neuropsykiatrinen coaching n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Neuropsykiatrinen COACHing PowerPoint Presentation
Download Presentation
Neuropsykiatrinen COACHing

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Neuropsykiatrinen COACHing - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Neuropsykiatrinen COACHing. Susan Laitala Psyk Sh AMK Neuropsykiatrinen COACH ADI-R kouluttaja Kognitiivisen psykoterapian koulutuksessa HUS, Lastenpsykiatrian pkl Leppävaara. Mitä on Neuropsykiatrinen COACHing / valmennus?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Neuropsykiatrinen COACHing' - octavius-burgess


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
neuropsykiatrinen coaching

Neuropsykiatrinen COACHing

Susan Laitala

Psyk Sh AMK

Neuropsykiatrinen COACH

ADI-R kouluttaja

Kognitiivisen psykoterapian koulutuksessa

HUS, Lastenpsykiatrian pkl Leppävaara

mit on neuropsykiatrinen coaching valmennus
Mitä on Neuropsykiatrinen COACHing / valmennus?

Yhteinen nimittäjä arjessa tapahtuvalle tavoitteelliselle ohjaukselle/ arkeen suunnatuille tukitoimille

Pohjaa ratkaisu- ja voimavarakeskeisiin viitekehyksiin

Lyhyt kestoista, tavoitteen mukaan, yleensä 10-20 krt

Taidot ja oppiminen (skills, learning)

kuka voi olla coach
Kuka voi olla COACH?

Suomessa vaaditaan sosiaali-, terveys- tai opetusalan perustutkinto. Vaikuttavuus itse valmennukseen? Ammatti etiikka?

Nykyään vähintään 20 op koulutus

Miten löytää sopiva COACH?

COACH tullut myös osaksi erikoissairaanhoitoa

mihin coachingilla voidaan vaikuttaa
Mihin COACHingilla voidaan vaikuttaa?

Toiminnanohjaukseen

Tarkkaavaisuuteen

Itsetuntemukseen, itsetuntoon

Sosiaalisiin taitoihin, ”tunnekoulu”

Arjen- ja elämänhallinnan taitojen kohentamiseen

Pelkoihin, pakko-oireisiin ym. Psykiatriset liitännäisoireet? (apukeinot arkeen, ei syväluotaavia)

HUOM! COACHin pohjakoulutus

vaikuttavuus
Vaikuttavuus

Valmennussuhde tärkeä (metodi+persoona)

Valmennettavan oma motivaatio

Omaan arkeen sisällytetty rutiini!

Ei korjaa vaan antaa välineitä

Pohjakoulutuksella merkittävä vaikutus, kun mietitään valmennuksen kohteena olevaa ongelmaa

mit coaching ei ole
Mitä COACHing ei ole

Diagnostinen

Kliininen

Terapeuttinen

Opiskelu strategiat

Menneisyys focus

Passiivinen

Emootio pohjainen

Mielenterveyden tukimuoto

Hyvin tutkittu!

coaching on
COACHing on

Tavoitteellista ja asiakkaan omista lähtökohdista lähtevää

Edukatiivista

Tasavertaista työskentelyä

Tukea ja konsultaatiota

Ongelmia ratkovaa

Luovaa

Yksilöllistä ja yksilön omaa suoriutumista tukevaa

Teoriapohjaista

Sokrateen keskustelun omaista

milloin coaching
Milloin COACHing?

Asiakkaalla kyky tarkkailla itseään

Selkeä tavoite asettelu, johon toiminnallinen ja ratkaisukeskeinen työtapa sopiva

Esim. Jos tarvitaan Neuropsykologisen kuntoutuksen lisäksi konkreettisia tavoitteellisia toiminnanohjauksen ym keinoja arkeen asiakkaalle/perheelle, joko mahdollistamaan neuropsykologinen kuntoutus tai tukemaan kuntoutusta.

Tai

Arjen hallintaan välineitä, perheille, lapselle, nuorella tai aikuiselle

esimerkki leikki ik
Esimerkki Leikki-ikä

Sosiaaliset suhteet, tilannelukutaito, raivokohtaukset, Pukeutuminen, motoriset taidot (toimintaterapeutti), univaikeudet, rutiinit arkeen, ADL taidot

Eskari-iässä vaikeudet usein kulminoituvat vaatimusten ja itsenäistymistavoitteiden kasvaessa.

