opiniepeiling aangaande de religieuze praktijken en denkbeelden in belgi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opiniepeiling aangaande de religieuze praktijken en denkbeelden in België PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opiniepeiling aangaande de religieuze praktijken en denkbeelden in België

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Opiniepeiling aangaande de religieuze praktijken en denkbeelden in België - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Opiniepeiling aangaande de religieuze praktijken en denkbeelden in België. Nobody’s Unpredictable. Oktober 2006 . Ref. 973BZ01. Inleiding. 1. Doelstellingen . Nagaan van de houdingen m.b.t. de brede religieuze praktijken:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opiniepeiling aangaande de religieuze praktijken en denkbeelden in België' - nyx


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opiniepeiling aangaande de religieuze praktijken en denkbeelden in belgi

Opiniepeiling aangaande de religieuze praktijken en denkbeelden in België

Nobody’s Unpredictable

Oktober 2006

Ref. 973BZ01

1 doelstellingen
1. Doelstellingen
 • Nagaan van de houdingen m.b.t. de brede religieuze praktijken:
  • Het nagaan van de waarde en het belang dat gehecht wordt aan de religieuze overtuigingen
  • Het nagaan van de houdingen met betrekking tot het tonen van religieuze symbolen in de publieke sfeer.
  • Analyseren van de houdingen m.b.t. de spanningen tussen de Islam en het Christendom.
 • Het bekijken van de resultaten binnen het kader van de verschillende socio-demografische criteria:
  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Studieniveau
  • Geografische achtergrond
  • Religieuze overtuigingen
2 methode
2. Methode
 • Referentie universum :Geheel van individuen met de leeftijd van 15 jaar en ouder, wonende in België. (8.601.000 individuen).
 • Steekproef:XXX individuen representatief aan het universum.

Maximale foutenmarge van +/- 3,5%

 • Dataverzameling: Telefonische interviews, s’avonds tijdens de week (17-20h) en de zaterdagmorgen.
 • Realisatie:van 18 tot en met 23 oktober 2006
inleiding 2 religieuze overtuigingen van de respondenten
Inleiding 2 :Religieuze overtuigingen van de respondenten

Base : N=783, allen

Wat is uw persoonlijke religieuze overtuiging?

Aan degenen die verklaren een religieuze overtuiging te hebben

(N=606)

Hoe zou u zichzelf omschrijven? Als …?

het sacrale van de religieuze overtuigingen
Het « sacrale » van de religieuze overtuigingen …

Base : N=783, allen

Welkevan de volgende 3 stellingen past het best bij u ?

slide12
Het « sacrale » van de religieuze overtuigingen … (gezien volgens de verschillende socio-demografische categorieën)
slide13
Het « sacrale » van de religieuze overtuigingen … (gezien volgens de verschillende socio-demografische categorieën)
2 godsdienst en de publieke sfeer
2. Godsdienst en de publieke sfeer

Base : allen,783

“Moet volgens u beleving van religie en religieuze symbolen beperkt worden tot de privé-sfeer?”

3 de spanningen tussen de islam en het christendom
3. De spanningen tussen de Islam en het Christendom

« Denkt u dat de spanningen tussen de Islam en het Christendom in de komende jaren zullen…?”

Base : allen,783

conclusies
Conclusies

Kritiek tegenover religie’s

 • Het merendeel van de Belgen (59%) vindt dat kritiek op religies moet kunnen, op voorwaarde dat de overtuigingen van de gelovigen gerespecteerd worden. Met andere woorden, een kritisch debat met behoud van wederzijds respect. Hiertegenover staat dat 23% - of net geen 1 of 4 personen er de mening op nahoudt dat kritiek op godsdienst eenvoudigweg niet kan. Slechts 16% heeft een echt kritische houding waarbij religie onder de loep kan genomen worden zonder rekening te houden met de gelovigen.
 • Wanneer we de specifieke socio-demografische profielen nader bekijken, zien we dat vooral vrouwen en oudere Belgen een kritische houding op religies afwijzen. Binnen deze houding vinden we ook de Franstaligen (Wallonië en Brussel) terug.
 • Er is een duidelijk verband tussen studieniveau en het hebben van een flexibele stellingname tegenover het houden van een kritisch debat : hoe lager men geschoold is,hoe meer men de neiging heeft te stellen dat met religies niet mag bekritiseren.
 • Het hoeft niet te verwonderen dat de praktiserende gelovigen zich significant meer weerhoudend opstellen tegenover het geven van kritiek op religies dan de niet-praktiserende gelovigen en de atheïsten. Het grootste verzet tegenover het spuien van kritiek op religies vinden we terug bij de niet-katholieke gelovigen, meer specifiek de moslimgemeenschap.
conclusies1
Conclusies

Godsdienst en de publieke sfeer

 • Een meerderheid van de Belgen (58%) aanvaarden de integratie van religieuze symbolen binnen de publieke sfeer. Daartegenover staat 36% van de Belgen die vindt dat religieuze symbolen tot de privé-sfeer dienen beperkt worden.
 • Er zijn een aantal verschillen tussen de socio-demografische groepen: zo vinden vooral inwoners van Brussel dat religieuze symbolen het best tot de privé-sfeer beperkt worden, net als de jongeren.
 • Het hoeft opnieuw niet te verbazen dat de praktiserende gelovigen met een overgrote meerderheid (71%) vinden dat het tonen religieuze symbolen in de publieke sfeer moet kunnen.
 • Spanningen tussen het Christendom en de Islam
 • Slechts 7% van de Belgen denken dat de spanningen tussen de Islam en het Christendom zullen verminderen. Hiertegenover denkt 61% dat de spanningen zullen stijgen. 21% denkt dat de situatie zoals ze nu is onveranderd zal blijven
 • Globaal gezien zijn het vooral de Vlamingen en mannen die vrezen dat de spanningen tussen de Islam en het Christendom zullen escaleren. De Brusselaars stellen zich dan weer optimistischer op en denken meer dan gemiddeld dat de spanningen zullen afnemen.
 • Wat opvalt is dat hoe ouder men wordt, hoe meer men denkt dat de spanningen zullen afnemen.
 • Uiteindelijk zien we ook dat binnen de groep gelovigen, het vooral de niet-katholieke gelovigen ( en de moslimgelovigen) zijn die het minst geloven in een vermeerdering van de spanningen tussen de Islam en het Christendom.
slide23

It’s up to you !

Ipsos Belgium

Nathalie Robin − Director

Emmy Deschuttere – Research Executive

Head Office: Avenue de la Couronne 159 – 1050 Brussels – Belgium

Operation Office & Postal Address: Waterloo Office Park, Bat. J, Drève Richelle 161 – 1410 Waterloo - Belgium

02-642.47.11 −02-648.34.08

 info@ipsos.be

Nobody’s Unpredictable