A turizmus m r se statisztika
Download
1 / 39

A turizmus mérése, statisztika - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

A turizmus mérése, statisztika. 1963. Római konferencia ( a „látogató”, a „turista” és a „kiránduló” meghatározása) 1980. „turizmus” meghatározása (Manila) 1989. „turizmus” meghatározása (Hága) 1991. a WTO Ottawai Konferenciája (turizmus mérési módszereinek kidolgozása).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A turizmus mérése, statisztika' - nyla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A turizmus m r se statisztika
A turizmus mérése, statisztika

 • 1963. Római konferencia (a „látogató”, a „turista” és a „kiránduló” meghatározása)

 • 1980. „turizmus” meghatározása (Manila)

 • 1989. „turizmus” meghatározása (Hága)

 • 1991. a WTO Ottawai Konferenciája (turizmus mérési módszereinek kidolgozása)


A turisztikai m r s nek sz ks gess ge
A turisztikai mérésének szükségessége

 • A mérés lehetővé teszi a turizmus teljesítményének más nemzetgazdasági ágakkal való összehasonlítását

  (ipar – turizmus)

 • A turizmus egész gazdaságban betöltött szerepének meghatározását

 • Nemzetközi összehasonlítások elvégzésére is lehetőséget teremt


A statisztikai adatszolg ltat s
A statisztikai adatszolgáltatás

A legtöbb információ, mind a keresleti, mind a kínálati

oldalt tekintve a statisztikai adatszolgáltatáson keresztül

nyerhető, ahol alapvetően szét kell választani a belföldi és

nemzetközi turizmust.

 • Belföldi turizmus alatt a hazai lakosság országon belüli utazását és tartózkodását értjük.

 • A nemzetközi turizmus egy adott ország lakosainak külföldre való utazását és ott-tartózkodását és egy adott országba érkező külföldi állampolgárok turisztikai célú utazásait foglalja magába.


A turizmus form inak m r si lehet s gei
A turizmus formáinak mérési lehetőségei

 • a nemzetközi turizmusra vonatkozóan sokkal kiforrottabb, egységesebb és precízebb módszerek állnak rendelkezésre

 • a belföldi turizmust illetően nem alakult ki egységes és megbízható módszertanTurizmus statisztika
Turizmus statisztika Magyarországon

 • Határstatisztika

 • Szálláshelyi statisztika

 • Banki felmérési módszer

 • Megkérdezéses módszer (anketőrös)

 • Utazási irodai statisztika


A vend gforgalom sz mbav teli lehet s gei
A vendégforgalom számbavételi lehetőségei Magyarországon

 • Határstatisztikai megfigyelések, amellyel csak a nemzetközi turizmusra használható.

 • Szálláshelyi statisztikai megfigyelések, amely mind a belföldi, mind a nemzetközi turizmusban használható.


Hat rstatisztikai megfigyel sek
Határstatisztikai megfigyelések Magyarországon

 • Mechanikus vagy elektronikus számlálással

 • Útlevélvizsgálat során (Megszűnőben)

 • Adatlapok kitöltése segítségével történhet.

  Az Európai Unióban egyre kevesebb szerepe lesz a határoknak.


Adatok hat rstatisztikai megfigyel sekb l
Adatok határstatisztikai megfigyelésekből Magyarországon

 • A be- és kilépők száma

 • A belépők nemzetisége

 • A be- és kilépések határállomásai

 • Az igénybevett közlekedési eszköz

  Ezeket az adatokat bizonyos időközönként

  Összesítik, híradásokban is szerepelhetnek.


A hat rstatisztika el nyei s h tr nyai
A határstatisztika Magyarországonelőnyei és hátrányai

 • (+): a teljes sokaságról ad képet, a vendégek zaklatása nélkül

 • (-): a teljes forgalom regionális megoszlásáról és egyéb jellemzőiről nem ad képet, a turizmus valódi teljesítményének alakulására vonatkozó következtetések nem vonhatók le belőle.


Sz ll shely statisztika
Szálláshely-statisztika Magyarországon

A vendégek számbavétele a szálláshelyeken (pl.: szálloda, panzió)

történik, melynek módjai a következők:

 • a vendég útlevele, személyi igazolványa alapján a porta jegyzi le az adatokat,

 • a vendég saját maga tölti ki a bejelentkezési lap rovatait, amit a porta feldolgoz és továbbít.