Ei Coaching tutkimuksia ( suurin osa tehty College ikäisille ja muutama aikuisille)

Mutta (ADHD lapsen) vanhemmuuteen ja vanhemman reaktiohin pohjaavista tutkimuksista löytyi tietoa, joissa positiivisia muutoksia nähtiin erityisesti interventioissa, jotka perustuvat useampaan tapaamiseen. (interventiot: Parent-Childinteractiontherapy Nixon 2001, New forestparentingprogramme Thompson, Laver-Bradbury, Ayres 2009, positiveparentingprogramBor, Sanders, Markie-Dadds 2002, Incredibleyears, Hutchings, Gardner, Bywater 2007) vain NFPP on tehty ADHD lasten vanhemmille.

esimerkki leikki ik1
Esimerkki Leikki-ikä

lapsi

Innokas, utelias, halukas oppimaan uutta

Passiivinen, vetäytyvä

Puolustautuva, mutta hyväksyvä

Puolustautuva, uhmakas aggressiivinen

Vanhempi

 • Vastaanottavainen, vie heti arkeen
 • Epäilevä, harkitseva
 • Ei voimavaroja passiivisen hyväksyvä
 • Ei voimavaroja, torjuva
esimerkki leikki ik2
Esimerkki leikki-ikä

Esimerkki: ongelma sosiaaliset suhteet, tönii kavereita. Hakee kontaktia muihin tönimällä.

Tavoite: Harjoitellaan keinoja miten tutustun toiseen lapseen.

Toteutus: Päiväkotikäynnit: ensin yksin sosiaaliset kuvatarinat, jonka jälkeen harjoitukset yhden lapsen kanssa ja lopuksi ryhmässä esimerkiksi ulkoilutilanne. Osa käynneistä sisältäen päiväkoti henkilökunnan ja vanhempien ohjauksen

esimerkki kouluik
Esimerkki kouluikä

Ystävyyssuhteet, kaikki hukassa, koulu ei suju, läksyt tekemättä, vaeltelu, negatiivinen leima, riidat välitunneilla ja liikuntatunneilla, taitojen epäsuhta, turhaumat, aggressiot, univaikeudet.

Ei COACHing tutkimuksia, mutta löytyy mm. työmuistista ja kognitiivisten taitojen kuntoutuksesta CWMT (CogmedWorking Memory Training) mentelmällä ADHD lapsille (7-11v) Chacko et al 2013 Journal of Child Psychology and Psychiatry

Esimerkki ongelma: läksyt tekemättä, tulee unohduksia, ei saa kotona läksyjä aikaiseksi.

Tavoite: Löytää keinoja läksyjen/muistettavien asioiden ylös merkkaamiseen, rutiini ja keinot läksyjen aloittamiseen ja tekemiseen, sekä loppuunsaattamiseen

esimerkki kouluik1
Esimerkki kouluikä

Keinot:

-koulukäynti, jossa käydään läpi miten läksyt ilmaistaan luokassa ja mitä keinoja siihen löydetään. Seuranta: soitto opettajalle seuraavalla viikolla ennen kotikäyntiä.

-kotikäynti : kotiläksyjen merkkaamisen seuranta ja keinojen käytännöllisyyden tarkastelu. Kotona kotiläksy rutiini tällä hetkellä ja keinojen miettiminen jo toimivien kohtien lisäksi. Seuranta, sekä mahdollisten sudenkuoppien huomioiminen ja ennalta ehkäisy.

n uoruus
Nuoruus

”mikään ei suju”, kaikki hukassa, päihteet, ystävyyssuhteet, nukkumisongelmat, energiajuomat, alavireinen mieliala (syömiset, nukkumiset, urheilu) itsetunto, Ajatukset iskee totuuksina ja vie mukanaan

Lääkitykseen sitoutuminen, ei tule huippuja, liian tasaista, tunteella eletään, ei hetki vaan sekunti kerrallaan

Nuoren kanssa tulisi lähteä aina ensin liikkeelle arjen hallinnasta (syöminen, nukkuminen, liikunta, opiskelu ja tietokoneet) Perustyöskentelyyn varattava paljon aikaa pienin tavoittein. Kuinka valmistaudun aamulla kouluun lähtöön, mitä, milloin ja miten syön..) Ei sanoja ja käskyjä vaan rutiinien luomista itse tilanteisiin.

