Statistik lektion 8
Download
1 / 23

Statistik Lektion 8 - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Statistik Lektion 8. Parrede test Test for forskel i andele Test for ens varians Gensyn med flyskræk!. Afhængige og uafhængige stikprøver. Ved en uafhængig stikprøve udtages en stikprøve fra hver gruppe.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Statistik Lektion 8' - nuwa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Statistik lektion 8

StatistikLektion 8

Parrede test

Test for forskel i andele

Test for ens varians

Gensyn med flyskræk!


Afh ngige og uafh ngige stikpr ver
Afhængige og uafhængige stikprøver

 • Ved en uafhængig stikprøve udtages en stikprøve fra hver gruppe.

 • Mænd og kvinders løn: Tag en stikprøve fra gruppen af mænd og en stikprøve fra gruppen af kvinder og sammenlign gennemsnitslønnen for de to grupper.

 • Kilometer per liter: Tilfældig stikprøve af Fiat’er og tilfældig stikprøve af Lancia’er.

 • Ved en afhængig stikprøve er observationerne i de to grupper parrede. Oftest er det den samme person/genstand, der bliver observeret i to forskellige situationer.

 • Bio benzin kontra almindelig benzin: Vælg tilfældigt et antal VW Touran’er og test dem med de to forskellige typer benzin.

 • Original Nike sko kontra Super Nike sko: Vælg tilfældigt nogle personer til at løbe 5 km og lad dem teste begge par sko.


Forrige forl sning
Forrige forlæsning

 • Sammenligning af to middelværdier – kendt varians

  norm. pop. eller stort n

 • Hypotesetest + Konfidensinterval

 • Sammenligning af to middelværdier – ukendt varians

  normal population

 • Hypotesetest + Konfidensinterval

 • Parrede observationer

 • Hypotesetest + Konfidensinterval

 • Sammenligning af to andele

 • Hypotesetest + Konfidensinterval

 • Test for ens varians i to populationer

Denne forlæsning


Parrede observationer
Parrede observationer

 • For den i’te person har vi to observationer Xi,1og Xi,2, fx. blodtryk før og efter behandling.

 • For den i’te person definerer vi differencen Di = Xi,1-Xi,2.

 • Forskelle mellem ”før” og ”efter” kan nu undersøges vha. hypotesetest af middeldifferencen, mD.

 • Typisk antagelse er, at differencerne er normalfordelte, Di ~ N(mD, sD2).

 • Estimaterne for hhv. middelværdi og varians betegnes og .


Parrede observationer1
Parrede observationer

 • Udregn differencer:


Samme historie i r commander
Samme Historie I R Commander

 • Statistics → Means → Paired t-test…

 • p-værdi = 0.08345 > 0.05, dvs. vi kan ikke afvise H0.

 • Dvs. vi kan ikke afvise at de to sko-typer er lige gode.

Bemærk: 95% konfidensinterval for forskellen i middelværdi indeholder 0!


Bem rkninger til parret t test
Bemærkninger til parret t-test

 • Selvom vi har to sæt af observationer, så koger det ned til et sæt af differencer. Vi tester derfor kun én middelværdi, og kan derfor ”genbruge” t-testet fra sidst.

 • Ved at have parrede observationer, forsvinder variationen i observationerne, der skyldes variationen i ”deltagerne”. Dette gælder kun hvis differencerne er uafhængige af før-målingerne.


Sammenligning af to andele p 1 p 2 store stikpr ver
Sammenligning af to andele, p1 = p2, store stikprøver

H0: p1 – p2 = 0 ( dvs. H0 : p1 = p2 )

H1: p1 – p2 ≠ 0 ( dvs. H0 : p1 ≠ p2 )

Teststørrelse

Hvis H0er sand, så gælderZ ~ N(0,1).

Forkast H0, når p-værdien er lille, eller sammenlign med de kritiskeværdier.


Eksempel titanic
Eksempel - Titanic

 • Er andelen af mænd, der overlevede, pm, den samme som andelen af kvinder, der overlevede, pk?


Eksempel titanic1
Eksempel - Titanic

 • H0: pk= pm

 • H1: pk≠ pm

 • H0 forkastes da p-værdien = 2·P(|Z|>18.23) ≈ 0.