Adatok kereskedelmi sz ll shelyi statisztik kb l
Adatok kereskedelmi szálláshelyi statisztikákból Magyarországon

 • Szálláshely szolgáltató egységek száma

 • Szálláshely szolgáltató egységek típusa

 • Szálláshely szolgáltató egységek területi elhelyezkedése

 • Szálláshely szolgáltató egységek kapacitása

 • Szálláshely szolgáltató egységek kapacitáskihasználtsága

 • Árak, bevételek


A sz ll shely statisztika el nyei s h tr nyai
A szálláshely statisztika előnyei és hátrányai Magyarországon

 • (+):a vendégek kötelező nyilvántartása miatt mindig rendelkezésre áll, lehetővé teszi a teljes forgalom országon belüli területi és időbeli megoszlásának vizsgálatát, használható a belföldi turizmus nyomon követésére, a megfigyelés szálláshely-kategóriák alapján végezhető.

 • (-): felfelé torzít, mert nem veszi figyelembe azt, ha egy vendég több egységben is megszáll, lefelé torzít, mert csak a kereskedelmi szálláshelyt igénybe vevőket veszi számítása, nem szolgáltat információt a kirándulókról, átutazókról, Magyarországon jelentős a fekete forgalom, korlátozott információkkal szolgál

 • (tehát: nem ad választ mindenre).


Kapacit s s kapacit skihaszn lts g
Kapacitás és kapacitáskihasználtság Magyarországon

A kapacitáskihasználtság a kereslet és kínálat egymáshoz viszonyított mutatója

 • Szoba és szobakihasználtság,

 • Ágyak száma és ágykihasználtság: optimális esetben magasabb a szobakihasználtságnál,

 • Férőhelyek száma és férőhely kihasználtság: jellemzően nem sokban tér el az ágykihasználtságtól, az eltérést a pótágyak száma okozhatja.


Utaz si irod k statisztikai felm r sei
Utazási irodák statisztikai felmérései Magyarországon

 • Egyes országok a szervezett turizmust is figyelik, mérik, melynek alapja az utazási irodai vállalkozások adatainak nyomon követése.


K zponti banki m dszer
Központi banki módszer Magyarországon

A központi jegybank (Magyarországon: MNB) kéri be adott időszakonként a különböző pénzintézetektől

(kereskedelmi bankok, utazási irodák és egyéb külföldi fizetőeszközökkel foglalkozó szervezetek) az információkat:

 • (+): az információk áramlása automatikus, a vendégek megkérdezése nélkül,

 • (-): csak a teljes költés nagyságát mutatja, a turisták fogyasztásának szerkezetéről nem ad képet, csak valutanemenkénti megoszlást mutat (Euro).


Megk rdez ses m dszer
Megkérdezéses módszer Magyarországon

A turisták bevallása alapján megadott átlagköltést

megszorozzuk az általuk eltöltött éjszakákkal és így egy

éjszakára vagy egy látogatóra vetített átlagköltést

kapunk.

 • (+): a központi banki módszernél pontosabb eredményeket kapunk a tényleges költésről, feltárhatók a fekete forgalom adatai is, a költés szerkezetére vonatkozóan is kapunk információkat,

 • (-): pontatlan és/vagy alábecsült adatok


Az ide lis m dszer
Az „ideális” módszer Magyarországon

 • A központi banki és megkérdezéses módszer együttes alkalmazása: a folyamatos banki módszer mellett kérdőíves felmérések végzése a turisták körében.


Kutat si elj r sok
Kutatási eljárások Magyarországon

Szekunder információgyűjtés (Desk research)

 • Már rendelkezésre álló vállalati belső információk feldolgozása, rendszerezéseés elemzése

 • Külső forrásokból származó információk összegyűjtése, rendszerezése és elemzése

  Primér kutatás (Empirikus kutatás, terepmunka)

 • Feltáró (exploratív) igénnyel (Mi? Mennyi? Hol?)

 • Értelmező (interpretatív) igénnyel (Miért? Hogyan?)

 • Kvalitatív (a megértést támogató, kognitiven értelmezhető eredményeket adó) módszerek

 • Kvantitatív (statisztikailag értelmezhető eredményeket adó) módszerekAz empirikus kutat s t pusai
Az empirikus kutatás típusai Magyarországon

JELLEMZŐ

KVANTITATÍV

KVALITATÍV

Mintanagyság

nagy, minimum 50 f

ő

kicsi, maximum 100 fő

Kérdezés módja

sztenderd, minél

a kérdezett

állandóbb, annál

személyéhez/csoportjához

megbízhatóbb

igazodik

Eredmények típusa

számok, statisztikailag

nyelvileg és vizuálisan

verifikálható mennyiségi

megfogalmazott állítások,

tendenciák

értelmezések, leírások,

jellemzések

f

ő tudományos háttér

matematika, statisztika,

pszichológia,

demográfia, szociológia

szociálpszichológia,

antropológia, nyelvészet

Felhasználása

feltárt jelenségek

feltárás, megértés,

verifikálása, bizonyítás

megismerés


Empirikus adatfelv teli m dszerek
Empirikus adatfelvételi módszerek Magyarországon