nuoruus ja adhd coaching
Nuoruus ja ADHD COACHing

The most exciting finding from the study was that ADHD coaching made a significant difference in students' executive functioning skills, particularly self-regulation," says Dr. Field

helping them develop and manage their executive function skills and promoting their self-efficacy and confidence about future success. Sharon Field, Ed.D., David Parker, Ph.D., ShlomoSawilowsky, Ph.D., Laura Rolands, MA. “Quantifying the Effectiveness of Coaching for College Students with AttentionDeficit/HyperactivityDisorder”. College of Education, Wayne State University, Detroit, MI. August 31, 2010.

nuoruus ja adhd coaching1
Nuoruus ja ADHD COACHing

ADHD Coaching tutkimustulokset(tehty high school ja college opiskelijoille, eivastaavaasuomalaistadataa):

Oppilaat, jotkasaivatEDGEnnuorillesuunnattu ADHD coachingiaosoittivatmerkittäväähyötyäopiskeluunlähestymisessä.(approach to learning)

Merkittäväämuutostatapahtuimyöskyvyssäorganisoida/järjestellä (ability to organize), kognitiivistentoimintojensuorittamisessa ja hallinnassa(direct and manage cognitive activities), tunnereaktioissa(emotional responses) ja näkyvässäkäyttäytymisessä(overt behaviors).

Opiskelijatpystyivätmukauttamaantavoitteitaanrealistisemmin ja johdonmukaisemmin, työskentelemäänkohtitavoitteita, käyttämäänaikaatehokkaammin ja pysymääntehtävässä, vaikka se osoittautuisihaasteelliseksi.

mukana 10 eri Collegea ja 159 oppilasta

Edgefoundation.org

nuoruus ja adhd coaching2
Nuoruus ja ADHD COACHing

ADHD opiskelijankohtaamatriskit:

“Lukio “ikäiset(tutkimustehty High school opiskelijoille) opiskelijatjoillaADHD ovat4 kertaasuuremmassariskissäpudotaopiskeluistakuinikäisensä.

42% suurempiriskijäädäluokalle (muutikätoverit 13%)

60% suurempiriskikeskeyttämiseen (muut ikätoverit19%)

35% eivätvalmistu ja ne jotkapysyvätopinnoissakärsivätalhaisestaitseluottamuksesta, päihteidenkäytöstä ja alhaisistaarvosanoista(tässätutkimuksessa C- or D+).

vain 22% ADHD opiskelijoistapäättävätCollegen

vain 5% valmistuvat.

Edgefoundation.org

nuoruus ja adhd coaching3
Nuoruus ja ADHD COACHing
 • http://www.add.org/page/collegestudentscoachDavid Rabiner, 2012 ADDA (attention deficit disorder association)
 • 19 opiskelijaa 10 eri College campuksesta
  • Coaching help them to work towards their goals more productively. Many reported that their coach helped them to think about and use their time more productively.
  • Students felt better able to manage multiple deadlines using the structures their coach helped them to create and follow. 3. Students felt that coaches helped them develop better organizational strategies.
  • Students felt that coaches helped them to persist towards attaining their academic goals when barriers initially impeded their efforts.
  • Students felt that the frequent contact between sessions facilitated their problem solving and strengthened their motivation to pursue their goals. It also helped them feel more accountable towards meeting their goals.
  • Coaches helped students to develop more realistic academic goals as well as more realistic plans for attaining them.
  • Students reported increased feelings of self-efficacy regarding their ability to successfully manage the demands of college life. As a result, most students reported greater feelings of well-being and increased confidence about their future success.
  • Students described more self-regulated behaviors as an important benefit. That is, they felt better able to consistently direct their behavior towards attaining the goals they had set for themselves.
 • The fact that students reported feelings of increased well-being and confidence strikes me as important and compelling in its own right
 • Critics of this approach might argue that because the researchers found no effect on students' actual GPA or on the number of credits that they earned during their initial year of college, the 'real' benefits of coaching are limited.
nuoruus ja adhd coaching4
Nuoruus ja ADHD COACHing

A Meta-Analysis of the Effectiveness of Executive Coaching at Improving Work-Based Performance and Moderators of Coaching Effectiveness

Jones, Rebecca J and Woods, Stephen A and Guillaume, Yves (2014) A Meta-Analysis of the Effectiveness of Executive Coaching at Improving Work-Based Performance and Moderators of Coaching Effectiveness. In: British Psychological Society Annual Division of Occupational Psychology Conference, 06/01/14 - 08/01/14, Brighton.

