kh a t p hu n v n h nh khai th c c ng th ng tin i n t t nh qu ng ninh s th ng tin v truy n th ng n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nội dung PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Nội dung - PowerPoint PPT Presentation

obert
163 Views
Download Presentation

Nội dung

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KHÓA TẬP HUẤNVẬN HÀNH, KHAI THÁC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINHSỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  2. Nội dung Giới thiệu về khóa đào tạo Giới thiệu Cổng TTĐT Tỉnh Quảng Ninh Giới thiệu các cổng thành phần

  3. Giới thiệu khóa tập huấn Phạm vi: • Thực hiện theo Hợp đồng ký kết giữa VietSoftware và Sở TTTT. Mục tiêu: • Hướng dẫn các đơn vị cách thức khai thác thông tin và vận hành các ứng dụng của Cổng TTTT, đảm bảo việc làm chủ các tình huống khi sử dụng hệ thống trong công việc thực tế. • Tập hợp ý kiến đóng góp từ các đơn vị giúp đơn vị thi công hoàn thiện hơn nữa hệ thống. • Trao đổi học tập kinh nghiệm vận hành, khai thác các hệ thống Tổ chức: • Có 04 khóa tập huấn vận hành, khai thác. Độ dài mỗi khóa là 01 ngày.

  4. Giới thiệu khóa tập huấn Tài liệu: • Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hồ sơ: • Kế hoạch tập huấn • Chương trình tập huấn • Danh sách cán bộ • Phiếu ý kiến

  5. Giới thiệu Cổng TTĐT Tỉnh Quảng Ninh Cổng TTĐT Tỉnh Quảng Ninh (phiên bản mới) là được công ty VietSoftware xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ cổng Shared Point của Microsoft 05 chuyên trang chính Hơn 60 cổng thành phần (subportal)

  6. Ứng dụng Các ứng dụng chính trong Quảng Ninh Portal Quản lý và xuất bản nội dung Văn bản pháp quy Thủ tục hành chính Dịch vụ hành chính công Hỏi đáp Diễn đàn Liên kết Website Thăm dò dư luận Thư viện ảnh, Video Clip, …

  7. Giới thiệu các cổng thành phần • Cổng TTĐT Quảng Ninh có hơn 60 cổng thành phần (subportal) là các Sở, Ban, Ngành, Huyện, Thị và các đơn vị trong toàn Tỉnh. • Subportal có quản trị riêng và có đầy đủ các ứng dụng phục vụ công tác cập nhật thông tin. • Các Subportal là thành phần quan trọng, không thể thiếu trong việc góp phần cung cấp thông tin kịp thời từ các đơn vị lên Cổng.

  8. Hướng dẫn vận hành, khai thác Cổng thông tin điện tử Các bước thực hiện: • Giới thiệu chức năng • Thao tác mẫu • Hướng dẫn trực tiếp • Kiểm tra • Hỏi đáp

  9. Hướng dẫnvận hành, khai thác