 • Kvalitatív módszerek

  • Csoportos módszerek

  • Egyéni módszerek

  • Megfigyeléses módszerek

  • Kreatív módszerek

 • Kvantitatív módszerek

  • Megkérdezés

  • Kísérlet (teszt)


Kvalitat v kutat si m dszerek
Kvalitatív kutatási módszerek Magyarországon

 • Mélyinterjúk

  • egyéni

  • páros

 • Fókusz csoportok

  • mini csoportok (4-6)

  • klasszikus csoportok

 • Megfigyeléses (ön- és külső, résztvevő és nem résztvevő) technikák


 • Kvantitat v kutat si eszk z k
  Kvantitatív kutatási eszközök Magyarországon

  • Kérdőív vagy technikai eszközök alkalmazása.

  • Kérdőív:

  • zártkérdések – előre meghatározza a lehetséges válaszokat, a megkérdezett ezek közül választ,

  • nyitott kérdések – lehetőséget adnak a válaszadónak, hogy saját szavaival fogalmazza meg a véleményét.

  • Fontos a kérdések megfogalmazásának módja (egyszerűség és közvetlenség), a kérdések sorrendje és konzisztenciája  A j marketingkutat s jellemz i
  A jó marketingkutatás jellemzői Magyarországon

  Tudományos módszer

  Kreativitás

  Komplex módszerek

  Az információk értéke és költsége egymással arányos


  Turizmus konjunkt raindexe tux
  Turizmus Konjunktúraindexe MagyarországonTUX

  • Annak ellenére, hogy a turizmus statisztikailag nehezen mérhető és nehezen nyomon követhető tevékenység a jelentősége mind világ mind Magyarország világviszonylatban folyamatosan növekszik.


  TUX jelentőssége Magyarországon

  1999-ben a Magyar Turizmus ZRt. olyan mutató kialakítását és publikálását tűzte ki célul, amely az ágazat teljesítményét, konjunkturális helyzetét átfogóan méri és alkalmas a rövidtávú előrejelzésre.

  Módszertan: GKI Gazdaságkutató Rt., 2001. negyedik negyedévétől M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság


  TUX Magyarországon

  • A módszer: egyszerű

  • Korlátozott adatigény

  • Vállalkozás orientált

  • Rendszeres monitoringot és előrejelzést tesz lehetővé


  TUX Magyarországon

  • Kiegészíti a statisztikai adatokat

  • Kvalitatív információkat is tartalmaz

  • A múlt értékelését és a jövőre vonatkozó várakozásokat összegzi


  Tux jellemz i 1
  TUX jellemzői 1. Magyarországon

  • A teljes ágazatot figyelembe veszi

   • Belföldi turizmust

   • Beutazó turizmust

   • Kiutazó turizmust


  Tux jellemz i 2
  TUX Magyarországon jellemzői 2.

  • Összegzi a múltbeli eseményeket és a várakozásokat

   • Múltra vonatkozó index

   • Jövőre vonatkozó index

  • A kínálati és a keresleti oldalt egyaránt vizsgálja

   • Lakossági index

   • Vállalkozási index

   • Szakmai index
  TUX Magyarországon

  • Negyedévente került számításra

  • Alapja: statisztikai adatok

   • Indexek

  • Primer (elsődleges) kutatás

   • Face-to-face interjúk

   • Strukturált kérdőívek


  A TUX index alapját képező reprezentatív felmérések minta méretei

  Mintaméret

  Szegmens

  (db)

  18 év feletti magyar lakosság

  1000

  (ténylegesen utazó)

  50 f

  ő feletti vállalkozások

  200

  TO / TA

  200

  Múzeum, kiállítóterem

  100

  Szálloda, panzió

  200

  Étterem

  100

  Légitársaság

  15

  Autópálya

  2


  TUX minta méretei

  • Kvantitatív kérdések

   • Indexek, arányok

  • Kvalitatív kérdések

   • Eredmények egyenleg formában

   • Az indexek előjele a megkérdezettek attitűdjére utal

    • Optimista (+) vs. pesszimista (-)

   • Az indexek nagysága az értékelés erősségére utal


  A TUX index és a statisztikai adatok viszonya minta méretei

  A kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak száma (várakozások és tényadatok)

  %-os változás


  Tux probl m k
  TUX - Problémák minta méretei

  • Rövid idősor

  • Szezonális kiigazítás hiánya

  • Túl sok összetevő

  • Súlyozási eljárás hiánya

  • Nem elég gyakori


  ad