Our findings indicate that executive coaching has a moderate to strong positive effect on performance. The strongest effect was when an internal coach was used whereas the weakest effect was when coaches adhered to a specific coaching technique.

yhteenvetoa tieteellisist tutkimuksista
Yhteenvetoa tieteellisistä tutkimuksista

Kaikki COACHing tutkimukset toivat esille toiminnanohjausten taitojen ja itsesäätelyn parantumista

Esille tuli myös parantunutta toiminnankohdentumista suhteessa tavoitteiden mukaiseen opiskelutyöskentelyyn

Yllättävää oli että opiskelijoiden tulokset eivät juuri parantuneet. Opiskelustrategiat?

Vaikuttavuus opinnoista putoamiseen ja syrjäytymiseen?

nuori aikuisuus
Nuori aikuisuus

Työelämän vaatimukset, tauot ym. Vastuut, ohjeiden muistaminen (vain yksi asia jää mieleen), vain mielenkiintoiset asiat tehdään, arjen toiminnanohjaus, sosiaaliset haasteet, parisuhde, hyväksikäytön riskit, päihteet, impulssi käyttäytyminen, aggressiot

Esimerkki: Ongelma: Myöhästyn aina

Tavoite: luoda toimiva rutiini lähdön hetkiin

Kotikäynnit, jossa luodaan omiin tapoihin ja jo voimassa oleviin rutiineihin toimiva kokonaisuus. Kello esimerkki.

aikuisuus ja adhd coach tutkimukset
Aikuisuus ja ADHD COACH tutkimukset
 • Efficacy of ADHD Coaching for Adults With ADHD (Kubik, March 2010) Journal of Attention Disorders
 • Tutkimukseenosallistui 30 naista ja 15 miestä
 • Osallistujatarvioitiinennen ja jälkeenCOACHingin 22 alueella
  • Raivokohtaukset, ahdistus, masennus, vaikeussaattaatehtävätpäätökseen, vaikeuskuunnellakeskittyneesti, vaikeusylläpitäätarkkaavuutta, hajamielinen (keskittyminenhäiriintyy), kouluttautumisenvaikeudet, pelkohyväksytyksitulemisestaikäseurassa, unohtelevaisuus, kärsimättömyys, impulsiivisuus, toistenkeskeyttäminen, tavaroidenhukkaaminen, sisäinenlevottomuus, ulkoinen (motorinen) levottomuus, sosiaalisettaidot, muistutukset, tehtävästätoiseenhyppiminen, jatkuvapuhetulva, toiminta/työpyyntöjäodottamassa
aikuisuus ja adhd coach tutkimukset1
Aikuisuus ja ADHD COACH tutkimukset
 • Merkittävimmät muutokset saavutettiin (väh. 30% muutos):
  • Vaikeus saattaa tehtävät loppuun
  • Vaikeus kuunnella keskittyneesti (yli 40% muutos)
  • Vaikeus ylläpitää tarkkaavuutta
  • Hajamielisyys
  • Impulsiivisuus
  • Sisäinen levottomuus
  • Tehtävästä toiseen hyppiminen
aikuisuus ja adhd coach tutkimukset2
Aikuisuus ja ADHD COACH tutkimukset
 • Muutos >10% <30%:
  • Ahdistus, masennus, kouluttautumisen vaikeudet, hyväksynnän pelko suhteessa ikäisiin, unohtelevaisuus,
  • Kärsimättömyys, impulsiivisuus, toisten keskeyttäminen, motorinen levottomuus
  • Tavaroiden kadottaminen, muistutukset, työpyyntöjä odottamassa
  • Vaikutusta ei havaittu vihanhallinnassa
aikuisuus ja adhd coach tutkimukset3
Aikuisuus ja ADHD COACH tutkimukset

Suositeltavaa luettavaa:

Janne Sihvosen artikkeli Duodecim lehdessä 2011;127(2):118-25

Aiheena: Aikuisen Asperger-potilaan neuropsykiatrinen valmennus yksilökuntoutuksena

yhteenveto
Yhteenveto

Merkittävin apu itsetuntemukseen ja toiminnanohjaukseen/jäsentämiseen (aiheesta riippumatta)

Selkeät pienet tavoitteet. Karkeasti 2 tavoitetta 5-10 käyntiä. Onnistumisen mahdollisuus ja kokemus!!

Kansainvälinen COACH järjestö ICF www.coachfederation.org

Kansainvälinen COACH organisaatio ACO www.adhdcoaches.org

International Association of COACHingIAC http://www.certifiedcoach.org/