Sammenligning af to andele p 1 p 2 d store stikpr ver
Sammenligning af to andele, p1 - p2=D, store stikprøver


Konfidens interval for differencen p 1 p 2 mellem to andele
Konfidens interval for differencen, p1 – p2, mellem to andele


Eksempel titanic2
Eksempel - Titanic

 • Find et 95% konfidensinterval for forskellen i andelen af overlevende blandt mænd og kvinder:

 • Da konfidensintervallet ikke indeholder nul, kan vi afvise H0: m1 = m2 på signifikansniveau a = 0.05.


F fordelingen og test for lighed af to populationsvarianser
F fordelingen og test for lighed af to populationsvarianser

F fordelingen er fordelingen af brøken af to chi-i-anden stokastiske variable, der er uafhængige og hver er divideret med antallet af dens frihedsgrader.

En Ffordelt stokastisk variable med

k1 og k2 frihedsgrader:


F tabellen tabel 9 side 867
F-tabellen – tabel 9, side 867

Critical Points of the F Distribution Cutting Off a

Right-Tail Area of 0.05

k1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

k2

1 161.4 199.5 215.7 224.6 230.2 234.0 236.8 238.9 240.5

2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38

3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81

4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00

5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77

6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10

7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68

8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39

9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18

10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02

11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90

12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80

13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71

14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65

15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59

F-fordelingen med 7 og 12 frihedsgrader

0

.

7

0

.

6

0.05

0

.

5

)

0

.

4

F

(

f

0

.

3

0.05

0

.

2

0

.

1

F

0

.

0

0

1

2

3

4

5

3.01

1/F12,7,0.05 = 0.278

F7,12,0.05 = 3.01

Når man skal finde det venstre kritiske punkt, kan man bruge følgende sammenhæng:


Kritiske punkter i f fordelingen f 6 9 0 10
Kritiske punkter i F fordelingenF(6, 9),  = 0.10

Det højresidet kritiske punkt:

F6,9,0.05= 3.37

Det tilsvarende venstresidet punkt:

F-fordeling med 6 og 9 frihedsgrader

0

.

7

0.90

0

.

6

0.05

0

.

5

)

0

.

4

F

(

f

0

.

3

0.05

0

.

2

0

.

1

0

.

0

F

0

1

2

3

4

5

F6,9,0.95 = 1/F9,6,0.05 = 0.2439

F6,9,0.05 = 3.37


Test for ens varians
Test for ens varians

Teststørrelsen til test for ens populations varians i to normalfordelte populationer er givet ved:

 • I: Tosidet test:

  • 1 = 2

   • H0: 1 = 2

   • H1:2

 • II:Ensidet test

  • 12

   • H0: 1  2

   • H1: 1  2 • Eksempel1
  Eksempel

  Population 1 Population 2

  Signifikansniveau: a = 0.10

  Kritiske værdier:

  Hypoteser:

  Teststørrelse:

  H0 kan ikke afvises på signifikans-niveau 10%, da teststørrelsen ikke er større end 3.28 eller mindre end 0.35.


  Vigtigste fordelinger i kurset
  Vigtigste fordelinger i kurset

  • Binomial B(n,p)

  • Normal N(m,s2)

  • c2 c2(n)

  • tt(n)

  • F F(k1,k2)


  Flyskr k
  Flyskræk!

  • Passer overskriften?

   • Politiken 6/12-’07

  • Er du tryg ved at flyve?

  • Ja: 86% i 2005 83% i 2007

  • Er der sket en statistisk signifikant ændring?

  • Sum selv svaret ;-)


  Sidste summeopgave
  Sidste Summeopgave

  • Antag at der er blevet udspurgt 1001 personer i både 2005 og 2007.

  • Test på signifikansniveau a=0.05 om der er en forskel i andelen af folk, der er trygge ved at flyve.

  • Bestem p-værdien.

  • Hvad synes I om overskriften?


  Til efter ret konometri
  Til efteråret: Økonometri

  • Økonometri: Statistik anvendt på økonomiske problemstillinger

  • Indhold:

   • Lineær regression - Middelværdien er forklaret ved en eller flere kontinuerte forklarende variable

  • Form:

   • 7 forelæsninger efterfulgt af projekt.


  ad