 • Opstemte, men lidt dovne

Koordinerende

Formidlende

Kontaktskabende

Analyserende

Organiserende

Indadvendt

Udadvendt

Specialiserende

Idéskabende

Afsluttende

Opstartende

 • Mange gode ideer

 • Indbyrdes konkurrence

 • Mangler jordforbindelse og fokus

 • Arbejder helst hver for sig

 • Dynamiske

 • Igangsættende

 • Let til sunde skænderier

 • Ud af tangenten med hovedet under armen

Rastløs


Projektlederens evner som leder

Belbin – Kort om hver rolle

Kreativ, original, opfindsom. Løser komplicerede problem.

Idémand:

Udadvendt,entusiastisk, hurtigt reagerende.

Udforsker muligheder. Etablerer kontakter.

Kontaktskaber:

Moden og tillidsvækkende. En god formand.

Målrettet og konsensus søgende beslutningstager.

Koordinator:

Dynamisk, udadvendt og udfordrende. Skaber handling

og trives under pres. Finder en vej udenom forhindringer.

Opstarter:

Seriøs, fornuftig og strategisk tænkende. Nøgtern vurderende med en god dømmekraft.

Analysator:

Social, mild, omgængelig. Fleksibel og udviser

stor tilpasningsevne. Diplomatisk og skarpt iagttagende.

Formidler:

Disciplinered, pålidelig, konservativ og effektiv. Har en

evne til at omsætte ideer til praktiske handlinger.

Organisator:

Evner at føre en sag helt igennem. Opmærksom på detaljen.

Perfektionist. Overholder kvalitetskrav og tidsfrister.

Afslutter:

Ekspert inden for et snævert område. Selvmotiverende.

Meget engageret i sit fag. Yder support inden for sin ekspertise.

Specialist:


Projektlederens evner som leder

Belbin – Der er brug for de forskellige roller gennem projektet

Afslutter

Organisator

Organisator

Koordi-

nator

Kontakt-

skaber

Formidler

Analy-

sator

Specialist

Idemand

Kontakt-

skaber

Opstarter

Koordinator

Mål og

Behov

Ideer

Løsninger

Planer

Strategi

Kontakter

Formidling

Organi-

sering

Gennem-

førelse


Thomas axen belbin resultater
Thomas Axen - Belbin resultater projektet

Test and Review

Team Manager

IT Kompetencechef

Test & SCM

IT Kompetencechef

Afdelingsledelse

Leder uddannelses

gruppe

Process Framework

Manager

Idémand:

Koordinator:

Analysator:

Organisator:

Afslutter:

Kontaktskaber:

Opstarter:

Formidler:

Specialist:


Bruce tuckman gruppers livscyklus forl b
Bruce Tuckman – gruppers livscyklus forløb projektet

 • Storming (Gruppen er ikke perfekt)

  • Forskelligheder.

  • Fordeling af roller, status, opgaver og ressourcer.

  • Magtkampe.

  • Lederen udstikker normer.

 • Forming (Hvedebrødsdage)

  • Gruppefølelses er stærk.

  • Konflikter undgås.

  • Lederen skaber rammerne.

 • Norming (Gruppens rammer skabes)

  • Uskrevne regler for adfærd.

  • Gruppe identitet.

  • Afklaring af gruppens hierarki.

  • Tolerance og tillid.

  • Mindre behov for direkte ledelse.

 • Performing (Gruppen arbejder optimalt)

  • Arbejder positivt for at nå sine mål.

  • Fleksibel og effektiv.

  • Lederen som kollega.


Sp rgsm l projektlederne skal stille sig selv
Spørgsmål projektlederne skal stille sig selv projektet

 • Når projektlederen anvender SL-II skal der ses på hvordan den enkelte Profil (MBTI) ønsker at blive behandlet.

 • Når projektlederen ser på den enkelte Profil (MBTI) i forholdet til gruppens behov (Belbin) skal det vurderes hvad der skaber ”High performance teams”

 • Når projektlederen ser på hvilken opgavetype det er skal det vurderes hvilke profiler der skal i spil: Nyudvikling, Vedligeholdelse, …

 • Når projektlederen er i ”programmer” og ”matrix organisationer”, hvilke profiler skal projektlederen påtages sig i de forskellige grupper de indgår i.

 • Når projektlederen er i multiinternationale grupper, hvad betyder det så?

 • Når projektlederen er i virtuelle teams, hvad betyder det så?

 • Når projektlederen sammensætter teamet er det så ”ressourcer” eller ”teams” der er i fokus?


Hvorn r har du haft succeser med andre profiler
Hvornår har du haft succeser med andre profiler? projektet

 • Hvilken kommunikation og beslutningsmåder trives de forskellige profiler med

  • Kaffe eller gang møder

  • Formøder

  • (U) formelle møder eller Arbejdsmøder

  • Mails, PRINCE2, …

 • Hvilken kommunikationsform og beslutningsmåder trives grupper med

  • Generel kommunikation

  • Politisk kommunikation

  • Timing kommunikation


Det er generelt sundt at t nke over
Det er generelt sundt at tænke over… projektet

 • Der er forskel fra organisation til organisation, så der er vigtigt at sige, at i skal huske at tilpasse jeres adfærd, så den passer til jeres organisationstype.

 • I skal se projektledelse som, at vi sejler mod vores mål med en sejlbåd. Vi følger planen, men vi kan ikke hele tiden være på planen. Det er ikke alle profiler, der trives med dette, husk at tage højde for dette.

 • Det virker kun at arbejde med profiler, hvis du viser at du tror på at det gør en forskel, for din gruppe.

 • Når du tænker på at udskifte en i gruppen, så vurder hvilken profil I så har brug for da de tilbageblivende evt. skifter profiler på grund af ændringen.


Sp rgsm l
Spørgsmål projektet