de wanbetalerswet l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De wanbetalerswet PowerPoint Presentation
Download Presentation
De wanbetalerswet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

De wanbetalerswet - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

De wanbetalerswet. Nicolette Cremers Zorgverzekeraars Nederland 20 januari 2010. Wat vooraf ging……. 2006: bij inwerking treding Zvw groot aantal mensen die ziekenfondspremie niet betaalden…….. “Gevaar”: carrousselwerking . Maatregelen tegen carrousselwerking.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

De wanbetalerswet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de wanbetalerswet

De wanbetalerswet

Nicolette Cremers

Zorgverzekeraars Nederland

20 januari 2010

wat vooraf ging
Wat vooraf ging……..
 • 2006: bij inwerking treding Zvw groot aantal mensen die ziekenfondspremie niet betaalden……..
 • “Gevaar”: carrousselwerking
maatregelen tegen carrousselwerking
Maatregelen tegen carrousselwerking
 • Oktob. 2006: Protocol incassotraject wanbetalers Zorgverzekeringswet
 • Collectieve contracten met gemeenten
 • Gegevensuitwisseling zorgverzekeraars-Inlichtingenbureau
vervolg maatregelen
Vervolg…..maatregelen
 • Dec. 2007: Verbod wanbetalers opzeggen zorgverzekering (in principe):

invoering artikel 8a Zvw (nee, tenzij)

convenanten nog niet ondertekend
Convenanten (nog niet ondertekend)

Convenant “wanbetalers in de zorg”:

partijen SZW,VWS,Divosa, VNG, NVVK en ZN

“klein” Convenant tussen ZN-NVVK

inwerkingtreding wanbetalerswet
Inwerkingtreding wanbetalerswet

Onderdeel Zvw

(art. 18 a e.v.)

per 1 sept. 2009

(Stb. 2009, 384)

te volgen procedure ex zvw 1
Te volgen procedure ex Zvw (1)

2de maandsbrief (artikel 18a Zvw) met betalingsregeling

 • Automatische incasso nieuwe vervaltermijnen
 • Afspraken afwikkeling oude schuld (incl. rente, incassokosten

- Wijzen op mogelijkheid splitsen polis

te volgen procedure ex zvw 2
Te volgen procedure ex Zvw (2)

4de maandsbrief (artikel 18b Zvw):

Informeren consequenties niet betalen, te weten melding CVZ voor bestuursrechtelijke premie-inning tenzij verzekeringnemer binnen 4 weken na ontvangst brief schuld wordt betwist

Opschorting melding verzekeringnemer als procedure/geschil bij SKGZ

te volgen procedure ex zvw 3
Te volgen procedure ex Zvw (3)

6de maandsbrief (aanmelding CVZ art.18c Zvw)

Als de schuld 6 maanden nominale premie bedraagt wordt de verzekeringnemer voor bestuursrechtelijke premie-inning gemeld bij CVZ

slide11
Doel wanbetalerswet: zo veel mogelijk reguliere premiebetaling- hulp via stabilisatieovereenkomst (schuldhulpverlening)

11

januari ’10

stabilisatieovereenkomst
Stabilisatieovereenkomst

Is geen schuldregeling

Moet met erkende schuldhulpverlener

Voorziet in budgetbeheer

Nieuwe verplichtingen worden betaald

Inventariseert oorzaken betaalproblemen

Leidt tot schuldsaneringsregeling

Doorlooptijd max. 8 maanden

12

januari ’10

casu stiek
Casuïstiek:

Verzekeringnemer/verzekeraar komen

betalingsregeling overeen. Verzekeringnemer betaalt lopende premie maar niet het deel v.d. oude schuld??

afmelding bij cvz
afmelding bij CVZ

ALLE schuld betaald

Wanbetalers is niet meer verzekeringsplichtig

Schuldregeling Faillissementswet van kracht

Totstandkoming Stabilisatie-overeenkomst

slide15
CVZ

Bestuursrechtelijke premie-inning (130% standaardpremie), via:

Broninheffing

Inning via CJIB

broninhouding
Broninhouding

Op netto loon, pensioen of uitkering na de inhouding van:

Loonbelasting

Premies soc. Verzekeringen

Werkgeversbijdrage zorgverzekering

Wettelijke plicht tot afdracht door broninhouder:

- werkgever, pensioenfonds, uitkeringsorgaan of gemeente

centraal justitieel incassobureau
Centraal Justitieel Incassobureau
 • Geen broninhouding mogelijk, dan acceptgiro
 • Incasso via CJIB
 • Maandelijkse aanlevering door CVZ
stuwmeer
Stuwmeer
 • “oude” gevallen
 • 280.000 personen (ultimo 2008)
 • Afwijkende regeling
 • Verwerking door CVZ gefaseerd……max. 25.000 per maand